4 frågor att ställa som marknadschef i coronatider

Rekommendationerna kring Covid-19 tvingar många verksamheter att tvärbromsa. Men även de som verkar inom relativt opåverkade branscher behöver tänka igenom sin kommunikation under pandemin.

Besöksnäringen, restaurangbranschen och nöjesindustrin har alla tagit förödande smällar till följd av coronaviruset, och många andra näringsgrenar går på sparlåga när världsekonomin stannar av. Konsultbyrån McKinsey spår att vi kommer att se ett tydligt ”före” och ”efter” coronakrisen, där normalläget kommer att se helt annorlunda ut på andra sidan.

McKinsey menar i sin lägesanalys att de företag som överlever är de som nu klarar av att agera beslutsamt, som har plasticitet i organisationen och som framgångsrikt lyckas få igång sina affärsprocesser igen så snart pandemin är under kontroll. Men inte nog med det: Det kommer även krävas att man återuppfinner sig själv som företag för att möta världen på andra sidan.

Vad gäller vid varsel och korttidspermittering?

Ekonomin tvärnitar i coronasmittans spår och många arbetsplatser tvingas till nedskärningar. Behöver du varsla, permittera eller säga upp, och vilket stöd är att vänta från statsmakterna?

Under en timmas webbinarium ger Chefs arbetsrättsexpert Charlotte Forssander råd kring hur du som chef ska agera och svar på de mest frekvent ställda frågorna om arbetsrätten just nu. Du har även möjlighet att ställa egna frågor inför webbinariet.

Charlotte Forssander

McKinsey tror att vi i kölvattnet av coronaviruset kommer att ha ändrade förväntningar, både som samhällsmedborgare och som konsumenter. Kanske kommer exempelvis mer driftsäker lokal produktion i slutändan stå segrande mot störningskänsliga globala leveranskedjor.

Även om din organisation inte hör till de värst drabbade, eller kanske till och med har beretts nya affärsmöjligheter i krisens spår, kan det vara farligt att köra ”business as usual” i marknadskommunikationen nu när just ingenting är som vanligt. Det kan också vara ett misstag att vänta sig att gamla konsumentbeteenden kommer att återuppstå i oförändrad form efter Covid-19.

Dessa frågor bör chefer med kommunikationsansvar nu ställa sig:

  • Är era anställda i säkerhet, och kan ni garantera en säker kundupplevelse?
  • Hur har er kärnmålgrupp påverkats av Covid-19?
  • Hur kan era produkter eller tjänster skapa värde för kunderna just nu?
  • Har ni chans att överträffa omvärldens förväntningar och använda era resurser till att utan egenintresse ge tillbaka till samhället?

Medkänsla är nyckelordet, och visar svaren att ni inte kan fungera som en tillgång för kunder och anställda just nu är det sannolikt bäst att hålla låg profil i marknadsföringen tills vidare.

Källa: McKinsey/Advantix

Digitala utbildningar för dig med personalansvar:

Se alla våra utbildningar