4 tips: Så får du talangerna att blomstra

Som chef ansvarar du för att medarbetarnas inneboende talanger tas tillvara på bästa sätt. Här är fyra tips för att hitta och maximera potentialen som redan finns i din organisation.

Framtidens yrkesroller finns ännu inte – och kan därför inte heller fyllas genom rekrytering när behovet uppstår. Då behöver du medarbetare som har potentialen att växa in i nya uppgifter och anpassa sig till tekniken och marknaden i takt med att din organisation gör det. Rätt attityd för jobbet börjar idag bli viktigare än formella meritförteckningar.

Det är du som chef som behöver skapa förutsättningarna för medarbetarnas utveckling, främja kreativiteten och locka fram de anställdas dolda talanger. Affärssajten Fast Company ger dessa fyra tips kring hur du kan hitta doldisstjärnorna i organisationen och hjälpa dem att öka den bildliga kostymstorleken:

Stötta även universalbegåvningarna

Högpresterare placeras ofta inom ett specialistfack, men de medarbetare som utmärker sig inom flera skilda kompetensområden är också de som har störst chans att göra avtryck. Även om inte alla anställda är multibegåvade, så är de flesta sannolikt duktiga på mer än en sak.

Kanske ligger dessa oväntade styrkor utanför det kärnområde som vederbörande arbetar med till vardags. Om du märker att en medarbetare verkar intressera sig för något särskilt område kan det vara idé att ge denne lite spelrum på försök – det kan visa sig vara en fullträff.

Bekämpa blygsamhet och förutfattade meningar

Ibland är det medarbetaren själv som står i vägen för förverkligandet av sin potential, genom att inte värdesätta sina egna förmågor eller att inte se hur dessa skulle kunna utnyttjas kreativt.

Kanske är själva yrkesrollen så starkt förknippad med en viss kompetensprofil att talanger av andra slag inte ens kommer på tanke att utnyttjas professionellt. Ett öppet forum där idéer kan luftas fritt av vem som helst kan hjälpa de anställda att tänka utanför ramarna.

Våga vara mänsklig

Om du vill ta reda på vilka förväntningar och mål dina medarbetare har, och i vilken riktning de vill utvecklas, behöver du skapa en kultur där det känns naturligt att dela med sig av tankar och känslor. Du kan som chef sätta tonen genom att släppa på garden och visa dig sårbar. När ledaren är öppen med sina mänskliga svagheter blir det lättare för de anställda att slappna av.

Stig åt sidan

En mogen ledare ser inte högpresterande medarbetare som ett hot. Dessa stjärnskott kan istället fungera som en lysande inspiration för andra, om de bara ges den rörelsefrihet de behöver för att prestera optimalt.

Detaljstyrning tar snabbt död på entusiasmen, och du som leder starka talanger gör istället bäst i att ta ett steg åt sidan och lita på de anställdas yrkesskicklighet. Ge dem tillräckligt mandat så att de utan att tappa fart kan fatta nödvändiga beslut på egen hand, samtidigt som du erbjuder ditt stöd när det behövs.