Beteende­vetaren: ”Var som en guld­grävare – och klara krisen”

Pandemiåret 2020 har varit en psykologiskt tuff tid för de flesta, för vissa kanske till och med den tuffaste i livet. Och trots att det också finns ljusglimtar – som exempelvis att distansarbetare märkt en minskad stress kring att få ihop livspusslets olika delar – så dominerar den negativa upplevelsen. Nu är det extra viktigt att ha koll på hur hjärnan fungerar.

Våra hjärnor är nämligen förprogrammerade att lägga större vikt vid negativa bilder och händelser än vid positiva dito, något som inom psykologin kallas för ”negativitetsbias”. Det är en överlevnadsinstinkt och evolutionär fördel som hjälper oss att passa oss riktigt noga för det som är potentiellt farligt.

Problemet är bara att obalansen är så pass stor – enligt Psychology Today krävs det så många som fem positiva intryck för att väga upp ett enda negativt av samma magnitud. Hopplösheten riskerar alltså att ta över helt när vi på grund av smittskyddsåtgärder har långt färre glädjeämnen att ta till än vanligt.

Lena Skogholm är beteendevetare och författare till boken Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv. I utbildningen Hjärnsmart ledarskap tar hon bland annat upp hur du som chef kan bemöta personer och grupper som fastnat i negativitet. Vi frågade Lena om det verkligen går att vända dessa mönster i teamet, trots att omvärlden är så pass präglad av negativa skeenden:

”I svårare och pressade tider är det extra viktigt att ha förståelse för hjärnan och koll på hur man kan samarbeta med hjärnans förutsättningar”, säger Lena Skogholm. ”Förenklat har vi till exempel två olika områden i hjärnan som hanterar positiva respektive negativa känslor. För att det ska vara lätt att referera till och komma ihåg dem kallar jag dem för solskenshjärnan och grådaskhjärnan”.

”Grådaskhjärnan är betydligt starkare och mer lättväckt. När vi är stressade och slutkörda vill den gärna ta över helt för då har vi inte någon energi kvar till vår solskenshjärna. Så dels behöver vi ladda batterierna så att energin räcker till solskenshjärnan, dels behöver vi göra allt vi kan för att stärka solskenshjärnan för egen del, när vi möter andra och på möten”.

”Här finns mycket vi kan göra och en hel del handlar om hur vi uttrycker oss”, fortsätter Lena. ”Fokus på lösningar, styrkor, använda sig av positivt laddade ord och formuleringar är en bra start. Var som en guldgrävare och leta efter tillfällen där du kan stärka solskenshjärnan både hos dig själv och dem du möter. Mer om detta fördjupar vi naturligtvis på kursen, där vi tar upp mer konkret vad du kan göra för att arbeta med det här på ett systematiskt sätt”.

Lena Skogholm menar att det inte handlar om att ta på sig någon glättig positivitetshatt, utan snarare att göra sig medveten om med vilken attityd vi tar oss an det som möter oss. Detta ger ett mer hållbart liv och arbetsliv, där samarbete och resultat gynnas.

Kräver ett framgångsrikt distansledarskap någon särskild psykologisk strategi tror du?

”Ledarskap på distans är avslöjande. Det som inte var bra tidigare upplevs som sämre på distans. Någon jämförde med om det går att ha ett distansförhållande som fungerar? Ja, men det beror på hur bra förhållandet är. Samma här. Det går liksom inte att komma undan med saker på distans och man behöver bygga på relationen extra mycket”.

Du behöver inte ta på dig positivitetshatten enligt Lena Skogholm.

”Nu är det därför ännu viktigare att leda utifrån hjärnans förutsättningar”, understryker Lena Skogholm. ”Det ger dig som chef bättre koll när du vet vad du kan göra och varför, och blir bättre för medarbetarna. Din egen stress minskar. Det minskar också påfrestningen för de du möter, för när vi inte samarbetar med hjärnan tar det helt enkelt mer energi”.

”Att till exempel tillhöra flocken var helt nödvändigt för våra förfäder, som gick en säker död till mötes utan flocken. Även om det ser annorlunda ut för oss i dag finns dessa gamla biologiska program hos oss och styr mycket av vårt beteende och vår känsla. Att se och bekräfta alla medarbetare är grunden för att skapa tillit. Att vårda relationer är a och o för att skapa trygghet”.

”Fokus på att vara rationell är ett väldigt irrationellt synsätt. Det är mycket mer logiskt att väga in relationernas och känslorna betydelse som en viktig, kanske till och med avgörande del för hur framgångsrik en grupp blir”.

”En av världens längsta studier har dessutom visat att det som påverkar vår hälsa allra mest i positiv riktning är goda relationer. Så vill man arbeta både med friskvård, resultat och ett tillitsfullt ledarskap: skapa goda relationer och ge utrymme för det”.

Lena Skogholm är utöver utbildningen Hjärnsmart ledarskap också aktuell med sin nya bok Livskoden enligt hjärnan – Konsten att bygga hjärnmuskler, ladda dig med energi och få en airbag mot stress, som släpps i augusti 2021.


Lenas två uppmaningar till dig som leder ett team som tappat motivationen:

Peppa varandra!

”Visa förståelse för varandra och ta det där extra steget för att uppmuntra en kollega. Ett telefonsamtal, ett vykort med några uppmuntrande ord, positiv feedback eller någon annan vänlig gest har större betydelse än vad vi kan ana”.

”Man blir själv glad av att göra andra glada. Det stärker solskenshjärnan både hos den som ger och får. Med en starkare solskenshjärna får vi mer energi och tänker faktiskt bättre. Och det blir också som en airbag mot stress”.

Släpp jag-fokuset!

”Något som är lätt att fastna i är tankar kring en själv och jaget. Det är för att hjärnans standardläge är som ett slags jag-system. Dessvärre visar forskning att vi blir inte särskilt glada av att låta tankarna vandra i detta system. Det som vi snarare blir som allra gladast av är att bidra till andra visar flera studier”.

”Så jag skulle verkligen uppmuntra till att istället för att tänka ’hur blir det här för mig’, ’vad ska det här mötet ge mig’ och så vidare i olika varianter, ha fokus på ’hur kan jag bidra i den här situationen?’, ’hur kan jag bidra på det här mötet?’”

Vill du ha fler tips?

Här nedan bjuder Lena Skogholm på sina tio bästa sätt att hantera en medarbetare som har kört fast i det negativa och behöver hjälp att lyfta blicken!