Frukost med framtidens lärande i fokus

Det var fullt hus och hög stämning när Chefakademin fick sin officiella invigning. Pär Lager bjöd frukostpubliken på insikter om framtidens nödvändiga lärande – en angelägenhet för alla.

Platserna i Chefs ombonade kurslokal räckte inte långt när det bjöds in till inspirationsfrukost med den seniore utbildningsexperten Pär Lager och hett efterfrågade effektivitetskonsulten Petra Brask. Inom loppet av bara några timmar hade seminariet hunnit bli fullbokat, med ett knappt hundratal intresserade på väntelista.

”Det visar ju att intresset för dagens ämne – det ständiga lärandet – är enormt stort”, säger Cissi Elwin, Chefs vd och chefredaktör. ”Vi gör undersökningar varje månad på Chef om olika saker, och det vi ser så tydligt är att 8 av 10 chefer vet att de behöver lära sig nya saker, att takten ökar. Men de vet inte hur de ska lära sig och de vet inte vilka de viktigaste sakerna är som de behöver lära sig. Man behöver vägledning, och detta på samma gång som cheferna aldrig varit lika stressade och haft lika stora krav på sig”.

8 av 10 chefer vet att de behöver lära sig nya saker , men inte hur

Cissi Elwin, vd och chefredaktör på Chef

Som ett svar på det stora kunskapsbehovet bland ledare lanserades Chefakademin i mitten av september. Målsättningen är att chefer på alla nivåer här ska kunna hitta sitt nästa steg för vidareutveckling.

”Vi undrade hur vi kan hjälpa chefer i detta, och säga: ’Lugn, det finns smarta sätt att lära sig det här. Vi hjälper dig’. Så vill vi att Chefakademin ska kännas. Och vi vill också utveckla den ihop med användarna. Det unika är att vi når 300 000 chefer varje månad, vi har en dialog. Vi vill att detta är något som snabbt ska växa – här ska man hitta det man behöver!”, berättar Cissi Elwin.

Morgonen inleddes med frukost och mingel, innan det blivit dags att lyssna till den före detta Berghs School of Communication-rektorn Pär Lager. Lager, som tidigare agerat sakkunnig åt Utbildningsdepartementet och som bland annat driver intensivutbildningsföretaget Academy, öppnade med att illustrera vad som händer i hjärnan när vi lär oss; nya kopplingar bildas och hjärnans plasticitet stärks.

”När vi lär oss har vi en teoretisk chans att bli lite smartare. Det här är ganska ny forskning som visar att man kan förändra, föryngra och utveckla hjärnan genom att anstränga sig och lära sig nya saker”, berättar Pär Lager.

Men de senaste årens nya syn på lärande och kompetensutveckling har inte bara med neurovetenskap att göra – det handlar också om att arbetsmarknaden står inför revolutionerande förändringar.

Enligt en rapport från McKinsey kommer omkring hälften av dagens arbetsuppgifter att vara automatiserade inom nära framtid. Samtidigt som gamla yrken försvinner kommer nya att ta deras plats, med krav på uppdaterad kompetens. Och den som inte anpassar sig kan snart sälla sig till dinosaurierna.

”Det har hänt ganska lite – fram till nu. Förr var det inte så stor skillnad mellan en organisation som var oerhört innovativ och effektfull i sitt lärande, och en som inte var det. Nu är skillnaden enorm – och den växer exponentiellt mellan organisationer som är framåtlutade och lär sig av ny forskning, och de som inte gör det”, säger Pär Lager.

”When the rate of change outside, exceeds the rate of change inside, the end is in sight.”

Jack Welch, vd för GE 1981-2001

Med hjälp av ett citat från den legendariske företagsledaren Jack Welch belyste Pär Lager att organisationer behöver skapa en intern lärandekultur som bygger på omvärldsbevakning – och att såväl samhället som arbetsgivare och individer behöver ta ansvar för lärandet.

”När vi fokuserar för mycket på hur vi är organiserade, vilka titlar vi har, hur vi sitter på kontoret, internfaktureringar och sådant, glömmer vi det som händer där ute. Och det är här man måste börja när man tänker lärande. Lärande kan vara bra för sin egen skull, men det är ännu bättre om man vet vad man behöver lära sig, varför man ska lära sig och vad som händer i omvärlden”.

Konsultfirman Deloitte uppskattar att en genomsnittlig medarbetare kommer att behöva 101 dagar kompetensutveckling – bara för att klara sitt arbete år 2022. Det uppskattade behovet på 160-200 utbildningstimmar per år kan jämföras med de futtiga 11 timmar per år som vi faktiskt tillägnar oss. Pär Lager är dock noga med att understryka att traditionella kurser inte är det enda sättet att lära sig.

”Vi kan ju inte ha 25 dagars kompetensutveckling om året. Det hinner vi inte, och det har vi inte råd med. Men samtidigt måste vi lära oss lika mycket eller mer som vi hade gjort under 25 dagar om året, fast under kortare tid. Deloitte har lanserat en term som jag gillar väldigt mycket: ’Learning in the flow of life’. Hur lär vi oss fast vi har mycket att göra, hämtning på dagis och allt däremellan? Vi måste se till att lärandet kommer in i vardagen på något sätt”, säger Pär Lager.

”Jag tycker att termen livslångt lärande är lite mossig, fluffig och odefinierbar. Man kanske måste hitta nya ord och benämningar. Jag tycker orden uppskilling och reskilling kommer lite närmare. Upskilling handlar om att man behåller sin yrkesroll, men att innehållet byts ut. Då måste ju du och dina medarbetare uppdatera er hela tiden – inte vart femte år på någon kursgård. När 50 procent av jobben försvinner och nya jobb uppstår kan vi inte, som vi traditionellt har gjort, rekrytera in kompetens – för de människorna finns inte. Då måste vi istället ta människor med rätt mindset och reskilla dem”.

Efter denna framtidsspaning kände sig en och annan i den uppmärksamt lyssnande publiken säkerligen lite lätt stressad. Morgonens andra talare Petra Brask, uppskattad föreläsare inom personlig effektivitet, rev därför ner förlösande skratt med sin inledande fråga:
”Är det någon här som någon gång upplevt brist på tid, eller som känner någon som har det?”

Efter Petra Brasks välbehövliga tips om hur vi bör slå vakt om vår tid och låta hjärnan vila mellan varven – en nödvändighet för att inlärda kunskaper ska få fäste – hade det blivit dags att skiljas för den här gången. Och att fundera över vad vi behöver lära oss härnäst.

”Stressen och sjukskrivningarna ökar. Allt färre ska göra allt mer, allt snabbare. Det är precis därför vi har skapat Chefakademin – för att guida Sveriges chefer rätt. Vi kan hjälpa dem och deras medarbetare att fortsätta vara relevanta i arbetslivet, och att stå sig väl mot konkurrensen”, slår Calle Fleur, vice vd på Chef och affärsområdesansvarig för Chefakademin, fast.