Tillbaka till kurser Att leda i servicebranschen

Att leda i servicebranschen

2 halvdagar
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare, Ny som chef
Distanskurs
5 995 kr *
* Pris exkl. moms.


  • Så uppmuntrar du beteenden kopplade till företagets värderingar.
  • Verktyg för att hålla en hög och jämn servicenivå levande över tid.
  • Självstudieuppgift mellan webbinarierna.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Bra service kan vara den faktor som skiljer framgång från fiasko. En god servicekultur, som lockar både kunder och medarbetare, har sin början i ditt ledarskap.

Den personliga servicen blir ett alltmer avgörande konkurrensmedel. Produkter och tjänster är förhållandevis lätta att kopiera samtidigt som kunderna är mer medvetna och ställer högre krav.

Medarbetare med kundkontakt är företagets ansikte utåt och viktiga varumärkesbärare. Flera olika undersökningar visar att den övervägande anledningen till att kunder väljer att sluta vara kunder hos ett företag är ett upplevt ointresse eller dåligt bemötande från företaget.

Ett bra ledarskap är en förutsättning för att kunna leverera service på en jämn och hög nivå och på så sätt behålla och attrahera såväl kunder som medarbetare. Få konkreta verktyg och metoder i detta webbinarium i två delar.

Vi belyser viktiga faktorer för att bygga en servicekultur där du som ledare är en förebild och skapar förutsättningar för dina medarbetare.

Du får konkreta tips och metoder för att skapa tydlighet kring vilka beteenden kopplat till företagets värderingar som ska genomsyra företaget i kundmötet och gentemot varandra. Du ges även verktyg för att följa upp och hålla beteendena vid liv över tid.

Utbildningen riktar sig till dig som är ledare i servicebranschen och vill ha verktyg för att skapa och behålla en jämn och hög servicenivå. Din nivå i företaget spelar ingen roll, inte heller om du är nybliven eller erfaren ledare

Så fungerar kursen

Kursen är uppdelad i två webbinarietillfällen med en mellanliggande arbetsuppgift att utföra på egen hand. Inför det första kurstillfället kommer du att få göra en förberedande arbetsuppgift.

Kurstillfällena äger rum 22/10 och 2/11, kl 13.00-16.00.

Kursinnehåll:

  • Service som konkurrensmedel
  • Skapa tydlighet kring önskade beteenden
  • Coachande förhållningssätt
  • Konstruktiv kommunikation
  • Feedback

Målet med kursen är att du ska få:

  • Ökad förståelse för hur du tillsammans med din grupp skapar tydlighet kring önskade beteenden
  • Konkreta verktyg för att följa upp och hålla kvar önskade beteenden
Unn Berry
Kursledare

Unn Berry är som konsult specialiserad på utbildning och utveckling inom kundservice och ledarskap i syfte att hjälpa företag och organisationer att stärka sin servicekultur och därigenom sin konkurrenskraft.

Unn har sin bakgrund inom resebranschen och flyget och har arbetat med människor och service i hela sitt yrkesverksamma liv. De senaste 15 åren har hon arbetat med utbildning och utveckling av ledare och medarbetare inom en mängd olika branscher; transport, hotell och restaurang, detaljhandel, bank och finans samt fackliga organisationer för att nämna några.

Det här får du:

Aktuell kunskap
Stöd och verktyg inom aktuella chefsämnen förmedlad av kunniga experter.

Titta i efterhand
Möjlighet att ta del av de inspelade webbinarierna i efterhand.

Chefs logotyp
Kursen presenteras av Chef.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.