Din nästa chefs­utmaning: Hybrid­kontoret

Ett drygt år av pandemi har fostrat många chefer i distansledarskap, en färdighet som nu sannolikt måste utvecklas ytterligare. Hybridkontoret – som blandar arbete på distans och på plats – spås nämligen stå för dörren.

Redan ett par månader in i covid 19-pandemin slog analytiker hos bland annat BCG fast att arbetslivet troligen aldrig kommer bli detsamma. Och det ser ut som att de kan komma att få rätt i detta. När allt större grupper vaccinerats världen över är det långt ifrån en självklarhet att de anställda återvänder till pendling och en nio-till-fem-tillvaro 40 timmar i veckan.

Fördelarna med distansarbetet har visat sig många, framför allt för de anställda som på ett bättre sätt kunnat få ihop det så kallade livspusslet, och själva kunnat förlägga fokusarbetet till sina mest effektiva stunder. Arbetsgivarna har å sin sida kunnat skörda frukter i form av ökad medarbetarhälsa, höjd prestation och stärkt lojalitet.

En undersökning från Gartner som Chef rapporterat om visar att 23 procent upplever minskad psykisk ohälsa, och 17 procent även förbättrad fysisk form. En ny europeisk undersökning från Netigate visar samma sak; de anställda är betydligt mer nöjda med tillvaron nu än i början av pandemin. Och de svenska respondenterna vill fortsätta arbeta hemifrån ungefär hälften av tiden även i fortsättningen.

Vissa arbeten måste förstås utföras på plats av praktiska eller säkerhetsmässiga skäl, men i yrken där arbetsorten spelar mindre roll kommer graden av flexibilitet troligen bli en konkurrensfördel och ett viktigt led inom employer branding. Den som inte erbjuder medarbetarna möjligheten att styra åtminstone en del av sin tid riskerar helt enkelt att gå miste om kvalificerad arbetskraft.

”Folk frågar nu arbetsgivare när de söker jobb, hur ser det ut med er flexibilitet efter pandemin”, säger Lena Bjurner, vd för Sveriges HR-förening, till SVT. ”Det här är något som företag och ledare måste fundera över och bestämma ganska snart”.

KURSTIPS

Change Management

Många organisationer kommer att behöva göra drastiska förändringar framöver. I detta onlineprogram på får du verktygen att driva den anpassning som blir avgörande för företagens överlevnad i krisens spår. Läs mer >

Hur ska då du som ledare resonera kring arbetsplatsfrågan? Chef skriver att det finns stora utmaningar kring att leda grupper av medarbetare som delar sin tid mellan kontoret och annan arbetsort. Dessa består bland annat i att se till att lönesättningen blir rättvis, att alla är delaktiga och att beslutsvägarna är tydliga.

Magasinet Harvard Business Review lägger fram en skala i fem steg för hur arbetet kan förläggas efter pandemin:

Precis som förr

Det kanske finns ett starkare tänk kring smittspridning och renlighet på arbetsplatsen, men i övrigt görs inga större förändringar i de arbetsrutiner som gällde före pandemin.

Denna modell känns kanske invand och trygg, men eftersom omvärlden antagligen inte kommer återgå till det ”normala” blir detta arbetssätt ändå aldrig riktigt som innan. Särskilt inte om delar av personalstyrkan arbetar flexibelt.

Samlingslokalen

En hybridmodell där de anställda använder arbetsplatsen som en bas för samarbete och sociala kontakter, men där fokusarbetet utförs på egen kammare.

Denna variant övervinner farorna med uteblivet socialt samspel, och att distansmedarbetare blir förfördelade i blandade möten. Samtidigt krävs kanske en gemensam policy som i möjligaste mån styr större möten till vissa veckodagar.

KURSTIPS

Agila arbetssätt

Såväl ledare som medarbetare behöver hitta samsyn och verktyg för att jobba i agila och självstyrande team. Med en ökad förståelse om agila arbetssätt, projekt och verktyg för att komma igång kan ni nå ökad effektivitet, starkare utveckling och större engagemang.  Läs mer >

Aktivitetsbaserat arbete

De anställda arbetar på plats, men har inga fasta arbetsstationer utan rör sig i stället mellan olika tillfälliga arbetsplatser som mötesrum, loungemiljöer, samtalsbås eller roterande skrivbordsplatser.

Modellen är populär, då organisationen slipper hålla sig med stora lokaler fyllda av skrivbord som ändå bara står tomma många timmar om dagen. Men man bör också vara medveten om att det aktivitetsbaserade kontoret passar sämre för vissa – till exempel personer som ofta behöver arbeta koncentrerat, eller som har större behov av lugn omkring sig.

Satellitkontor

En del organisationer kan vara betjänta av att, endera i egna lokaler eller inhysta i co-workinghotell, skapa mindre satellitkontor. Tanken är att placera dessa utspridda arbetsplatser närmare medarbetarnas hem, som då besparas stress kring igenkorkade infartsleder eller rusningsträngsel. Samtidigt får dessa tillfälle att lämna bostaden, där kanske familj, husdjur eller svajig internetuppkoppling distraherar.

Satellitmodellen är troligen bäst lämpad för större organisationer i storstadsregioner, men kan förstås även fungera i mer glesbefolkade områden där de anställda bilpendlar långa sträckor.

Den virtuella arbetsplatsen

Vissa arbetsgivare inom techsektorn, däribland Twitter och Spotify, har under pandemin deklarerat att det står deras anställda fritt att fortsätta distansarbeta på fulltid så länge de vill.

Att arbeta hemifrån permanent passar vissa, men det stora flertalet är nog ganska trötta på detta upplägg efter ett drygt år av ofrivillighet. Att helt slopa de fysiska mötesytorna är ett stort steg som är otänkbart inom de flesta organisationer, även om pandemin har drivit på utvecklingen på området.

KURSTIPS

Utveckling av grupp och ledare

Du kan ständigt göra nya upptäckter i det komplexa system som en grupp individer utgör, där du själv också spelar en betydande roll. UGL är ett program som vänder sig till alla, oavsett var du befinner dig i din professionella karriär. Läs mer >

Oavsett vilken modell, eller blandning av flera, som är mest tillämplig för just din organisation kommer ett helt nytt ledarskap krävas från hösten 2021. Din chefsroll kan komma att handla mer om att lyssna, coacha och odla kultur än att styra i detaljfrågor. Samtidigt måste du skapa tydlighet kring vilka förväntningar som finns kring fysisk närvaro, arbetsuppgifter och mål.

Är du redo för hybridkontoret?