En av fyra småföretagare har dålig GDPR-koll

Dataskyddslagen GDPR har funnits på plats sedan 2018, men enligt en undersökning saknar var fjärde småföretagare inblick i vad lagen innebär. Och för den som slarvar med dataskyddet kan det bli dyrt.

Enligt en enkätundersökning som genomförts av Visma bland svenska småföretag svarade vart fjärde att de – ett år efter lagens införande – ännu inte satt sig in i vad lagen innebär för deras verksamhet. Vartannat företag har än så länge inte gjort något för att ändra sina arbetssätt eller rutiner sedan lagen infördes.

Detta trots att den EU-gemensamma dataskyddsförordningen introducerades tillsammans med hot om höga böter för de företag som bryter mot de strängare personuppgiftsreglerna. Det företag som struntar i att skydda kundernas data i enlighet med EU-lagstiftningen kan i värsta fall få böta 20 miljoner euro, en astronomisk summa för de flesta mindre företag.

Undersökningen visar dock att de svenska småföretagarna inte verkar förlora någon sömn över detta – bara 11 procent uttryckte någon oro över att bryta mot GDPR. Men det kan vara dags att tänka om.

Som Chef tidigare skrivit är det troligt att de nationella dataskyddsmyndigheterna efter ett första etableringsår är redo att börja se till att lagen efterlevs – vilket nu visat sig genom att Datainspektionen utdömer en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor från Google på grund av bristande dataskydd.

”Seriösa företagare måste ha koll på GDPR. Det är alarmerande att så många ännu inte har satt sig in i regelverket. De som fortfarande inte har en plan behöver sätta fart och ta fram en så snabbt som möjligt”, säger Vismas företagarexpert Boo Gunnarson. ”Även småföretag måste så klart arbeta aktivt med att ta hänsyn till människors personliga integritet. Att sätta sig in i och följa GDPR är viktigt för att vårda relationen med kunder, partners och anställda”.

GDPR-säkra din organisation med dessa kurser!