Bakvänd utveckling: Färre svenskar lär sig på jobbet

När företag tvingas dra åt svångremmen blir fortbildning ofta den första utgiftsposten som kastas överbord. Analytiker menar dock att kompetensutveckling tvärtom är än viktigare att satsa på i ett krisläge.

Att ha en lärandekultur på plats gick på bara några veckor under våren 2020 från att vara en stark konkurrensfördel, till att bli en fråga om ren överlevnad. Det slår analysbyrån Kantar fast i sin podcast The Future of Consumption.

I ett brett perspektiv handlar det om att framgångsrikt lyckas dela nya insikter inom organisationen. På ett personligt plan betyder det att aldrig sluta lära sig och förfina det egna kunnandet. För att ge ringar på vattnet internt är det kritiskt att chefer odlar ett så kallat ”growth mindset” – ett förhållningssätt som går ut på att inget någonsin är färdigbyggt, utan istället står under ständig utveckling. Och det gäller även det egna kunnandet.

Konsultfirman McKinsey uppger att omkring hälften av alla fysiska företagsutbildningar i USA mellan mars och juni 2020 antingen ställts in eller skjutits på framtiden. I delar av Europa och Asien är den siffran närmare 100 procent. McKinsey höjer ett varnande finger för att sätta planerade utbildningsinsatser på paus – företagen har helt enkelt inte råd att vänta och se.

Istället menar konsultbyrån att man som ledare bör planera för minst fyra olika scenarier – inklusive sådana där pandemin lever kvar och påverkar vår vardag under lång tid, kanske under flera år framöver. I ett sådant fall går det inte att lägga kunskapsbygget i malpåse.

Fler distanskurser släppta i höst!

Nu släpper vi ännu fler digitala distanskurser för chefer. I vårt utbud finner du bland annat dessa titlar:

  • Att leda utan att vara chef
  • Personligt ledarskap för erfarna ledare
  • Teamledarskap i produktionen
  • Chef i produktionen
  • Projektledarprogrammet

Trots att många nu haft tid över, har permitteringsvågen och distansarbetandet inte fått till effekt att fler svenskar kompetensutvecklar sig på jobbet – tvärtom. I en enkät från fackförbundet Unionen uppger ungefär hälften av de svarande att de inte genomfört någon kompetensutveckling det senaste året, ett tapp på cirka tio procent mot de föregående åren.

”Förklaringen och det olyckliga är ju att staten inte såg till att stöd för kompetensutveckling under korttidsarbete kom på plats. De allra flesta arbetsgivare har inte klarat av och haft resurser att ordna kompetensutveckling under korttidsarbetet”, säger Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt till Sveriges Radio.

Samtidigt har förutsättningarna för att själv ta ett större ansvar för sin egen fortbildning aldrig varit bättre. Digitala distansutbildningar finns nu inom de flesta områden, och många öppna internetbaserade kurser erbjuds dessutom utan kostnad. Att tillägna sig nya dokumenterade kunskaper kan också vara en bra personlig försäkring i oroliga tider.

”Man kanske är nöjd med sitt nuvarande jobb och då är det lätt att luta sig tillbaka, men vad som helst kan ju hända, det har vi lärt oss”, säger kommunikationsexperten Malin Nyqvist Jansson i en intervju med chefsfacket Ledarna. ”Det är alltid bra att säkra upp och ha lite bredd. Dessutom är det ett bra sätt att få nya impulser och hålla sig uppdaterad”.