Hur mår dina medarbetare som jobbar hemma?

Ansvaret för det psykiska välmåendet på jobbet försvinner inte bara för att medarbetarna sitter utspritt. Har du koll på hur dina distansarbetande anställda har det, och hur du kan hjälpa dem?

Med satellitarbete i hemmet, stängda träningsanläggningar, inställda aktiviteter och uteblivna sociala träffar kan coronapandemin ha en starkare psykologisk inverkan än vad vi först uppfattar – inte minst för de som är ovana vid att arbeta på distans.

Ångestsymtom och depressiva tankar får lätt fäste när vi berövas våra naturliga sammanhang under en lite längre tid, och därtill behöver kämpa med all den oro som det osäkra läget ger upphov till. Får vi behålla jobben? Kommer släkt och vänner att drabbas av sjukdomen? Blir världen någonsin densamma?

Här har du som är chef en viktig trygghetsskapande roll att ta dig an – dels genom att hjälpa till att motverka stress bland medarbetarna, och dels genom att finnas där som ett lyssnande stöd. Checka av vad av följande du kan göra för dina medarbetare nu:

Ge teknisk hjälp – Sannolikt är inte alla medarbetare lika vana vid tekniken som krävs för att arbeta på distans. Att känna teknikstress samtidigt som man ska leverera kan öka känslan av ensamhet. Kan du visa, ge tips eller på annat sätt underlätta den tekniska anpassningen?

Ta tempen löpande – Anonyma systematiserade medarbetarundersökningar är kanske det bästa sättet att hålla koll på måendet i organisationen. Även om ni inte har engagemangsverktyg som &frankly, Winningtemp, Peakon eller Culture Amp på plats kanske en enkel återkommande veckoenkät kan ge dig en fingervisning om förändrade mönster.

Så leder du på distans

Många svenska chefer behöver nu leda team och medarbetare som arbetar hemifrån. Distansledarskap kan vara utmanande för den som inte är van. Lär dig hur du kan leda effektivt på distans i ett gediget 10-veckorsprogram med Lena Lid Falkman från Handelshög­skolan i Stockholm.

Tips för dig som jobbar hemma

Håll alla uppdaterade – Var transparent och skicka ut lägesinformation till hela organisationen, hellre för ofta än för sällan, så känner sig alla inkluderade och eventuella spekulationer kan motas i grind.

Medvetandegör – Ju längre vi behöver hålla oss isolerade, desto större är risken för negativa psykologiska effekter som kan hålla i sig månader efteråt. Mildra det personliga stigmat som en enskild medarbetare kan uppleva genom att uppmärksamma hela organisationen på att nedstämdhet, irritabilitet och ångest inte är någonting konstigt under omständigheterna.

Vad kan man då själv göra för att mota bort depressiva tankar under isoleringen? Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att upprätthålla dagliga rutiner, hålla flitig kontakt med sina vänner och bekanta elektroniskt eller via telefon, och att ägna sig åt aktiviteter som är njutningsfulla och avkopplande.

Att motionera regelbundet, få tillräckligt med sömn och att äta nyttigt är viktigt för att hålla den psykiska hälsan i form. I en krissituation som denna är det också lätt att fasta i en överdriven nyhetskonsumtion där oron och de negativa känslorna ständigt förstärks. Försök därför att bara ta till dig nyheter vid ett par bestämda tillfällen om dagen, och då endast från betrodda källor.

Skapa resultat i det nya distansarbetet

Många chefer upplever idag att de inte vet hur medarbetarna mår eller känner. Det distansbaserade arbetssättet är definitivt här för att stanna. Hur behöver du som chef ställa om för att motivera medarbetarna att prestera i ett nytt klimat?

Chefens hälsa speglas i medarbetarnas engagemang menar hälsocoachen Annika Kvist

Lyckas med distansledarskapet i höst:

Se alla våra utbildningar