Experten: Leda förändring efter corona handlar om att våga

Coronakrisen har ställt mycket på ända under 2020. Såväl det dagliga samarbetet som studier och fortbildning har hittat nya heldigitala former, och flyttat ut på nätet i oöverträffad skala. Samtidigt har spelplanen vänts uppochner i många branscher, vilket troligen betyder att en stor del av företagen kommer att behöva initiera någon typ av förändringsprojekt.

Johan Victor står mitt i vägskälet där dessa båda tendenser möts. Som expert på IT-utvecklingsprojekt och agila metoder utbildar han chefer i förändringsledning, på senare år med fokus på just digitala distansutbildningar. Själv välkomnar han den omställning till digitala utbildningsmiljöer som krisen påskyndat:


Johan Victor.

”Min dröm som utbildare är ju att få jobba med företag och organisationer över tid”, säger Johan Victor. ”Alltså att inte bara studsa in under två snabba dagar och sen lämna, utan att istället få träffas regelbundet. Men det har ju företagen inte råd med – förstås. För då måste man ju hålla på och skicka folk som ska bo på hotell och allt möjligt. Men plötsligt skapar då distansförhållandet de här möjligheterna till kontinuitet”.

”Människor har nu också fått testa det här på ett annat sätt, och att man börjat inse att det faktiskt funkar att inte bara lyssna – det har vi gjort länge – men också utbilda sig ihop. Man har fått lära känna Teams, Zoom, jobbat i breakout rooms, man har rent tekniskt fått lära sig att det här funkar. Det tror jag har varit superbra”.

Tillsammans med kollegan Catrin Brodin, författare till böckerna ”Att leda förändringar – så funkar det” och ”Strategiacceleration”, leder han Chefakademins distansutbildning Change Management – ett tio veckor långt program i förändringsledning. Johan ser starka vinster i att de digitala distansutbildningarna nu fått ett brett genomslag.

”Fördelarna med att kunna jobba över tid är ju att vi ger människor möjligheten att applicera kunskapen i små steg. Istället för att man går en kurs och blir tvångsmatad som en foie gras med hur mycket kunskap som helst, varav man kanske får i sig hälften, kan man dela upp utbildningen i bitar som är mycket mindre och mycket aptitligare.”

”Då skapar vi dessutom förutsättningar för människor att kunna ta till sig kunskapen i situationer då de orkar, när de har tid, när de är ostörda, när de har energin. Då får vi en helt annan typ av lärande, som är så otroligt mycket mer effektivt.”

Change Management – Förändringsledningsprogram på distans

Många organisationer kommer att behöva göra drastiska förändringar framöver. I detta onlineprogram på 10 veckor får du verktygen att driva den anpassning som blir avgörande för företagens överlevnad i krisens spår. Få maximal kunskapsutväxling när föreläsningar, grupparbeten och självstudier blandas online.

Catrin Brodin och Johan Victor
Catrin Brodin och Johan Victor leder kursen.

”För mig är distansutbildning överlägset som format, för det skapar förutsättningar för ett mycket bättre lärande”, säger Johan. ”Jag har jobbat mycket på det här sättet som vi kommer göra i den här kursen, med förinspelat material som distribueras ut till deltagarna så att de kan ta till sig teorin när de hinner, i sitt tempo. Föreläsningarna kan då helt och hållet handla om reflektion – det är då vi ska börja applicera teorin och använda varandra i relation till den kunskap vi tagit till oss. Sedan kan man ges tid till att börja använda det man lärt sig i sin vardag innan nästa kurssteg.”

Tror du att det digitala formatet passar särskilt bra för ämnet förändringsledning?

”Jag tror att det passar bra för ämnen som kräver reflektion, där saker behöver landa. Förändringsledning är ett sådant; Hur känner jag, hur gör min organisation, hur kan jag förhålla mig till det här? Jag skulle också säga att i en distansutbildning så får vi plats med extremt mycket mer material. Jag har gjort båda varianter, och för mig kan ungefär en timmes teoripass som förinspelat material motsvara en halvdag eller dag i fysiskt format!”

”Jag är lätt jävig, jag inser det”, skattar Johan och tillägger: ”Men jag har jobbat med både fysiska utbildningar och distansutbildningar, och just nu så leder distansutbildningar med knockout. Men det är förstås viktigt att hinna träffas också – vi behöver kunna se varandra, ta på varandra och sådär.

”I den bästa av världar kan vi jobba med distans men också fysiskt träffas – man pratar ju mycket om blended learning. Det tror jag väldigt starkt på, för vi behöver bygga relationer. Men samtidigt har jag kört utbildningar där man har gjort stora grupparbeten inom agila projekt och förändringsprojekt utan att ses en enda gång, bara på Teams – och de bygger grupprelationer på ett sätt som jag knappt trodde var möjligt faktiskt.”

Vilken tror du blir den mest omedelbara utmaningen för chefer nu?

”Jag har jobbat som mellanchef nästan hela min karriär och det jag lägger störst vikt vid är att se min personal, att gå förbi och säga hej. Om man under coronakrisen inte har etablerat regelbundna avstämningar så är det fasen det första man måste göra. Att återetablera kontakten, prata om vad vi har upplevt och att ta ställning till om det fanns några fördelar med det här arbetssättet. I så fall vilka, och hur kan vi utnyttja dem?”

För de chefer som står inför ett förändringsarbete, när delar av arbetsstyrkan kanske fortfarande sitter utspritt, menar Johan Victor att det till stor del handlar om att våga ta sig an och prova de digitala samarbetsverktyg som faktiskt finns.

”Egentligen ändras inte reglerna. Förutsättningarna är ju annorlunda, men vi behöver göra samma saker: Vi behöver involvera, skapa delaktighet, tydlighet kring visioner och vart vi vill. Vi kan inte sluta driva förändring bara för att vi sitter distribuerat, utan vi måste bara hitta nya former. Och där tror jag det handlar om att våga.”

”Men samma regler som vanligt gäller; För att vi ska lyckas med förändring måste folk förstå varför, de måste bli sedda, få ställa frågor. Vi måste hitta one-to-one-diskussionerna, stötta där det behöver stöttas, lyssna när det behövs, pusha när det behöver pushas. Det är bara lite svårare på distans, men den utmaningen måste vi vänja oss vid. Jag upplever att jag kan bygga relationer med människor även på distans, det har jag gjort i flera år nu. Så det funkar – men vi måste ha kameran på!”.