5 tips: Så fortsätter du odla karriären – hemifrån

Måste karriärutvecklingen sättas på paus under ett globalt krisläge? Inte nödvändigtvis. Här är fem tips för att fortsätta växa professionellt trots att du sitter ensam på hemmakontoret.

För många är det fysiska mötet en viktig ingrediens i den egna professionella utvecklingen. Även om vi i högsta grad lever i den digitala tidsåldern har konferenser, mässor, möten och branschdagar av olika slag den oslagbara fördelen att de snabbt låter oss skapa meningsfulla relationer på ett sätt som de digitala arenorna inte alltid lämpar sig så bra för.

Men om det externa nätverkandet och karriärbygget nu får gå på sparlåga, behöver samma sak inte per automatik gälla inom organisationen. Den som arbetar på egen kammare, mer eller mindre avskuren från medarbetare och överordnade, kan förvisso lätt uppleva känslan av att trampa vatten utan möjligheter till avancemang. Men det finns faktiskt steg du kan vidta för att främja din karriärutveckling även i dessa tider. Affärsmagasinet Forbes ger dessa fem tips:

1. Se till att du inte blir bortglömd

Att ”gå genom rutan” och göra avtryck även på distans är en avundsvärd egenskap som inte alla besitter. Vid hemarbete är det du gör och åstadkommer kanske inte lika synligt för andra. Påminn därför organisationens viktiga nyckelpersoner om dina insatser genom att redovisa hur du tillsammans med andra arbetar för att nå de satta målen. Finns inget naturligt forum för detta kan du alltid be din närmaste chef om ett enskilt feedbackmöte.

2. Håll liv i ditt befintliga nätverk

Relationer är något av en färskvara, och behöver vårdas för att blomstra. Kollegorna som du tidigare träffat i fikarummet men annars inte har så många beröringspunkter med i arbetet riskerar du att distanseras från vid hemarbete – om du inte aktivt håller samtalet igång. Försök hitta tvärfunktionella kopplingar, bjud in till inspirationsdelningar och var generös med beröm!

3. Ta ansvar för ditt eget lärande

Den stora företagsutbildningen är kanske skjuten på framtiden, men den restid som du nu sparar in kan med fördel användas till privata kunskapslyft. Utbudet av onlinekurser är numera nästan obegränsat, men att lyssna på en intressant podcast eller ta till sig ny managementlitteratur berikar dig också med nytt vetande – som du kan dela med dig av till överordnade och medarbetare, och därigenom agera förebild.

Lyssningstips: Chefboken – Viktigaste litteraturen direkt i mobilappen
På jakt efter inspiration, teorier och modeller men ont om tid? Chefboken väljer ut och sammanfattar de viktigaste ledarskapsböckerna åt dig! 140 titlar i biblioteket.

4. Lär dig att maximera din tid

Att effektivt råda över din tid är en framgångsfaktor. Planera in fokustid, och bestäm hur mycket tid en uppgift får ta i anspråk. På det viset får du lättare att hålla deadlines och minimera distraktioner av olika slag. Försök att inte skjuta jobbiga uppgifter på framtiden, utan istället beta av dem så snart du hinner – då har du också takhöjd för att hinna gå tillbaka och slänga ett sista granskande öga.

Kurstips: Personlig effektivitet – Frigör tid och energi
Få konkreta verktyg för att strukturera och prioritera dina viktigaste arbetsuppgifter samt hantera e-posten och det dagliga informationsflödet.

5. Kliv fram och ta initiativet

Så gott som alla företag kämpar med nya utmaningar till följd av covid-19. Håll ögonen öppna efter områden där du nu kan göra skillnad i din organisation! Visar du framfötterna genom att vara proaktiv och komma med egna initiativ där du ser att du kan bidra och skapa värde stärker du din position på karriärstegen, och kan samtidigt tillägna dig nya värdefulla erfarenheter.

Kurstips: Diplomerad digital strateg
Vet ni hur er verksamhet ser om 5 år? Utforska digitaliseringens möjligheter tillsammans med David Ståhlberg, tidigare del av Googles svenska ledningsgrupp.

Källa: Forbes