Tillbaka till kurser Change Management

Change Management

Distansutbildning i förändringsledning

10 veckor
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare
Distanskurs
18 995 kr *
* Pris exkl. moms. I priset ingår kursmaterial.


  • Maximal kunskapsutväxling när föreläsningar, grupparbeten och självstudier blandas online.
  • Grundlig förståelse för hur förändringsarbete kan bedrivas i din organisation.
  • Få metoderna och verktygen som håller medarbetarna motiverade under förändringsresan.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Många organisationer kommer att behöva göra drastiska förändringar framöver. I detta onlineprogram på 10 veckor får du verktygen att driva den anpassning som blir avgörande för företagens överlevnad i krisens spår.

Vi lever i en föränderlig värld. Vi som individer, och organisationer måste ständigt anpassa oss till och hantera förändringar – nu kanske mer än någonsin. Vår förmåga att leda i förändring är idag och kommer i framtiden att vara en nyckelkompetens för företag, och en förutsättning för överlevnad.

Idag misslyckas alltför många förändringsinitiativ. De uppsatta målen nås inte, ledarskapet är undermåligt, personalen upplever oro, missnöje och är trötta på de dåligt genomförda förändringsprojekten.

Nyckeln till framgång är att öka förmågan och kunskapen om att leda i förändring. Ämnet kallas förändringsledning (eller Change Management) och handlar om att leda förändringar på ett medvetet och metodiskt sätt.

Att integrera förändringsledning i förändringsprojekt/initiativ ökar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Det skapar motivation och engagemang bland personalen och ger ledarna den kunskap de behöver för att leda på ett bra sätt i förändring.

Programmet innehåller en omfattande teoretisk del bestående av konkreta och användbara modeller för förändringsarbete. Vi kommer fördjupa oss i framgångsfaktorer för förändring, skapa förståelse för varför många förändringsinitiativ misslyckas.

Vi kommer även tillhandahålla en verktygslåda med konkreta övningar, färdigt workshopmaterial och metodstöd för förändring. De erfarna kursledarna kommer bidra med kompetens, erfarenhet och konkreta case från verkligheten.

Med stöd av den teoretiska delen och de konkreta verktygen kommer du som deltagare få en djup förståelse för vad som krävs för att lyckas i förändring. Du kommer även kunna driva förändringsprojekt självständigt och kunna sprida kunskapen i din egen organisation.

Så fungerar kursen

Kursen pågår under 10 veckor och blandar självstudier, gruppsamtal och lektioner med kursledare. Genom plattformen Changeportalen tar du del av kursmaterial, håller koll på dina framsteg och jobbar med uppgifter på egen hand mellan onlineträffarna.

Webbinarieträffarna äger rum 25/9, 23/10, 13/11 och 27/11, klockan 09:00-12:00. Du bör kunna delta vid alla fyra tillfällen.

Efter kursen har du:

  • Djup förståelse för teori och modeller kring förändringsledning
  • Fått veta hur du praktiskt tillämpar metod, övningar och verktyg
  • Förmågan att självständigt kunna driva olika typer av förändringsinitiativ och projekt
  • Grundlig kännedom om ledarskap i förändring
Catrin Brodin och Johan Victor
Kursledare

Catrin Brodin har arbetat med förändringsarbete i 15 år. Hon har drivit små och stora förändringsprojekt i både mindre och stora globala organisationer. Hon har grundat WAY och jobbar idag med att stötta företag i förändring.

Hon är också författare till två böcker inom förändring – ”Att leda förändringar – så funkar det” och ”Strategiacceleration”. Hennes största drivkraft är att vara med och hjälpa företag bli bättre i konsten att leda i förändring.

Johan Victor har lång erfarenhet som mellanchef från ett antal olika branscher. Han har under nästan hela sin yrkesverksamma karriär varit aktiv i och kring IT-utvecklingsprojekt och de senaste 10 åren mestadels i agila miljöer.

Johan driver idag sitt egna bolag Ledarskap1 som arbetar med ledarskapsutveckling och utbildning. Johan har de senaste åren varit med och utvecklat distansutbildningskoncept för ett antal olika företag

Den här kursen innehåller:

Introduktion

1 av 3

Introduktion till förändring

2 av 3

Vad är förändringsledning?

3 av 3

Introduktion till framgångsfaktorer

Att leda i förändring

1 av 4

Syftet

Varför är "varför" viktigt? Sponsorskap och ledningens engagemang.

2 av 4

Människorna

Förstå människor i förändring. Ledarskap/leda i förändring. Att vara ledare i förändring.

3 av 4

Strukturen

Process, organisation, uppföljning.

4 av 4

Summering av framgångsfaktorer

Case

1 av 4

Case 1

2 av 4

Case 2

3 av 4

Case 3

4 av 4

Case 4

Det här får du:

Titta i efterhand
Möjlighet att ta del av de inspelade webbinarierna i efterhand.

Aktuell kunskap
Metoder, verktyg och erfarenheter om hur du effektivt leder förändring under och efter en kris för medlat av kunniga experter. En snabb diagnos av ditt företags förmåga att anpassa sig till krisen och den kommande vändningen.

Certifiering
Ett diplom som visar att du har genomgått utbildningen med godkänt resultat.

Chefs logotyp
Kursen presenteras av Chef.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.