Kom tillbaka till kontoret – utan att ”stresskalera”

Medarbetarhälsan har varit en av de främsta ledarskapsutmaningarna under pandemin. När kontoren åter börjar fyllas med liv kan vi räkna med att frågor kring stress och utmattning får förnyad aktualitet.

När allt fler vaccinerats och många distansarbetare – om än inte alla – så sakteliga börjar återvända till tidigare öde arbetsplatser följer ökad stress och oro i deras fotspår. Det förutspår affärsmagasinet Forbes. Tidningen menar att de som nu vant sig vid en friare arbetsvardag kan få en chock, samtidigt som de vars arbeten krävt fysisk närvaro under hela pandemin kanske börjar närma sig bristningsgränsen.

Mycket pekar också mot att det är ett förändrat arbetsliv vi återvänder till, ytterligare en stressfaktor som inte minst berör dig som är chef. Att hitta effektiva arbetsformer, där vissa medarbetare kanske fortsätter att arbeta på distans hela eller delar av tiden, kan kräva både tålamod och en villighet att prova sig fram till rätt modell.

Forbes rekommenderar att se hybridlösningar som ett pågående utvecklingsarbete, där det dels är viktigt att lyssna in medarbetarnas upplevelse, men även att hitta en bra balans där både produktivitet och mellanmänskliga relationer upprätthålls. Det är tid att ta rodret och som ledare gå i bräschen.

Här är du som är chef en nyckelfigur – blir du själv tydligt stressad får det nämligen en dominoeffekt bland medarbetarna, som Forbes expert Martin Boroson kallar för en ”stresskalering” av situationen. Stressen behöver inte vara din egen, utan kan komma i arv uppifrån, från din egen chef. Oavsett källa gäller det att du arbetar för att inte bidra till att sprida den vidare.

Problemet är bara att du antagligen inte direkt märker att du börjat betrakta världen genom stressfärgade glasögon, och därigenom kanske sätter onödig press på andra, är kort i kommunikationen eller missar att föra vidare viktiga detaljer till berörda parter. Här kan du behöva hjälp att identifiera dina egna stresstecken.

Forbes listar dessa punkter för att smidigt klara återgången till kontoret:

Var transparent
Öppenhet skapar trygghet – klargör hur återgången är tänkt att ske, och vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Inledningsvis kan till exempel en gemensam bokningskalender vara användbar för att försäkra sig om att inte alltför många befinner sig på kontoret samtidigt.

Ge tid för anpassning
Omställningen till distansarbete skedde abrupt och improviserat, men vi klarade det. Nu har du i stället chansen att lägga ut en genomarbetad tidsplan som underlättar övergången för medarbetarna. Tydlighet kring förväntningar är A och O.

Lyssna på medarbetarna
Ta in synpunkter från medarbetarna, och arbeta gemensamt fram en arbetsmodell som gynnar både företaget och de anställda. Skapa återkommande och tvärfunktionella forum för att fånga upp idéer och åsikter, och var beredd att omvärdera planerna på stående fot.

Kurstips: Agila arbetssätt

Luta dig mot data
Det kan vara nödvändigt att förklara varför ni alls behöver kontorsarbete. Trots föreställningen om att alla arbetar bättre hemifrån visar studier att produktiviteten och inte minst det kreativa idéarbetet minskar på hemmakontoret.

Källa: Forbes