Google: Så får du till videomötet

Under pandemin uppmanas de som kan att jobba hemifrån. Onlinemöten har ersatt de som vanligen sker öga mot öga, vilket kan kännas som ett hinder för många. Google ger dessa råd för lyckade videomöten.

Som en hjälp till alla de som behövt anpassa sig till en ny skol- och arbetsvardag i coronavirusets spår har Google gett fri tillgång till de verktyg för onlinemöten som vanligtvis ingår i företagets premiumpaket G Suite.

Även om den egna organisationen haft olika lösningar för videokonferenser på plats sedan tidigare, så är detta säkerligen första gången som de kommer till systematisk användning för många svenska chefer. Att känna sig osäker på formerna är därför knappast något konstigt. Google ger dessa råd till den som nu behöver sköta sina möten digitalt:

Välj en bra bakgrund
Ägna miljön omkring dig en tanke innan du går in i en videokonferens. Har du exempelvis ett fönster med mycket ljusinsläpp bakom dig så kommer de andra deltagarna bara att se dig som en mörk siluett. Försök om möjligt att placera dig mot en enfärgad vägg för att dra ner på distraherande element omkring dig.

Tänk också på att ställa din laptop eller webbkamera på ett stabilt underlag – håller du den i knät riskerar du att ge mötesdeltagarna sjösjuka när bilden gungar och rör sig tillsammans med din kropp.

Så lyckas ni med digitala möten

Aldrig förr har svenska chefer suttit i så många videomöten, men används tiden alltid på bästa sätt? Den här distanskursen i två delar är till för dig som vill hitta kraften i en hållbar möteskultur och göra era digitala möten effektiva på riktigt. Skapa engagemang och delaktighet hos mötesdeltagarna, och sluta slösa tid!

Kursstarter 31 aug samt 26 okt 2021

Använd video informellt
Fördelen med ett videosamtal är att det bara är ett par klick bort. Alla onlinemöten behöver inte schemaläggas långt i förväg utan kan också tas spontant vid behov, på ett sätt som inte alltid går med vanliga möten. Sitter du fast i en onödigt lång mailväxling som vore effektivare att avhandla muntligen med din kollega eller affärspartner – be då istället att få ta ett snabbt videosamtal.

Det är bra att på förhand förankra att det går bra att ringa upp så att du inte avbryter din motpart i arbetet, och så att denne får chans att placera sig i en lugn miljö.

Tänk på vad du delar
Ska du använda dig av skärmdelning för att visa något? Säkerställ då att det bara är det du har tänkt dig som syns innan du slår igång skärmdelningsläget, så att inte alla kan läsa dina känsliga mail eller se er interna affärsbudget.

Våga visa dig mänsklig
Alla som nu jobbar hemma räknar med att även du omges av ditt privatliv. Det är helt okej att bitar av ditt vardagsliv syns i bild – kanske stryker katten förbi, eller så hörs ett barn i bakgrunden. Att bjuda lite på det liv som medarbetarna annars inte ser kan hjälpa till att stärka banden mellan er, och öka förståelsen för den andres livssituation. Därmed inte sagt att du behöver låta smutstvätten ligga kvar inom synhåll för webbkameran.

Källa: Think with Google