5 egenskaper för att lyckas med förändring i höst

Behovet att driva förändring fanns redan innan coronakrisen – men pandemin har gjort detta än tydligare, menar BCG i en analys. Dessa fem egenskaper har chefer som är framgångsrika i sitt förändringsarbete enligt konsultbyrån.

Covid-19 tvingade fram panikåtgärder på många håll – i hårt drabbade branscher har dråpslaget parerats genom att företagen återuppfunnit sina affärsmodeller, medan andra har sett en oförutsedd efterfrågan som varit svår att möta.

När vi nu – ett halvår in i en förändrad ekonomisk verklighet – börjar finna oss mer till rätta gäller det att lyfta blicken, sluta vara reaktiva och istället strategiskt bygga vidare på det vi lärt för framtiden.

Konsultbyrån BCG har stor erfarenhet av förändringsarbete, och skriver i en lägesanalys att den stora utmaningen nu består i att hitta nya digitala intäktskällor för att skapa tillväxt, samtidigt som agila arbetssätt krävs för att hålla kostnaderna nere.

BCG menar att de chefer som nu kommer att lyckas leda sina organisationer ut ur krisen delar fem grundegenskaper:

1: De har förmågan att fatta snabba beslut

Redan under våren fick många organisationer snabbt ställa om, och kanske hitta nya kanaler, improvisera ihop tvärfunktionella arbetsgrupper eller bordlägga planerade satsningar. Nu gäller det att ta nästa steg utifrån erfarenheterna.

BCG uppger att 57 procent av de organisationer man studerat inleder någon typ av omfattande förändringsarbete inom ett år från det att man drabbats av lönsamhetsproblem.

Ju förr du som chef kan sjösätta ett väl utarbetat förändringsprogram, desto större chans att skaffa ett övertag gentemot konkurrenterna. Att snabbt komma igång med nödvändiga förändringar har förstås aldrig varit viktigare än nu.

Love Lönnroth: Förändringsledning under pandemin

Att klara de långsiktiga effekterna av Covid-19 kräver en uthållig förändringsledning. Experten Love Lönnroth går igenom hur ni lyckas med agila principer.

Halvdag, 2 september

2: De hittar nya intäktskällor som delfinansierar omställningen

Det finns inte längre tid att som förr planera och rulla ut förändringar i organisationen över en flerårig horisont. Riktigt effektiv förändring handlar inte bara om att kapa kostnader, utan att samtidigt börja generera nya intäkter från dag ett – som kan skapa finansiellt utrymme att genomföra det fortsatta förändringsarbetet.

Här spelar inte minst digitalisering en stor roll. BCG beräknar att företag som digitaliserar sina säljfunktioner kan öka vinsterna med 10-20 procent, och spara upp till 30 procent i personalkostnader genom att automatisera administrativa rutinuppgifter.

3: De lägger tonvikten på tillväxt

Återigen, det är lätt att stirra sig blind på att minska kostnaderna. Och visst är det med en viktig ingrediens i en framgångsrik transformation, men i det långa loppet är det istället ökad tillväxt ofta den faktor som blir avgörande. BCG skriver att detta ofta kan kräva större grundinvesteringar, men att satsningar på att utveckla till exempel digitala affärsmodeller ökar sannolikheten för framgång med 29 procent.

Digital verksamhetsutveckling för medelstora organisationer

David Ståhlberg – med erfarenhet från Googles svenska ledningsgrupp – hjälper dig att skapa värde genom digitalisering i denna sju veckor långa distanskurs.

Kursstart 12 oktober

4: De kan tänka som om de vore nya på jobbet

BCG:s data visar att nytillträdda chefer lyckas bättre med att genomföra förändringsprocesser än sådana som suttit länge på posten. Och det säger sig kanske självt att den som saknar partiskhet, ”så har vi alltid gjort”-tänk eller brännmärken från tidigare förändringsprocesser har lättare för att ruska om organisationen och rensa ut gammal bråte.

Ledare gör därför bäst i att försöka betrakta verksamheten med en utomståendes blick, och alltid ställa sig frågan: ”Vad hade jag tänkt om den här organisationen ifall detta var min första vecka eller månad på jobbet?”.

5: De förstår att förändring är en konstant

Coronakrisen har utan tvekan vänt uppochner på spelplanen, men vår samtid präglades redan innan pandemin av ständiga omvälvningar. Förändringsarbetet har ingen ändstation, snarare gäller det för chefer att lära sig att lägga ut rälsen samtidigt som man färdas på den.

Helt nödvändigt för att kunna flytta organisationen i rätt riktning är en långsiktig vision, som alltid kan uppdateras och göras än djärvare. Även om situationen som uppstått kring covid-19 är extraordinär beror framtiden på företagens förändringsbenägenhet, slår BCG fast.

Change Management

I detta onlineprogram som sträcker sig över tio veckor får du verktygen att driva den anpassning som blir avgörande för företagens överlevnad i krisens spår.

Kursstart 25 september

Lästips från Chef: En fredag i augusti är bästa tillfället att inleda förändring på arbetsplatsen