HR-experten: Man får inte vara rädd för att göra fel

Kunskap är en färskvara, men vem är det egentligen som ansvarar för att den inhämtas – företaget eller den anställde? Siri Wikander, expert inom personalutveckling, ger sin syn på saken.

Coronapandemin har gett den redan pågående digitaliseringen en kraftig skjuts framåt, och med 5G-tekniken under lansering på bred front kan vi vänta oss att digitaliseringen av tjänster, yrken och samhället i stort lägger i en än högre växel.

Att hålla jämna steg med utvecklingen är inte nödvändigtvis så enkelt som att sätta sig i skolbänken för att lära sig hantera en ny hård- eller mjukvara, konstaterar konsultbyrån PwC; i den takt förändringen nu sker kan denna teknik nämligen lika gärna vara föråldrad inom bara några år.

Istället handlar det om att säkerställa möjligheterna till ständig lärande på jobbet, och här råder det ibland delade meningar om ansvaret ligger hos organisationen eller de enskilda medarbetarna att se till att hålla sig uppdaterade.

Siri Wikander

Siri Wikander leder utbildningen Så höjer du lärandet och motivationen – med mätbar effekt, och har lång erfarenhet av HR-arbete. Idag arbetar Siri med strategi och medarbetarutveckling i rollen som People Growth Expert. Vi frågade henne hur hon ser på företagens betydelse för lärande i arbetet, och vilka effekter hon ser att coronapandemin kan ge upphov till på området.

”Jag höll ett webinar för 200 ledare för några veckor sedan”, berättar Siri Wikander. ”När jag frågade dem om vad den största lärdomen var från pandemin så sa de ’Allt är möjligt. Allt går’”.

”Det är ett fantastiskt kvitto på allt vi lärde oss för att sätta igång och göra på nya sätt. Vi pratade mindre, ifrågasatte mindre och gjorde mer. Det gav oss insikt om hur mycket som är möjligt. Denna insikt behöver vi hålla i nu så att vi fortsätter utveckla oss själva och våra kunderbjudanden”.

Vilka följder tror du vi kan se på sikt inom lärandet?

”Den stora trenden nu och framåt är ’hybrid’. När restriktioner släpper så kommer vi inte gå tillbaka till att sitta heltid på ett kontor. Vi kommer att jobba delvis på distans och delvis på kontoret”, siar Siri Wikander.

”Det betyder att vi kommer att hålla lärarledda utbildningar där några deltagare är i rummet och resten sitter på länk. Det kommer krävas nya roller och nya arbetssätt för att säkerställa att alla känner sig lika inkluderade”.

”Vi kommer även att bli ännu bättre på att integrera innehåll som är sökbart, som man kan se när man vill, och lärarlett, med mycket interaktion och dialog”.

Vad behöver organisationer arbeta mer med?

”Ett område som vi fortfarande brister på är att mäta effekten av våra insatser så att vi kan förbättra och visa effekten på både affärs- och medarbetarresultat. Under min utbildning kommer jag att ha ett särskilt avsnitt om mätbarhet med konkreta exempel på hur man kan mäta allt från ledarskapsinsatser, coaching till instruktionsfilmer”.

”Den stora skillnaden är att nu sker behovet av reskilling i realtid. Det går inte att vänta. Jag tänker tex på Vodaphone som under corona tvingades stänga alla sina butiker och kompetensväxlade alla sina 5000 butiksmedarbetare till att jobba hemifrån med försäljning och support. En fantastisk insats som på kort tid som säkrade upp både försäljning och kundnöjdhet”.

Vad tänker du om ledarnas roll?

”Ledarna gör en fantastisk insats under corona. De håller tät kontakt med sina medarbetare, de kämpar med att hålla engagemanget uppe och de fångar upp de som inte mår bra.  Jag hoppas och tror att ledarna nu har upplevt vikten av täta avstämningar med sina medarbetare och att de fortsätter med det framåt”.

”Det årliga utvecklingssamtalet är dött och det finns få saker som säkrar utveckling och prestation så mycket som att regelbundet kunna återkoppla till sin chef hur det går med arbetet och vilken hjälp man behöver för att lyckas”.

Varför är det så viktigt att få in en lärandekultur i organisationen tycker du? Kan inte ansvaret för kompetensutvecklingen läggas över på medarbetarna själva?

”Vilken spännande fråga! Medarbetarna är ansvariga för att lära sig nya saker och testa nya arbetssätt tillsammans med sina kollegor men de behöver få förutsättningar. De behöver ha en ledare som bygger ett tryggt team där man får testa och lära utan att behöva vara rädd för att göra fel”.

”De behöver också ha täta avstämningar med sin chef om vad de har gjort, vad de gör nu och vad de ska göra framåt och om det finns några hinder för att kunna prestera. Ledaren behöver lyssna och be om feedback för att kunna utvecklas som ledare men också fånga upp sådant som behöver utvecklas och förbättras”.

Tips! Chefakademin anpassar utbildningar till ditt företag
 Vi skräddarsyr utbildningar för företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper och för chefer eller medarbetare på alla nivåer. Hör av dig så berättar vi mer!