4 sätt att boosta personalens engagemang

Chefen är i högsta grad ansvarig för hur engagerade medarbetarna är i sitt arbete. Här är fyra tips på hur du kan göra dina anställda mer involverade.

Anställda som säger upp sig lämnar i regel inte en dålig arbetsplats, utan snarare en dålig chef, skriver Forbes. Att chefen spelar stor roll för hur väl man trivs är kanske inte så konstigt, men samma sak gäller också för hur mycket engagemang den anställde är beredd att investera i arbetet.

För att engagera andra krävs det att du själv är engagerad, men också att du faktiskt ser till att interagera med dina anställda och förankrar dina idéer hos dem. Och detta bör du göra betydligt oftare än en-två gånger om året när ni håller kick-off.

Anställda lämnar oftast inte en dålig arbetsplats, utan en dålig chef

Här är de fyra bästa vägarna till ökat medarbetarengagemang enligt Forbes:

  • Dela med dig av din vision och dina mål

Varför gör vi detta? En anställd som inte förstår nyttan av sitt arbete kan inte heller förväntas brinna för det. Att däremot känna att ens egna insatser gör skillnad stärker moralen. Med ett tydligt syfte är det lättare att kämpa sig igenom utmaningar och tuffare tider. Håll visionen vid liv genom att återknyta till den när ni lägger upp era dagliga strategier, så att var och en kan se att de kortsiktiga målen är små steg på vägen mot ert övergripande mål.

  • Tydliggör förväntningarna

Hur ska det gå till? En storslagen vision är inte mycket värd om medarbetarna har svårt att veta vad de förväntas göra för att nå dit. Precis som med syftet bör samtalet kring förväntningar pågå löpande. De anställda kan till exempel behöva din hjälp med att prioritera bland sina uppgifter, så se till att finnas tillgänglig som stöd när det behövs, men utan att detaljstyra.

  • Ge frikostigt med beröm

Vad gjordes särskilt bra? Att vara uppmärksam på och ge beröm för ett väl utfört arbete är det absolut snabbaste sättet att bygga upp engagemang bland medarbetarna. Trots det är många chefer alltför dåliga på att göra just detta. Och du – beröm får gärna ges när andra hör på, medan mer kritiska synpunkter bäst levereras på tu man hand.

  • Be om feedback

Vad kan vi göra annorlunda? Allra störst engagemang hittar vi hos företag där de anställda känner sig lyssnade på, och upplever att de har möjlighet till medbestämmande. När du aktivt ber om feedback blir du en människa, inte bara en chef. Att ta in feedback och lyssna öppensinnat är viktigt inte minst i samband med förändringar på arbetsplatsen, då många upplever oro.


Lättare sagt än gjort? Dessa kurser hjälper dig att komma igång med ett coachande ledarskap som skapar engagemang i just din organisation:

Coaching för ledare

Du som är chef behöver inte kunna allt, men däremot behöver du kunna coacha dina medarbetare så att de når sin fulla potential och förblir motiverade i arbetet.
Längd: Halvdag

Coachning i vardagen

Bli bättre på att hålla coachande medarbetarsamtal i denna digitala träning. Med hjälp av skådespelare och realistiska scenarier får du praktisk träning inför din coachning i verkliga livet.
Längd: ca 65 minuter.

Projektledarprogrammet

För att framgångsrikt kunna leda ett projekt med tillfälligt hopsatta team behöver du snabbt få grepp om hur gruppen fungerar och hur du coachar den till att bli ett effektivt samverkande lag.
Längd: 2+2+2 dagar

Leda andra chefer

Programmet för dig som har lång chefserfarenhet, och som sitter i ledningsgrupp med ansvar för att leda andra chefer eller seniora specialister.
Längd: 3+3 dagar