Få syn på dig själv som ledare!

Att vara chef är ett yrke, men att leda medarbetare på ett effektivt och inspirerande sätt är ett hantverk som du både kan och bör förfina under hela karriären. Vi erbjuder flera forskningsbaserade utvecklingsprogram för dig med flera års erfarenhet i ledarrollen.

Reflektera och utveckla ditt personliga ledarskap

De erfarna chefer och ledare som tidigare deltagit i våra program tycker att det varit särskilt värdefullt att:

tid att reflektera kring varför vi reagerar som vi gör i vissa situationer.
Se sambandet mellan tillitsfulla relationer och gruppens förmåga att skapa resultat.
Få byta liknande erfarenheter med andra chefer på samma nivå, inom olika branscher.
Delta i ett omväxlande och intensivt programupplägg under ledning av kompetenta pedagoger, med utvecklande övningar, tillämpliga modeller och fullt fokus på lärandet.