AF: Bortslösade möjligheter till lärande under pandemin

Under pandemin har korttidspermitteringar och ökat hemarbete frigjort tid för många svenskar, tid som kunde ha utnyttjats till kompetensutveckling. Men lärandet ligger i stort sett stilla – trots stora behov.

I en undersökning som genomförts av Kantar Sifo under oktober 2020 på uppdrag av Arbetsförmedlingen framkommer att antalet anställda som erbjudits kompetensutveckling av sin arbetsgivare under det senaste året minskat med fyra procentenheter, till 52 procent. Skaran som själva har vänt sig till sin arbetsgivare med önskemål om kompetensutveckling har krympt ännu mer, ner till 40 procent.

Bland de som arbetar har tiden som läggs på utbildning bara ökat med 0,1 timme gentemot föregående månad, till totalt 4,3 timmar per månad. Hela 39 procent av de tillfrågade säger sig inte ha lagt någon tid alls på lärande.

Arbetsförmedlingen beskriver i ett pressmeddelande detta kunskapsmässiga stillestånd som en illa utnyttjad möjlighet, då många har haft mer disponibel tid att lägga på utbildning under pandemin.

Vi anpassar utbildningar efter era behov!

Dags att satsa på ett medarbetarlyft? Chefakademin skräddarsyr utbildningar som passar just din organisations behov. Kontakta oss idag för att höra vad vi kan göra för din personalgrupp!

Det är särskilt de digitala kompetenserna som skulle behöva höjas. Samtidigt som den digitala utvecklingen tagit sjumilakliv framåt under coronakrisen, uppger hela 49 procent av de tillfrågade att de har upplevt bristande digitala kunskaper – på jobbet eller privat. Och detta gäller inte bara de äldre – så många som drygt var tredje i gruppen 18-34 år uppger samma sak.

”Fler skulle behöva ta chansen att fortbilda sig”, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén. ”I och med digitaliseringen förändras de kunskaper som krävs. Alla behöver ha digitala grundkunskaper men yrken förändras också till sitt innehåll när verktygen blir digitala. Omvandlingen på arbetsmarknaden går snabbare till följd av krisen och alla jobb som försvunnit kommer inte tillbaka. Det innebär att fler behöver ställa om.”

Som svar på utvecklingen har Arbetsförmedlingen tillsammans med Google lanserat utbildningsplattformen Digitala Jag, som riktar sig både till arbetssökande och anställda. Men störst digital osäkerhet upplevs enligt Kantar Sifos undersökning bland personer med personalansvar. Hur rustar du dig som chef för att leda ditt team i en alltmer digitaliserad vardag?

Diplomerad digital strateg
– så möter du kundernas nya krav

Vet ni hur er verksamhet ser om 5 år? Har ni en tydlig plan för er digitala omställning? Hur omfamnar du en accelererande utveckling i ditt ledarskap?

David Ståhlberg, en av Sveriges ledande digitala rådgivare, hjälper dig utveckla ditt strategiska tänkande och ger dig kraftfulla verktyg för en värld av data och förändring.

David Ståhlberg berättar om kursinnehållet inför höstterminen 2020.