Hälsocoachen: Chefer i balans avgörande under krisen

Många anställda som haft möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin rapporterar att de känner sig mindre stressade. Men för cheferna har bördan istället ökat. Goda rutiner blir ett måste under hösten tror chefsutbildaren Annika Kvist.

Möjligheten att arbeta på distans har länge lyfts fram som en mirakelmedicin; Studier från tunga institutioner som Harvard och Stanford har pekat på att distansarbete kan ha positiva effekter för produktiviteten och lönsamheten, såväl som engagemanget och arbetsplatsens attraktionskraft.

I Sverige har det blivit 400 procent vanligare att arbeta hemifrån under coronapandemin, och som Chef tidigare rapporterat har detta medfört ökad trivsel och lägre stressnivåer bland de anställda. Fyra av tio uppger att de kommer att arbeta mer på distans än tidigare när det blir möjligt att återvända till kontoren.

Men för chefer ser situationen lite annorlunda ut; Det utspridda arbetssättet har gjort att den tid som cheferna ägnar åt samverkan har gått upp med åtta timmar per vecka, enligt en studie från Microsoft. Gruppen chefer hade redan innan krisen långa dagar – en enkät bland cirka 29 000 chefer som utfördes av fackförbundet Ledarna 2019 visade att cheferna i snitt arbetar 44 timmar per vecka.

Sedan 2014 har den psykiska ohälsan bland svenska chefer ökat med hela 570 procent enligt siffror från Previa. Långtidsstressen kopplas till höga krav från både underställda och överordnade, ständig tillgänglighet, tidsödande administration, samt att chefer ofta undviker att sjukskriva sig. Kvinnliga chefer är de som drabbas hårdast.

Den psykiska ohälsan är utbredd bland svenska chefer

I en ny undersökning från Chef framkommer att majoriteten av cheferna känner tillförsikt inför höstens omstart, men var femte ledare känner sig tvärtom slutkörd och har svårt att motivera sig själv. Och detta redan innan man kommit igång med arbetet efter semestrarna – ett farligt läge i kristider.

Annika Kvist, författare till boken Healthy Happy Living, har tidigare arbetat som vd och haft chefsroller i flera olika branscher. Idag utbildar hon chefer och organisationer i att hitta den hållbara, hälsosamma balans som krävs för att räcka till i längden. Annika menar att det finns en klar koppling mellan chefens och medarbetarnas hälsa.

”Jag tror att vi under hösten kommer kliva in i en ny fas, då medarbetare ställer högre krav på riktning med ökad tydlighet om vad som gäller framåt”, säger Annika Kvist. ”Enligt en undersökning nyligen genomförd av Rasmussen Analys framkom det att hela 32 procent ifrågasätter sina arbetsuppgifter och vad de egentligen håller på med, som en följd av ökat distansarbete och avsaknad av engagemang från chefer”.

”Om du som chef inte kan visa på riktningen framåt finns det risk att det blir ett ökat missnöje bland medarbetare med lägre engagemang, motivation och en högre grad av psykisk ohälsa som följd. Som chef kommer du därför behöva landa i nuläget, se vilka behov som föreligger på arbetsplatsen bland din personal, fysiskt och mentalt, och vara närvarande för att se den större bilden och utefter det skapa meningsfullhet och engagemang bland dina medarbetare och sist men inte minst coacha i självledarskap”.

Finns det en svårighet i att som ledare avgränsa arbetet på ett hälsosamt sätt, och samtidigt finnas tillgänglig som stöd för medarbetarna?

”Jag tror mycket på rutiner i vardagen! Det gör att du som individ får en lugnare, mer balanserad vardag. Ett exempel är att varje dag lägga in tid för reflektion och eftertanke, för att landa i olika frågor och på så sätt grunda beslut”.

”Genom att ha balans i vardagen kommer du som chef kunna ge mer av dig själv och vara mer närvarande gentemot dina medarbetare. Sedan kommer du självklart alltid behöva prioritera och ta saker lite ’på volley’ varefter de dyker upp, det är en del av chefens vardag”. 

”Men som en grundtanke behöver vi alla sätta oss själva, vår fysiska och mentala hälsa i första rummet för att kunna vara en bra och härlig medmänniska. Det är inte av egoistiska skäl, utan snarare för att kunna hjälpa andra. Precis som på flygplanet behöver vi först se till att vi själva får syrgas innan vi hjälper andra”.

Hur tycker du att man som chef ska tänka kring hälsofrågor i organisationen nu i höst? Kan hälsa verkligen vara en prioritet om verksamheten exempelvis är hotad av lågkonjunktur?

”I min värld är det just i dessa lägen hälsa behöver prioriteras. Det är ju när läget är pressat och tufft vi mer än någonsin behöver fysisk och mental kraft för att bygga upp ett bra immunförsvar, vara motståndskraftiga men också vara mentalt balanserade och hållbara och orka kavla upp ärmarna när det behövs”. 

”Har vi inte den fysiska och mentala hälsan på vår sida som individer kommer vi gå en tuff höst till mötes. Det är som att gå in i ett möte med en dator med låg batterinivå… efter ett tag lägger datorn av och du kan inte fortsätta arbeta”.

Våga sätta hälsan i fokus

Se alla våra utbildningar