3 skäl: Därför uteblir löneförhöjningen

Lönesamtalet upplevs av många som en obekväm stund, oavsett på vilken sida av förhandlingsbordet man sitter. Här är tre anledningar till att din välförtjänta löneförhöjning aldrig kommer.

Som chef med personalansvar håller du sannolikt din beskärda del av lönesamtal. Har du varit chef länge kanske du också har stött på medarbetare som kräver höjd lön utan att på ett bra sätt kunna motivera varför. Undvik att göra om detta misstag när du själv ska förhandla din chefslön.

Löneförhöjningen behöver inte komma som en naturlig belöning bara för att du levererar goda resultat – antagligen kräver den också att du argumenterar för din sak. Lönesamtalet kan vara en stressande situation, fundera därför igenom vilka yttre faktorer som påverkar lönesättningen innan du ger dig in i matchen.

Här är tre anledningar till att du inte lyckas få upp lönen:

Din tajming är fel

I lönesamtalen ska du och din chef gemensamt, utifrån organisationens lönekriterier, se till vad du konkret kan göra för att påverka din löneutveckling. Men det är inte bara vid nyanställning och i lönerevisionen som det kan vara tillfälle att prata lön med din chef.

Föreslås du till exempel få utökat ansvar eller mer kvalificerade uppgifter bör du uttrycka ditt önskemål om förändrad lön i samband med detta. Det kan vara svårt att få gehör när du i efterhand ber om högre lön för redan utfört arbete.

Generellt sett har du störst chans att få igenom dina löneanspråk när företaget har medvind och när du precis uträttat ett påvisbart stordåd. Omvänt är det antagligen dött lopp när ni gör illröda siffror, eller är mitt uppe i en omorganisation med stora personalnedskärningar.

Du vet inte vad du är värd

Det är alltid värt att jämföra lönestatistik för din position. När du känner till hur lönebilden ser ut för motsvarande tjänster i din bransch har du något att ta spjärn mot i diskussionen med din chef, med din yrkeserfarenhet och specialkompetens som variabler.

Kom ihåg att inte stirra dig blind på siffror, då det kan finnas andra förmåner utöver lönen med i bilden. Lönejämförelsen kan också vara ett tveeggat svärd – det kanske visar sig att du redan ligger i den övre delen av spannet för din tjänst, vilket förstås gör förhandlingsläget sämre.

Du kan inte uttrycka ditt värde

Det är en sak att känna till sitt marknadsvärde och veta när det är läge att be om löneförhöjning – en helt annan att faktiskt göra det. I en undersökning från den amerikanska lönejämförelsesajten Payscale framkommer att bara 37 procent av de tillfrågade framfört önskemål om högre lön till sin chef.

Samma undersökning visar dock att av de som faktiskt kommit sig för att fråga så har hela 70 procent också fått en högre lön. Att slå sig för bröstet och ställa krav kan kännas genant, men också löna sig i längden.

Det bästa sättet att visa vilket värde du tillför organisationen är att dokumentera och översätta ditt arbete till mätbara data. Din chef håller antagligen inte full koll på allt du gör, så det finns all anledning att koncist sammanfatta vilken konkret inverkan dina insatser har haft på resultatet.

Lycka till i årets löneförhandling!

Källa: Monster.com

För dig som vill hålla bättre lönesamtal:

Se alla våra utbildningar