AI: Svensken inte rädd för arbetslöshet

Trots den pågående krisen och den djupa lågkonjunktur som spås följa i dess spår håller svenskarna hoppet uppe förhållandevis väl – enligt en AI-kartläggning av våra onlinebeteenden.

Även om vi är väl införstådda med att coronaviruset sannolikt kommer att få effekter på världsekonomin under överskådlig framtid oroar svenskarna sig inte nämnvärt att förlora jobbet. Det menar i alla fall analysbyrån Graviz Labs.

Med sitt AI-verktyg MyTelescope studerar bolaget vad vi intresserar oss för på nätet – egentligen i syfte att hjälpa marknadsförare att beräkna effekten av kampanjer, men under krisen har man istället skiftat fokus mot pandemin.

MyTelescope har genom att väga samman sökdata – till exempel kring symtom – från Google med enkäter och trender i sociala medier och bloggar kunnat ge en bra prognos kring vilka nya riskområden som varit på väg att blossa upp under virusutbrottet.

”Big data är den största källan vi har till mänskligt beteende i realtid”, sa företagets vd Rodrigo Pozo Graviz till Resumé i mars.

Nu har Graviz Labs riktat teleskopet mot arbetsmarknaden, och uppger i ett pressmeddelande att svenska myndigheters strategi att hålla samhället öppet verkar ha skapat en starkare framtidstro än i exempelvis Storbritannien, som också granskats.

“Vi har data på den ekonomiska utvecklingen och vart den är på väg i Finland, Storbritannien och Sverige. Intressant nog ser alla ut att stå mer stabilt än vi förväntade oss. Men utmärkande är hur svenskarna verkligen mentalt är väldigt starka”, säger Rodrigo Pozo Graviz.

”Inga svenskar kan skriva cv!”

Det hävdar Monica Renstig, författare till ”Planka cv – lär av de bästa och kom till intervju” och en av Sveriges främsta karriärexperter.

Oavsett om du oroas över varsel eller har en helt ny karriär i sikte så är ditt cv nyckeln till din nästa anställning. Monica Renstig avslöjar hur ett cv egentligen ska skrivas och vilka tricks som garanterat tar dig till intervju.

Den här snabba webbkursen består av åtta korta filmer, texter och en mall. Mikrolärande på riktigt!

Monica Renstig är en av Sveriges mest erfarna karriärrådgivare
Monica Renstig