Därför behöver du omfamna ”good enough” nu

Högsta möjliga leveranskvalitet är en målsättning som under den pågående krisen behöver lämna plats åt snabbrörlighet. Såhär kan du tackla utmaningen.

Chefstillvaron var kanske inte okomplicerad innan coronakrisen, men för de flesta åtminstone stabil och någorlunda förutsägbar. Och där framgång tidigare ofta var liktydigt med att slipa koncept och metoder mot perfektion så kan samma sak ha motsatt effekt under krisen skriver Harvard Business Review.

”Om du behöver vara säker på att ha rätt innan du agerar kommer du att förlora. Snabbhet trumfar perfektion. Perfektionism är det godas fiende när det handlar om krishantering”, sa Michael Ryan, verkställande direktör för världshälsoorganisationen WHO:s nödprogram, vid presskonferens i mars, med en blinkning till filosofen Voltaire.

Och visst befinner vi oss nu i ett läge där de gamla beprövade framgångsrecepten plötsligt blivit verkningslösa. Då är det inte i första hand noggrannhet och näsa för hög kvalitet som är dina bästa chefsegenskaper, utan istället förmågan att snabbt ställa om och spela på gehör efter bästa förmåga.

Effektivt självledarskap med egen coach

Som chef är det din uppgift att leda andra. Men för att kunna göra detta riktigt bra behöver du också ha förmågan att leda dig själv. Vårt onlineprogram i självledarskap kombinerar digital undervisning och praktisk träning i e-simuleringar med fem personliga coachningsträffar.

Prova utan kostnad!

Distansutbildning i självledarskap

Det finns dock ett problem; våra hjärnor är inte riktigt optimerade för det agila arbetssättet, där vi snabbt behöver växla mellan detaljnivå och ett långsiktigt, strategiskt helikopterperspektiv. Tvärtom är hjärnan lättdistraherad och hoppar gärna planlöst från ett spår till ett annat. Inte sällan gräver vi ner oss i oviktiga detaljer när ett sidospår uppenbarar sig.

För att klara uppgiften behöver vi tillämpa dels situationsmedvetenhet, för att kunna avgöra vad som är viktigast just nu, och koncentrerat fokus för att få de nödvändiga åtgärderna genomförda. HBR föreslår att du betraktar ditt ledarskap som ett maratonlopp bestående av många korta, fokuserade sprintar. Däremellan tar du pauser och låter hjärnan vila. På så vis förstärker du ditt fokus och kan även lyfta blicken för att se om du prioriterar rätt saker.

Men det finns ytterligare faktorer i denna kris som kan komma i vägen för såväl fokus som medvetenhet, till exempel ditt ego. När våra tidigare framgångar och meriter hux flux inte är värda någonting alls kan egot komma i kläm, och det är lätt att då hopplöst klamra sig fast vid gamla modeller. Botemedlet är att istället tillämpa osjälviskhet – fråga dig själv vad du och din organisation kan göra för att hjälpa till just nu.

Ett empatiskt förhållningssätt är ett måste i en kris, men som chef kan du behöva fatta svåra beslut som påverkar andra negativt. Stark ångest och handlingsförlamning kan följa om du tenderar du att samla på dig allt det som andra känner inombords. Uttryck din genuina medkänsla, och försök därefter att omsätta känslan i praktik, med målet att göra det bästa av läget för de anställda som nu drabbas.

Verktyg för ledare i kris:

Se alla våra utbildningar