Hjärnan älskar rutiner – då är det dags att byta dem

Vid stress och motgångar faller våra hjärnor tillbaka på gamla beprövade modeller. Men det är inte alltid dessa vanemönster som hjälper dig framåt.

Rutiner är bekväma, slår psykologiprofessorn Art Markman fast i en artikel i affärsmagasinet Fast Company. De representerar det invanda och välbekanta, som vi upplever att vi har kontroll över när allt annat står på ända.

Hjärnan vill dessutom gärna spara så mycket energi som möjligt, och då den själv står för ungefär en fjärdedel av din energiförbrukning är minsta möjliga tankemöda ett ypperligt sätt att hålla nere den kroppsliga elräkningen.

När du ställs inför ett problem – eller en global pandemi för den delen – är det alltså inte konstigt att det är gamla handgrepp och erfarenheter som du tar till. Men det är inte alls säkert att de gamla sätten är de som är bäst lämpade att tackla nya problem.

Art Markman lyfter fram e-post som ett exempel: Många har skapat sina vanor kring e-posthantering i en tid då antalet mottagna mejl var lätträknat, och då i stort sett samtliga var av viktig karaktär.

Sedan dess har det dagliga mejlflödet mångdubblats – men vi fortsätter att som tidigare läsa och besvara dem direkt, vilket i längden gör oss ineffektiva på jobbet eftersom vi bara sitter och mejlar. Då har rutinen blivit ett hinder istället för en genväg.

Samma sak gäller ofta våra yrkesroller menar Markman; Vi anställdes för att göra en sak, men i slutändan gör vi i praktiken något helt annat. Det betyder att vi med jämna mellanrum måste uppdatera de rutiner vi lagt oss till med. Art Markman föreslår att du gör följande:

  • Hör efter med vänner och kollegor vilka program och verktyg de använder, för att se om det kan finnas snabbare och smartare sätt att arbeta än de du vant dig vid.
  • Kartlägg hur mycket tid du lägger på dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Utvärdera därefter om tidsåtgången står i proportion till hur viktig uppgiften är.
  • Fundera över vilka aspekter av din yrkesroll som är helt kritiska för att du ska lyckas, och om dina rutiner stärker just dessa sidor eller ej.

När du träffat på en ineffektiv rutin i din vardag behöver du arbeta på att förändra den. Börja gärna under en lugnare period om möjligt, så du inte halkar tillbaka i gamla hjulspår av bara farten.

Det kommer att ta emot i början försäkrar Markman, och du kommer att behöva lägga mer tid på något du annars hade gjort reflexmässigt. Men efter ett par veckors nötande kommer du att ha skaffat ett beteende som för dig närmare dina mål, snarare än längre ifrån.