Arbetsrättsjuristen varnar: ”Lagt kort ligger”

För ett år sedan var korttidspermittering ordet på alla arbetsgivares läppar, men kanske inte idag. Advokat Charlotte Forssander, specialiserad inom arbetsrätt, ger sin bild av pandemiåret och vad som är att vänta inom personaljuridiken.

Fackförbundet Unionen rapporterar att antalet medlemmar som berörs av det statliga korttidspermitteringsstödet sjunkit kraftigt – från 120 000 i mars 2020, till bara 14 000 i mars 2021.

Charlotte Forssander är Chefs expert inom arbetsrätt, med 20 års erfarenhet av personalfrågor. Hon delar bilden att det nu är färre arbetsgivare som vänder sig till henne med frågor kring krisstöd.

”Jag tycker att det verkar som att många arbetsgivare har resignerat vid det här laget rörande permittering och stöd från myndigheterna”, säger Charlotte Forssander. ”Detta har ju tyvärr fungerat otroligt dåligt i praktiken”.

”Nu handlar mycket istället om arbetsledningsrättens gränser under pandemin, vilka krav som kan ställas på medarbetarnas tillgänglighet vid hemarbete, om man är skyldig att vaccinera sig om man har ett jobb som kräver externa kontakter och resor, med mera”.

Vilka långtidseffekter tror du att vi kan komma att få se på det arbetsrättsliga området i spåren av pandemin?

”Jag kan absolut tänka mig att det kan uppstå frågor kopplade till att man inte haft tillräckligt goda möjligheter att utvärdera provanställda medarbetare under tiden då pandemin har gjort hemarbete nödvändigt”.

”Likaså kan det tänkas uppstå gnissel när arbetsgivaren vill ha tillbaka alla medarbetare till arbetsplatsen, om det finns medarbetare som av olika skäl vill fortsätta arbeta hemifrån”.

Det talas ofta om att den digitala utvecklingen fått en knuff framåt som en sidoeffekt av pandemin. Går det att se några motsvarande accelerationseffekter inom det arbetsrättsliga området?

”Ja absolut! Rimligen har den tillgängliga arbetsmarknaden blivit mycket större. Det kanske finns många jobb i andra städer, eller till och med länder, som man utan problem kan utföra huvudsakligen på distans. Vi är säkert bara i början av kvalitetsutvecklingen när det gäller digitala möten”.

Charlotte Forssander leder under 2021 distansutbildningen Arbetsrätt – så undviker du dyra misstag i personalfrågor, för arbetsgivare med funderingar kring de lagar och bestämmelser som gäller en anställning – såväl i pandemitider som annars. Vem tycker hon då bör delta?

”Alla som vill undvika dyra misstag i personalfrågor, haha! Men allvarligt talat, det viktigaste som arbetsgivare är att tänka efter före. Tyvärr gäller ’lagt kort ligger’ i många situationer inom arbetsrätten, och därför gäller det att ha koll på läget innan man agerar till exempel i samband med omplaceringar, uppsägningar eller avskedanden”.

”Inför sommarledigheten aktualiseras såklart semesterlagen, enligt många den knepigaste av alla arbetsrättsliga lagstiftningar. Många arbetsgivare missar att medarbetarna har rätt till fyra veckors ledighet under juni-augusti”.

Är du också osäker på vad som gäller?

Ta chansen att under två digitala halvdagar bli guidad genom områdena som alla chefer bör ha koll på inom arbetsrätten! Det pedagogiska upplägget är att vi följer en anställnings vindlande väg från rekrytering till avslut, och allt som kan hända däremellan.

Störst fokus lägger vi på de vanligaste fallgroparna, utvalda utifrån de områden där det oftast blir fel och där det kan bli mest kostsamt att inte göra rätt.