Analys: Blir 2020 spiken i kistan för kursgårdarna?

Omställningen till digitala företagsutbildningar under coronakrisen blir dödsstöten för fysiska kurser siar utbildningskonsulten Brian Busteed. Svenska management-vd:n håller inte med.

Företagen kommer aldrig återvända till klassrummen efter covid-19. Det hävdar Brian Busteed, utbildningskonsult vid byrån Kaplan, i affärsmagasinet Forbes. Efter att ha talat med HR-chefer och utbildningsansvariga vid företag världen över drar Busteed slutsatsen att den utveckling mot allt mer onlinebaserat lärande som länge kunnat skönjas nu tagit ett jättekliv framåt, och blivit den nya normen.

Den av pandemin framtvingade omställningen till distansarbete och digitala samarbetsformer har fått företagen att inse att det finns pengar att spara, samtidigt som de anställda i många fall föredrar flexibiliteten i att utbilda sig på distans, menar Brian Busteed. Företagen kommer därför i fortsättningen att välja onlinekurser framför fysiska dito, åtminstone i de fall där detta är ett möjligt alternativ.

Det som ligger de fysiska utbildningarna i fatet är tiden som krävs för att samla de anställda till gemensamma utbildningstillfällen, kringkostnader för resor och övernattningar samt svårigheter att mäta resultaten. Samtidigt utvecklas ständigt utbudet av digitala utbildningar. Men bilden att de traditionella utbildningarna helt kommer att slås ut av digitala motsvarigheter delas inte av Henrik Frohm, vd för Mgruppen – en av Sveriges mest erfarna ledarskapsutbildare med över 80 år i branschen:

Henrik Frohm, vd för Mgruppen.

”Att utvecklas är jobbigt, och i en digital miljö kan det vara alltför enkelt att distansera sig och undvika att utmanas”, säger Henrik Frohm. ”Tillit mellan människor är svårt att uppnå utan det fysiska mötet. Jag tror på att blanda det fysiska med det digitala, det kommer ge bäst utveckling.”

”Det finns flera olika värden som genereras i fysiska möten mellan människor men även värden som skapas genom digitala möten. Låt dem kombineras och mötas. Jag tror vi kommer se ett bredare spektrum av utbildningar och jag tror inte vi pratar om antingen eller utan vi pratar om både och”.

Ny som chef – nu på distans!

Mgruppens kurs Ny som chef är marknadens mest etablerade ledarskaps­utbildning för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef.

Nu ges kursen även som distans­utbildning, fördelad på åtta halvdags­seminarier, för dig som inte vill eller har möjlighet att resa. Samma teori och modeller – mer flexibilitet!

Utvecklas du bättre i mötet med andra som är i samma situation som du själv? Välkommen att delta i Ny som chef som flerdagarskurs på dagtid, eller i ett intensivare internatupplägg med över­nattning!

Henrik Frohm tror att vi på sikt kommer se en ökad efterfrågan på digitala utbildningar, och hoppas att valet att inte resa till utbildningar i samma utsträckning kommer som en del av företagens hållbarhetsarbete.

”Samtidigt tror jag att vi kommer värdera fysiska möten högre än vi gör idag, att ses blir exklusivt”, säger Henrik. ”Covid-19 har hjälpt oss att se digitala utbildningar som en lösning, sjukdomen har fått oss att öppna ögonen. Jag hoppas att vi fortsätter tänka så – inte utifrån att vi är rädda för sjukdomen, utan för att vi vill värna om vårt klimat och miljö.”

”Formatet som utbildningen genomförs är inte det relevanta, det relevanta är att säkerställa att alla kan få tillgång till bra ledarskapsutveckling”, slår Henrik Frohm fast. ”Den stora fördelen med digitala utbildningar är att de är geografiskt obundna och går i linje med flera av de globala målen i Agenda 2030.”

”Alla ska ha en bra chef och det vill vi bidra till oavsett i vilket format vi möts. Den som behöver utveckling bör välja den lärandemiljö som passar bäst för hen och som ger hen rätt utveckling. Låt svaret på frågan styra dig: I vilken miljö utvecklas du bäst?”