5 egenskaper för att lyckas med förändring 2022

Behovet att driva förändring fanns redan innan coronakrisen – men pandemin har gjort detta än tydligare, menar BCG i en analys. Dessa fem egenskaper har chefer som är framgångsrika i sitt förändringsarbete enligt konsultbyrån.

Covid-19 tvingade fram panikåtgärder på många håll – i hårt drabbade branscher parerades dråpslaget genom att företagen återuppfunnit sina affärsmodeller, medan andra har sett en oförutsedd efterfrågan som varit svår att möta.

Nu gäller det att lyfta blicken, sluta vara reaktiva och istället strategiskt bygga vidare på det vi lärt för framtiden.

Konsultbyrån BCG har stor erfarenhet av förändringsarbete, och skriver i en analys att den stora utmaningen består i att hitta nya digitala intäktskällor för att skapa tillväxt, samtidigt som agila arbetssätt krävs för att hålla kostnaderna nere.

BCG menar att de chefer som nu kommer att lyckas leda sina organisationer in i framtiden med flaggan i topp delar fem grundegenskaper:

1: De har förmågan att fatta snabba beslut

Under våren 2020 fick många organisationer snabbt ställa om, och kanske hitta nya kanaler, improvisera ihop tvärfunktionella arbetsgrupper eller bordlägga planerade satsningar. De här erfarenheterna är en bra grund för att ta nya kliv framåt.

BCG uppger att 57 procent av de organisationer man studerat inleder någon typ av omfattande förändringsarbete inom ett år från det att man drabbats av lönsamhetsproblem.

Ju förr du som chef kan sjösätta ett väl utarbetat förändringsprogram, desto större chans att skaffa ett övertag gentemot konkurrenterna. Att snabbt komma igång med nödvändiga förändringar har förstås aldrig varit viktigare än nu.

Utbildningstips!

Diplomerad förändringsledare

Koppla greppet om förändringsprocessen med hjälp av detta distansprogram på tio veckor! Du får förståelse för hur förändringsledning fungerar, varför många förändringsarbeten misslyckas och vilka praktiska verktyg du kan använda. Dessutom ingår det digitala verktyget Changeportalen ett helt år!

2: De hittar nya intäktskällor som delfinansierar omställningen

Det finns inte längre tid att som förr planera och rulla ut förändringar i organisationen över en flerårig horisont. Riktigt effektiv förändring handlar inte bara om att kapa kostnader, utan att samtidigt börja generera nya intäkter från dag ett – som kan skapa finansiellt utrymme att genomföra det fortsatta förändringsarbetet.

Här spelar inte minst digitalisering en stor roll. BCG beräknar att företag som digitaliserar sina säljfunktioner kan öka vinsterna med 10-20 procent, och spara upp till 30 procent i personalkostnader genom att automatisera administrativa rutinuppgifter.

3: De lägger tonvikten på tillväxt

Återigen, det är lätt att stirra sig blind på att minska kostnaderna. Och visst är det med som en viktig ingrediens i en framgångsrik transformation, men i det långa loppet är det istället ökad tillväxt ofta den faktor som blir avgörande. BCG skriver att detta ofta kan kräva större grundinvesteringar, men att satsningar på att utveckla till exempel digitala affärsmodeller ökar sannolikheten för framgång med 29 procent.

Utbildningstips!

Diplomerad digital strateg

David Ståhlberg, en av landets mest seniora digitala rådgivare, hjälper dig att hitta nya affärer och skapa framdrift i din organisations digitala verksamhetsutveckling. Utbildningen för dig som både vill få den teoretiska förståelsen, men också få verktygen att genomföra förändring i praktiken!

4: De kan tänka som om de vore nya på jobbet

BCG:s data visar att nytillträdda chefer lyckas bättre med att genomföra förändringsprocesser än sådana som suttit länge på posten. Och det säger sig kanske självt att den som saknar partiskhet, ”så har vi alltid gjort”-tänk eller brännmärken från tidigare förändringsprocesser har lättare för att ruska om organisationen och rensa ut gammal bråte.

Ledare gör därför bäst i att försöka betrakta verksamheten med en utomståendes blick, och alltid ställa sig frågan: ”Vad hade jag tänkt om den här organisationen ifall detta var min första vecka eller månad på jobbet?”.

Utbildningstips: Ny som chef
Ny som chef är marknadens mest etablerade utbildning för dig som första gången blivit chef och som mest har två års erfarenhet som formell chef. Utbildningen utvecklar förmågan att möta de nya sammanhangen du ställs inför, och skapar trygghet i chefsrollen.

5: De förstår att förändring är en konstant

Coronakrisen har utan tvekan vänt uppochner på spelplanen, men vår samtid präglades redan innan pandemin av ständiga omvälvningar. Förändringsarbetet har ingen ändstation, snarare gäller det för chefer att lära sig att lägga ut rälsen samtidigt som man färdas på den.

Helt nödvändigt för att kunna flytta organisationen i rätt riktning är en långsiktig vision, som alltid kan uppdateras och göras än djärvare. Även om situationen som uppstod kring covid-19 var extraordinär beror framtiden på företagens förändringsbenägenhet, slår BCG fast.

Utbildningstips: Agila arbetssätt
Omvärlden förändras i snabbare takt på ett ofta oförutsägbart sätt. Vi behöver alla bli allt mer anpassningsbara för att kunna leda och utveckla verksamheten utifrån nya förutsättningar. Lär dig hur du kan arbeta mer snabbfotat!