4 av 10 tror att deras jobb försvinner – inom fem år

Enligt en färsk internationell undersökning förutser många ett betydande skifte på arbetsmarknaden, både vad gäller anställningsformer och arbetets natur. Men trots oron som uttrycks finns också ljuspunkter.

Det är World Economic Forum som tillsammans med konsultbolaget PwC har frågat över 32 500 anställda, studenter och arbetslösa i 19 länder kring framtidsutsikter och orosmoln.

Och det är tydligt att pandemin, som i sin framfart kostat 114 miljoner människor sina jobb världen över, har satt sina spår. Hela 61 procent av de svarande oroar sig för att automatisering kan hota många arbetstillfällen, och lika många anser att regeringar borde vidta åtgärder för att motverka denna utveckling.

När det gäller den egna anställningen upplever sig 45 procent vara i riskzonen för att få sina arbetsuppgifter automatiserade, och 39 procent går så långt som att hålla det för troligt att deras yrke inte längre finns om fem år. Omkring hälften av de tillfrågade förmodar också att fasta anställningar kommer att vara en ovanlighet i framtiden.

Oron är inte obefogad – enligt beräkningar som World Economic Forum gjort kommer den totala arbetstiden vara jämnt fördelad mellan människor och maskiner år 2025. Men finns det då något att hoppas på i WEF och PwC:s rapport som getts namnet ”Hopes and fears 2021”?

Jo, till det positiva hör den stora förändringsviljan som de svarande trots allt uppvisar. Fyra av tio respondenter säger att de har tillägnat sig nya digitala kunskaper under pandemin, och hela 77 procent är beredda att utveckla sin kompetens eller lära sig ett helt nytt yrke. Hur redo är du själv för förändring?

Ska du leda företaget in i framtiden?

Idag misslyckas alltför många förändringsinitiativ. De uppsatta målen nås inte, ledarskapet är undermåligt, personalen upplever oro, missnöje och är trötta på de dåligt genomförda förändringsprojekten.

Nyckeln till framgång är att öka förmågan och kunskapen om att leda i förändring – välkommen till onlineprogrammet Change Management!

Förändringsledning efter corona handlar om att våga enligt Johan Victor.

Källa: Hopes and fears 2021