Tillbaka till kurser

Chef i produktionen

3+3 dagar
Ny som chef
Flerdagarskurs
41 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.7


  • Ta del av grundläggande chef- och ledarskapsteorier.
  • Agera och reflektera över ditt handlande i träningssituationer.
  • Ämnen som delegering, konflikthantering och kommunikation.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Som ledare behöver du inte kunna allt, utan kanske oftare leda de som kan mer än du själv. Vilka verktyg behöver du för att skapa motivation, lust och ansvarstagande hos dina medarbetare?

Målsättning med utbildningen

Chef i produktionen vänder sig till dig som är första linjens chef i varuproducerande verksamheter eller som ska tillträda en liknande befattning. Som ledare gäller det att använda de rätta verktygen för att nå uppsatta mål. En klar och rak kommunikation är viktig för att arbetslagen skall få tillgång till alla nödvändiga fakta, kunna agera rätt och inspireras till att ta ansvar.

Med ökad kunskap om de verktyg du behöver för att kunna agera som chef och ledare får du ökad trygghet i rollen. Du får ta del av grundläggande chef- och ledarskapsteorier, samt agera i olika träningssituationer. Efter varje pass ges möjlighet att reflektera över ditt eget och andras handlande.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Öjvind Sterner
Ansvarig

Öjvind Sterner har lång erfarenhet från produktion och bryggerinäringen i olika ledarbefattningar, som arbetsledare, samordnare och som produktionschef. Han är även programansvarig för skräddarsydda utbildningar med produktionsinriktning som genomförs i Sverige, Frankrike, Tyskland, England och USA.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

1 av 7

Företaget och dess omvärld

2 av 7

Ansvar och befogenheter

3 av 7

Det dubbla representantskapet

4 av 7

Introduktion till Situationsanpassat ledarskap, SLII®

5 av 7

Från expert till att vara ledare

6 av 7

Laget och spelarna i laget

7 av 7

Orientering kring begreppet LEAN

1 av 7

Värderingar, arbetsklimat och motivation

2 av 7

Kommunikation

3 av 7

Ge och ta emot feedback

4 av 7

Delegering

5 av 7

Konflikthantering

6 av 7

Samtal med svårt innehåll

7 av 7

Egna styrkor och svagheter

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Mer om kursen:

Att vara chef i produktion kan ibland upplevas som att kastas in i ett flygplan och bli ombedd att både lyfta och landa. Att vara chef och ledare är en ansvarsfull roll som kan utföras mer eller mindre framgångsrikt beroende på kunskap och insikt. I programmet Chef i produktionen belyser och tränar vi på vad chefs- och ledarskapet innebär. Som chef i produktion får du ett unikt erfarenhetsutbyte och ny energi att utveckla ditt personliga ledarskap.

Kursen är till för dig som första gången har blivit chef och för dig som redan har varit formell chef inom produktionen under en längre tid.

  • Du har personalansvar samt ansvar för budget och resultat.
  • Du har påbörjat ditt första chefsuppdrag eller ska börja med detta inom kort.
  • Du är en lönesättande chef och förväntas leda löne- och utvecklingssamtal.
  • Du behöver ingen tidigare erfarenhet eller utbildning inom chef- och ledarskap.

Denna utbildning vänder sig främst till dig som har personalansvar. För dig som har en liknande roll med ansvar för budget och/eller resultat, men utan personalansvar rekommenderar vi ’Grundläggande Ledarskapsprogrammet’. Om du vill vidareutveckla enskilda delar av ledarskapet erbjuder vi kurser inom bland annat förändringsledarskap, projektledning & coachande ledarskap.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp
Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.