Tillbaka till kurser Distanskurs: Ny som chef

Distanskurs: Ny som chef

3 mån
Ny som chef
Distanskurs
42 000 kr *
* Pris exkl. moms.

4.5


  • Bli trygg i din nya roll och med vad som förväntas av dig.
  • Bestående kunskaper i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden i ett effektivt ledarskap.
  • Få insikter om dig själv för att kunna börja utveckla ett personligt ledarskap.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Att vara chef är ett yrke i sig där ledarskapet blir ditt viktigaste verktyg.  Ledarskap handlar om att tydliggöra vad som ska uppnås och påverka andra för att lyckas nå önskat resultat. I distansutbildningen Ny som chef  får du kunskap och verktyg för att leda dig själva, andra och verksamheten på ett effektivt sätt.

Som chef blir du arbetsgivarens representant samtidigt som du förväntas tillvarata dina medarbetares intressen och behov. Det innebär många möjligheter och utmaningar.

Målsättning med utbildningen

Ny som chef är marknadens mest etablerade ledarskapsutbildning för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef. Här ges kursen som distansutbildning, fördelad på åtta halvdagsseminarier.

Du får ta del av forskningsbaserade modeller och teorier samt hjälp att omsätta dessa till ditt praktiska arbete i vardagen. Du får möjlighet att dela erfarenheter och upplevelser med andra i samma situation, du får öva och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. Efter genomförd utbildning är vårt mål att du ska:

  • Känna dig trygg i rollen som chef och veta vad som förväntas av dig
  • Ha inhämtat tillräckligt med insikter om dig själv för att kunna börja utveckla ett personligt ledarskap
  • Ha beständig kunskap i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden för ett effektivt ledarskap som skapar resultat

Hur är distansutbildningen upplagd?

I distansupplägget får du tillfälle att fördjupa dig i varje tema på ett grundligt sätt, samtidigt som du tränar och tillämpar de nya insikterna i vardagen. Du får tid att förbereda dig inför de schemalagda träffarna och kan i din egen takt repetera och förstärka lärandet mellan träffarna. Allt för att möjliggöra goda förutsättningar för en hållbar effekt. Under onlineträffarna kommer du att få inspiration, träning, reflektion och byta erfarenheter med andra i en liknande roll som du.

Programmet består av åtta schemalagda halvdagar där du förväntas delta aktivt. Före och efter varje modul har du tillgång till material där du på egen hand förbereder, förstärker och fördjupar lärandet med hjälp av litteratur, filmer och övningar att göra i din vardag. Syftet är att minska gapet mellan utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig in i utbildningen.

Utbildningsdatum:

Kursstart 19/4 – 3/5, 17/5, 31/5, 14/6, 23/6, 24/6 och 6/9.

Du förväntas kunna delta vid alla tillfällen som ingår i den kursstart du valt.

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Distansupplägget passar dig som:

• vill dela upp lärandet i mindre bitar för att ha tid att tillämpa delarna i din vardag.
• föredrar att inte resa bort utan kan ta del av utbildningen från din arbetsplats eller ditt hem på ett flexibelt sätt. 
• vill ha de viktigaste verktygen för att få en bra start i din nya roll som chef.
• är beredd på att lägga ner tid på att ta in viss kunskap på egen hand genom litteratur och filmer.

Du kommer att ta del av samma teorier och modeller som i våra fysiska program. Men i våra dag- och internatprogram får du mer träning tillsammans med andra liksom avsatt tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. I våra internatprogram öppnas större möjligheter för självkännedom genom att du där gör en 360-gradersmätning av ditt ledarskap.

I våra fysiska möten skapas också fler informella möten med andra deltagare där du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner. Om du föredrar att lämna jobbet och koncentrerat avsätta en samlad tid för din ledarskapsutveckling passar våra fysiska utbildningar bättre.

Oavsett vilken variant du väljer kommer du att få ett diplom om du deltar i alla delar av våra program.

Till Ny som chef i internatform

Till Ny som chef som fysisk dagtidsutbildning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Helene Öhman
Ansvarig

Helene Öhman har lång erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling. Hon har arbetat i ledande positioner med kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder. Hennes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans i en föränderlig omvärld med ständig utveckling.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

Modul 1-4

1 av 4

Introduktion: chefskap och ledarskap

Chefskap – ett yrke. Effektivt ledarskap. Det dubbla representantskapet – länkrollen. Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen. Vad innebär arbetsgivaransvaret?

2 av 4

Kommunikativt ledarskap och effektfull feedback

Hur utveckla en tydlig kommunikation. Att ge och ta emot feedback. Praktisk träning på feedback.

3 av 4

Att anpassa ledarskapet utifrån olika situationer

Att skapa förutsättningar för motivation – vad behöver finnas på plats? Att leda individer utifrån kompetens och uppgift. Att anpassa ledarskapet – olika ledarstilar beroende på medarbetarnas motivation

4 av 4

Utforskande samtal och coachande förhållningssätt

Vad innebär ett coachande förhållningssätt och när passar det att använda? Aktivt lyssnande och frågeteknik. Struktur och praktisk träning på handlingsorienterat samtal.

Modul 5-8

1 av 4

Skapa effektiva team och möjliggör psykologisk trygghet

Vad kännetecknar effektiva team. Att leda gruppers utveckling och att bygg tillit i en grupp – teori och verktyg. Att leda tillfälliga team – psykologisk trygghet som plattform.

2 av 4

Samtal med svårt innehåll

Förberedelser och struktur för professionella samtal med svårt innehåll. Att skapa mod och ökad förmåga att kunna genomföra samtalen. Träning och reflektion.

3 av 4

Att leda i förändring

Faser i förändring – reaktioner i förändring för individer och grupper. Vad kan jag som chef göra för att uppnå önskat resultat i förändringsarbetet – verktyg och förhållningssätt. Förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete.

4 av 4

Integrerat ledarskap

Hållbart ledarskap. Integrerat ledarskap – att få ledarskapet att hända i vardagen utifrån ditt chefsuppdrag. Min ledarskapsfilosofi och personliga handlingsplan.

Det här får du:

Flexibel kunskap
Samma teorier som i den fysiska utbildningen – men där du befinner dig.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Mgruppen så får du hjälp. Ring 08-731 41 51 eller maila info@mgruppen.se