Tillbaka till programmet Bli diplomerad i coach­ande ledar­skap

Bli diplomerad i coach­ande ledar­skap

5 halvdagar
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare, Ny som chef
Distansutbildning
12 995 kr *
* * Pris exkl. moms.


  • Skapa resultat genom ett coachande förhållningssätt.
  • Få insikter genom din personliga karaktärsmatris.
  • Lär dig modeller för effektiva coachningssamtal.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Det coachande förhållningssättet ger dig en stabil plattform för att jobba med såväl kultur som målstyrning och professionell coaching. Det här programmet bygger på att skapa din egen tydliga ledarskapskultur och ger dig effektiva verktyg.

Vad är ledarskap för dig? Om du googlar ordet så får du upp mer än 10 miljoner träffar. Varför har ledarskap blivit så viktigt? Allt fler i ledande positioner är idag mycket medvetna om värdet av att vara en bra ledare och hur det kan påverka dem själva  och deras medarbetare. Men hur gör man då för att påverka andra och genom sitt ledarskap skapa starka resultat?

En chef måste du följa på grund av position – en ledare vill du följa oavsett just position. Ledaren har förmågan att få andra att vilja följa i samma spår, ledaren är en förebild. Alla influerar någon. Men medvetenheten över vem – och hur mycket – är inte lika tydlig.

Den bästa investeringen för morgondagen är att utveckla ditt inflytande. Det är en av grundpelarna i ledarskapet och en central del som vi behandlar i utbildningen. Utbildningen kommer att sätta din karaktär och ditt personliga ledarskap i centrum, vilket innebär att det i första hand är du själv som är instrumentet. Få insikter att bära med dig livet ut!

För vem?

Programmet riktar sig till dig som arbetar på verksamhetsledande nivå inom såväl privata som offentliga organisationer. 

Så är utbildningen upplagd

Utbildningen består av två moduler om två digitala halvdagar vardera, och avslutas med en halv dags diplomering från programmets moduler – totalt fem halvdagar.

Utbildningstillfällena äger rum 28/9, 7/10, 15/10, 21/10 och 27/10 klockan 09:00-12:00. Du bör kunna medverka vid samtliga tillfällen.

MÅLSÄTTNING MED UTBILDNINGEN

Programmet tränar din förmåga att ha ett coachande perspektiv på ledarskapet och insikter hur karaktär, integritet och ledarskap hänger samman med framgång, energi, målfokus och uppbyggnad av kulturen.  Efter genomförd utbildning kan du på ett mer värdeskapande sätt bidra till verksamhetens utveckling, både som chef och ledare.

Ur innehållet:

  • Framgångsrikt ledarskap
  • Kultur och ledning
  • Coachande ledarskap
  • Målstyrning
  • Karaktärsmatrisen
Henrik Pettersson
Expert

Henrik Pettersson är en internationellt licensierad coach och författare. Med över 25 års erfarenhet som ledarskapscoach och utbildare har Henrik använt evidensbaserad kunskap och hjälpt stora företag som Volvo, H&M och Avis.

För att lyckas som ledare menar Henrik att vi var och en behöver fråga oss själva: Hur ser min plan ut för att utveckla mig själv? För att öka kompetensen i rollen att fortsätta utveckla andra så behöver vi kontinuerligt fylla på vår egen verktygslåda. Fokusera på självutveckling först – för att kunna utveckla andra.

Framgångstro, energi och målfokus är nyckelorden som ger oss den kraft vi behöver för att skapa starka resultat. Och det är precis vad Henrik förmedlar. Trots den avslappnade och trevliga atmosfär som Henrik sätter i rummet finns det ett djup och en eftertanke. 

Henriks motto är: Det är alltid action som skiljer människor åt! Välkommen med på resan mot starka resultat! 

Det här är Chef

Chefs logotyp

Kursen presenteras av Chef.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.