Google: Coachning gör att chefer (fortfarande) behövs

En Googlestudie som sjösattes för att bevisa att chefer inte tillför något, och i värsta fall utgör ett byråkratiskt hinder, kom istället fram till raka motsatsen.

Under namnet ”Project Oxygen” genomförde nätjätten Google år 2002 ett radikalt arbetsplatsexperiment. Med hypotesen att chefer i bästa fall är ett nödvändigt ont, och i värsta fall en helt onödig byråkratisk bromskloss, provade man en platt modell helt utan chefer.

Experimentet blev en katastrof, och fick avslutas kort efter att det inletts. Under den tiden drev medarbetarna vind för våg utan någon riktning, och hade ingen att vända sig till rapporterar Inc. Att cheferna faktiskt fyllde en funktion stod alltså bortom allt rimligt tvivel.

Google valde att fördjupa sig i utfallet genom att vända på frågan, och istället se till vad det är som utmärker de allra bästa cheferna. 2010 avslutades studien, och chefsegenskaperna rullades ut som en punktlista för de anställda i organisationen att följa. Som resultat gjorde 75 procent av företagets sämst presterande chefer ett rejält och mätbart lyft.

Detta är egenskaperna som de framgångsrika cheferna hade gemensamt:

  • De är duktiga på att coacha sina medarbetare och hjälpa dem att utvecklas.
  • De ger kraft och mandat åt teamen och håller inte på med detaljstyrning.
  • De skapar en inkluderande lagkänsla, och visar att de bryr sig om både framgång och välmående.
  • De är produktiva och resultatorienterade – och ger medarbetarna de verktyg de behöver.
  • De är tydliga i sin kommunikation, och bra på att lyssna in sina medarbetare.
  • De har en utarbetad vision och strategi för teamet, som medlemmarna tillåts vara med och ta fram.
  • De ger stöd i medarbetarnas karriärmässiga och personliga utveckling, och ger feedback på utfört arbete.
  • De har tillräcklig expertis och omvärldskoll inom sitt område för att kunna ge sina anställda råd.
  • De samarbetar istället för att toppstyra.
  • De har självförtroendet att fatta starka beslut.

Visst låter detta som en riktigt bra chef, men få av oss har nog full poäng i alla kategorier. Behöver du också träna på att coacha medarbetarna? Ta en titt på våra kurser i coachande ledarskap!