Då ska du agera på en konflikt som chef

Att människor som arbetar tillsammans hamnar på kant med varandra då och då är inte ovanligt – eller särskilt konstigt. Men när ska du som chef blanda dig i leken, och när är det bättre att hålla sig utanför?

Svenska Akademien definierar en konflikt som en ”svårartad mot­sättning som måste lösas, vanligen genom någon form av strid”. Men arbetsplatskonflikter behöver inte alltid komma till uttryck genom smäll i dörrar och hårda ord.

När kan man egentligen säga att det finns en konflikt på arbetsplatsen? Är det när två medarbetare med skilda åsikter inte kan låta bli att munhuggas på mötena? När de saboterar för varandra i det fördolda? Eller behöver någon storma ut i tårar innan chefen bör gripa in?

Oförmåga att ta itu med konflikter är den allra sämsta egenskapen hos en chef enligt de anställda – varannan svensk uppger att detta är någonting man irriterar sig på. Men det är inte alltid så lätt att veta när medling krävs, eller när meningsskiljaktigheterna till exempel i själva verket är del av en kreativ process där olika idéer stöts mot varandra.

Anki Udd är ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna och expert inom konflikthantering. Hon uppger att många chefer inte vet när de bör ta en aktiv roll i en arbetsplatskonflikt. Det korta svaret är att det egentligen aldrig är för tidigt att börja bearbeta en konflikt när den identifierats.

”Om du tycker att det är svårt att veta när eller hur du ska angripa en konflikt är du långt ifrån ensam”

Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna

”Om en konflikt tillåts att fortgå så kommer den inte bara att bli värre – den har också en otäck förmåga att smitta av sig på sin omgivning”, säger Anki Udd.

Ju längre en konflikt får ligga och gro på arbetsplatsen, desto större är risken att dispyten eskalerar till en nivå där den är svår att desarmera. Då växer den snabbt till att involvera fler medarbetare, med sänkt produktivitet och dålig psykosocial arbetsmiljö som resultat.

Tecken som skvallrar om en pågående konflikt kan vara att kvalitén på arbetsinsatserna sjunker, eller att korttidsfrånvaron plötsligt ökar. Är du inte helt säker så kan du ta parterna åt sidan och fråga om de behöver ditt stöd – då visar du att du är observant på situationen, och att du har medarbetarnas bästa för ögonen.

Då ska du alltid ingripa i en konflikt som chef:

  • När arbetsuppgifterna eller verksamheten påverkas
  • När arbetsklimatet i teamet försämras
  • När en medarbetare uttryckligen ber dig
  • När du upptäcker ett beteende som inte hör hemma på arbetsplatsen
  • När enskilda medarbetare mår dåligt