5 motmedel mot ”pandemi-blues” i teamet

Hur ska man som chef lyckas motivera sina medarbetare under pandemin, när man själv kanske är långt nere i skoskaften? Wall Street Journal ger fem tips på hur du kan ge teamet ny energi.

Motgångar är en del av arbetslivet, men distansarbetet som fortfarande utgör mångas vardag gör det svårare än tidigare för dig som är chef att ge förnyad motivation – genom coaching, informella samtal eller positiv förstärkning – till medarbetare som tappat styrfart.

Du har kanske inte ens har samma chans att upptäcka arbetsmoral på glid när ditt team utgörs av en samling bildrutor på skärmen skriver Wall Street Journal. När höstmörkret nu sänker sig över landet kan vi räkna med att välmåendet sjunker ytterligare i en redan utdragen och oviss situation, där befintliga problem som stress, utbrändhet och missbruk fortfarande finns att ta hänsyn till, men utan att synas lika tydligt.

Kurstips: Coachande ledarskap
Hur kan du, när hela världen befinner sig mitt uppe i ett krisläge, veta vad just dina medarbetare behöver hjälp och stöd med? Lär dig att coacha!

Kanske är det denna osäkerhet som gör att cheferna i betydligt högre grad än de anställda vill se en återgång till kontoren så snart som möjligt. Enligt en undersökning från Remote Lab, utförd under april till augusti 2020, svarar hela 71 procent av de tillfrågade cheferna att de inte vill att deras underställda ska jobba på distans när krisen är över. Bland de anställda å sin sida vill så gott som alla, 96 procent, ha möjlighet att jobba på distans vid behov även i framtiden.

”Chefer behöver möta det här och utveckla sina förmågor i att leda på distans. Medarbetarna kommer inte att vilja gå tillbaka till hur det var förut”, säger organisationspsykologen Mattias Elg som sammanställt undersökningen till Arbetsvärlden.

Om då detta är den nya arbetsverklighet vi alla behöver finna oss i, åtminstone under vår närmaste framtid, hur ska du då bete dig som chef för att kunna sporra medarbetarna?

Till att börja med bör du genast sluta att prata om ”när saker och ting återgår till det normala” eller att ”kämpa sig igenom denna tuffa tid” – det är bara att underblåsa förnekelsebeteenden i din organisation anser konsultfirman McKinsey.

Vi har än så länge ingen aning om hur länge covid-19 kommer vara med oss, eller ens om den ”gamla goda tiden” någonsin kommer tillbaka. Att låtsas som att detta bara är ett gupp på vägen är inte produktivt, och kan snarare gå på kant med de djupa oroskänslor som kan finnas hos de anställda nu.

Kurstips: Hitta företagets why – skapa riktning, engagemang och kraft
För att kunna ta sig ur kristiderna på rätt köl behöver företag och organisationer nu hitta sin kärna, sitt ”varför”, och bygga relevanta affärer utifrån detta.

Istället bör ledare gå in för att med empati skapa så stor psykologisk trygghet att medarbetarna är bekväma med att prata om och bearbeta sina farhågor. Trygghet i teamet kan uppnås genom att du själv visar vägen och är öppen med din egen sårbarhet.

Men framåt då? Ni behöver ju trots allt fortsätta skapa resultat i denna tunga tid. Wall Street Journal ger dessa fem förslag på hur du kan vända vinden när teamet börjar gå på knäna:

  1. Inventera era möten. Behövs verkligen vartenda videosamtal ni ringer? Eller är de snarare ett avbrott i arbetet? Många videokonferenser på rad kan ha en kraftigt uttröttande effekt. Kan ni korta ner mötena eller justera uppläggen?
  2. Håll öppna utvärderingar. Att känna sig utelämnad från informationsflödena är förödande för motivationen. Gör slutbedömningar av projekt gemensamt, så att alla är medvetna om vad som gått bra och mindre bra, och kan dra lärdomar av detta.
  3. Skapa stimulerande utmaningar. Med en specialuppgift att bita i får medarbetarna chansen att växa och bli mer engagerade. Problemlösning kan vara ett effektivt sätt att bryta en spiral av ältande, och rikta blicken framåt.
  4. Kolla av hur medarbetarna mår. Lägg in påminnelser om att höra av dig och stämma av läget helt kort då och då – men utan att stjäla för mycket värdefull kalendertid, vilket istället kan vara stressande.
  5. Sätt saker i perspektiv. Hur mörka tiderna än kan verka finns det en sak vi kan vara säkra på: De förändras.