Tillbaka till kurser Executive Master of Finance

Executive Master of Finance

5x3 dagar
Chef i ledningsgrupp
Flerdagarskurs
99 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.2


 • Ekonomiskt helhetsperspektiv där de finansiella och redovisningstekniska frågorna placeras i ett strategiskt sammanhang.
 • Förståelse för hur ett ekonomiskt tänkande i vardagen kan bidra till att lyfta effektiviteten och lönsamheten.
 • Nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Många chefer har behov av djupare insikter i ekonomisk analys. Minskad osäkerhet kring redovisning och finansiella samband kan spara tid och pengar.

Det här programmet har tydligt fokus på att utveckla förmågan att förstå och analysera ekonomiska samband. Executive Master of Finance ger djupa insikter i affärsekonomisk analys och styrning, vilka är viktiga förutsättningar för att öka värdeskapandet.

En bredare och djupare kompetens kring redovisning och finansiella samband bidrar även till att den interna kommunikationen underlättas och besluten går snabbare, vilket kan ge stora och positiva effekter på lönsamheten. 

För vem?

Programmet riktar sig till dig som arbetar på verksamhetsledande nivå inom såväl privata som offentliga organisationer.

Du är chef och/eller medlem i en ledningsgrupp. Du har en gedigen erfarenhet och är involverad i strategiskt arbete. Du har arbetat ett antal år som chef eller specialist med fokus på verksamhetsutveckling. Du har en akademisk examen eller har byggt upp motsvarande kunskaper på annat sätt.

Programmet genomförs i Stockholm. Utbildningen består av fem moduler om tre dagar vardera. Dessa äger rum 26-28/5, 23-25/8, 13-15/10 och 1-3/12 2021 samt 26-28/1 2022.

Målsättning med utbildningen

Målet med kursen är att du ska bredda och fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och redovisning. Den ska:

 • Delge en helhetssyn på hur ett finansiellt perspektiv kan bidra till affärsutveckling.
 • Stärka dina förutsättningar att hantera kritiska frågeställningar om ekonomi och bli en bättre beställare.
 • Utveckla dina personliga förutsättningar att driva din verksamhet på ett professionellt och affärsmässigt sätt.

Executive Master of Finance är en del av Mgruppens Executive MBA som består av tre program. De övriga två är Executive Master of Leadership & Management samt Executive Master of Strategy.

Delar ur innehållet:

 • Investeringskalkylering
 • Intern redovisning
 • Företagsvärdering
 • Finansiell planering och budgetering
 • Kapitalstruktur
 • Kostnads- och lönsamhetsanalys
 • Incitamentssystem
 • Drivkrafter för värdeskapande
 • Kassaflödesanalys
 • Finansiell rapportering
 • Nyckeltalsanalys

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 10% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Gunnar Åkesson
Ansvarig

Gunnar Åkesson har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av rollen som programansvarig verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Cecilia Warrol om varför hon valde Executive Master of Finance

Cecilia är civilingenjör med lång erfarenhet inom både projektledning och Business intelligence. Idag arbetar hon som Programme Director på Teknikföretagens innovationsprogram för tillverkningsindustrin Produktion2030.

I filmen möter vi Cecilia när hon går programmet Master of Finance och får ta del av hennes upplevelse och varför hon valde att gå just en Executive MBA.

Det här får du:

Studier i din takt
Du förbinder dig inte till mer än ett program i taget, och genomför EMBA-utbildningens tre delar i den takt som passar dig.

Executive MBA-diplomering
Vid fullgjord Executive MBA-examen erhåller du ett diplom under en högtidlig ceremoni.

Mgruppen Executive Club
Du blir medlem i Mgruppen Executive Club – ett värdefullt nätverk för nuvarande och tidigare deltagare.

Flexibelt upplägg vid en Executive MBA

Tillsammans utgör tre program Mgruppens Executive MBA – Master of Leadership & Management, Master of Finance samt Master of Strategy.

Programmen är fristående och du kan läsa dem oavsett inbördes ordning. Varje program löper mellan 7 och 10 månader vardera och innehåller ett projektarbete som görs i grupp och är en del av examinationen. När du blivit godkänd i tre program blir du diplomerad Executive Master of Business Administration.

Det här är Mgruppens Executive MBA (PDF)

Förkunskaper:

Du har minst några års erfarenhet av att aktivt driva verksamhetsutveckling och strategiskt arbete. I programmet förekommer litteratur och föreläsningar på engelska.

Vår pedagogiska process

Forskning har visat att ett upplevelsebaserat lärande med inslag av reflektion och praktisk tillämpning ger mer bestående resultat vid en utbildningssatsning. Mgruppens pedagogik grundar sig därför på forskning om vuxeninlärning.

Föreläsarna i masterprogrammen är utvalda med omsorg för att ge ett relevant, brett och aktuellt perspektiv på de ämnen vi behandlar och diskuterar. Många har forskat inom sina ämnesområden, en del har arbetat som konsulter och ytterligare några har praktisk erfarenhet av området som de gärna delar med sig av.  Mgruppen samarbetar med forskare och forskningsledare från olika institutioner, men är fakultetsoberoende. Det innebär att vi är fria att ta in de föreläsare som bäst kan representera och lära ut de olika momenten.

För att effektivisera lärandet och få större effekt av insatsen har vi delat in utbildningen i moduler, som i sin tur består av tre steg – före, under och efter. Före varje modul förväntas du att förbereda dig genom exempelvis litteraturläsning. Under varje modul jobbar vi med ett varierat upplägg av föreläsningar, övningar och reflektioner.  Modulerna är förlagda på internat, där du har möjlighet att komma ifrån vardagen och tillsammans med andra deltagare kan utbyta tankar och erfarenheter.  Under utbildningen genomför du en projektuppgift i grupp för att ytterligare förstärka dina förvärvade kunskaper.

Hos oss får du träna mer!

Magnus Dickson, Tieto Smart Utilities

Därför använder vi blended learning

Medlemskap i Mgruppen Executive Club

När du går ett av Mgruppens masterprogram blir du automatiskt medlem i Mgruppen Executive Club – Ett nätverk för nuvarande och tidigare deltagare i Mgruppens Executive MBA. Mgruppen arrangerar gemensamma träffar en till två gånger om året då vi bjuder in föreläsare i världsklass som berättar om högaktuella ämnen.

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Mgruppen så får du hjälp. Ring 08-731 41 51 eller maila info@mgruppen.se

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.