Tillbaka till kurser

Varg Gyllander: Att leda i kris

Halvdag
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare
Halvdagsutbildning
2 995 kr *
* Pris exkl. moms. I priset inkluderas frukost, seminarium, föreläsarnas presentationsmaterial, fika samt lunch.


  • Kartläggning av eventuella riskområden i din organisation
  • Få verkliga exempel på krishantering - både misstag och framgångar.
  • Skapa en egen handlingsplan under ledning av Polisens presschef.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Så tillämpar du riskanalyser för att förhindra negativa händelser i din organisation. Lär dig att kommunicera effektivt när krisen är ett faktum. Med Polisens presschef Varg Gyllander.

OBS! Ändrat datum på grund av den pågående pandemin.

En kris är en oplanerad händelse som inte kan hanteras inom den ordinarie verksamheten. Därför är en kris olika för olika organisationer men alltid förlamande. En kris kan vara operativ – en brand eller en omfattande olycka. Den kan också röra förtroendet – en granskning eller ett ödesdigert misstag.

Gemensam för alla kriser är att det alltid drabbar individer. På detta seminarium lär du dig vad en organisation bör göra före, under och efter en kris. Lär dig tillämpa riskanalys och kartlägg sannolikheten för negativa händelser i din organisation.

Seminariet leds av Varg Gyllander som utifrån egen mångårig erfarenhet vid en av de mest granskade och krisdrabbade myndigheterna, Polisen, utvecklat sju metoder för krishantering.

Att leda i kris kräver mod och kunskap men också en hög grad av lyhördhet och inlevelseförmåga. Krishantering kräver en sund företagskultur, ett öppet och ärligt sinnelag och en stor portion förståelse.

En framgångsfaktor i kriskommunikation är att inte göra det för komplicerat utan istället ta tillvara den kunskap och erfarenhet som redan finns omkring dig i organisationen.

Seminariet är uppdelat i tre delar och består av föreläsning, diskussion och workshop. Utbildningen riktar sig till dig som är chef eller ledare i en stor eller liten organisation som vill förbereda sig för en kris eller lära sig undvika den. Metoderna fungerar lika bra i den lilla föreningsstyrelsen som på ett globalt företag.

Polisens presschef Varg Gyllander
Lärare

I över ett decennium har Varg Gyllander arbetat med krishantering vid Polisen. Under hela sitt yrkesverksamma liv som officer, journalist och presschef har han lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar när det bränner till.

Utifrån exempel på verkliga händelser som kravaller, kidnappningar, presidentbesök och helikopterrån delar han med sig av sina kunskaper och insikter, men också misslyckanden.

Seminariet innehåller

Föreläsning: Verklighetens kriser

1 av 3

Vad är en kris?

2 av 3

Exempel från verkligheten – misstag och framgångar.

3 av 3

Sju metoder att hantera kriser i verkligheten.

Hur ser det ut i din verksamhet? Workshop och diskussioner

1 av 2

Kartläggning av den egna verksamhetens möjliga framtida kriser.

2 av 2

Hur rustad är verksamheten för att hantera en kris?

Vilka metoder lämpar sig bäst i din verksamhet? Workshop och diskussioner

1 av 2

Utifrån kartläggningen identifiera vilka verktyg din verksamhet har mest nytta av vid en kris.

2 av 2

Skapa en egen handlingsplan.

Det här får du:

Kursintyg
Chefs kursintyg som visar att du tagit del av utbildningen.

Chef och Chefboken
Förutom kursmaterial får du även senaste numret av tidningen Chef och Chefboken – aktuell ledarskapslitteratur sammanfattad.

Målet med utbildningen är att du ska kunna:

  • Att förstå vad som skapar kriser
  • Att få verktyg i vardagen för att förebygga, hantera och klara en kris.
  • Kunskap om hur kommunikation mellan ledning och medarbetare är avgörande i en kris.
  • Insikter vad som händer med medarbetare, kolleger och ledare vid en kris.
Chefs logotyp
Kursen presenteras av Chef.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.