Tillbaka till kurser Executive Master of Finance

Executive Master of Finance

5x3 dagar
Chef i ledningsgrupp
Flerdagarskurs
95 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.2


  • Ekonomiskt helhetsperspektiv där de finansiella och redovisningstekniska frågorna placeras i ett strategiskt sammanhang.
  • Förståelse för hur ett ekonomiskt tänkande i vardagen kan bidra till att lyfta effektiviteten och lönsamheten.
  • Nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Många chefer har behov av djupare insikter i ekonomisk analys. Minskad osäkerhet kring redovisning och finansiella samband kan spara tid och pengar. Den interna kommunikationen och besluten snabbas upp samtidigt som de nyvunna kunskaperna kan ge stora positiva effekter på lönsamheten.

Du är troligtvis chef i en operativ ledningsgrupp. Din yrkesroll ställer krav på att du skall kunna bidra till ledningsarbetet med en helhetssyn – ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistrollens.

Sammanfattningsvis är detta utbildningen för dig som:

  • vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och redovisning
  • vill få ett helhetsperspektiv på hur ett finansiellt perspektiv kan bidra till affärsutveckling
  • behöver nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter
  • vill ha en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
  • har gedigen erfarenhet och är redo för nästa utmaning 
  • vill skaffa ett kvalificerat nätverk

Målsättning med utbildningen

Executive Master of Finance utgår från ett helhetsperspektiv på ekonomi där de finansiella och redovisningstekniska frågorna placeras i ett strategiskt sammanhang. Syftet med programmet är att du ska lära dig de senaste rönen inom finansiell ekonomi och redovisning – kombinerat med ett praktiskt perspektiv.

Efter utbildningen skall du ha erhållit en förståelse för hur ett ekonomiskt tänkande i vardagen kan bidra till att lyfta effektiviteten och lönsamheten i ditt företag. Under utbildningen kommer vi att analysera en rad företag som har tagit nya initiativ för att bryta gamla, invanda beteenden och mönster.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 10% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Gunnar Åkesson
Ansvarig

Gunnar Åkesson har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av rollen som programansvarig verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Cecilia Warrol om varför hon valde Executive Master of Finance

Cecilia är civilingenjör med lång erfarenhet inom både projektledning och Business intelligence. Idag arbetar hon som Programme Director på Teknikföretagens innovationsprogram för tillverkningsindustrin Produktion2030.

I filmen möter vi Cecilia när hon går programmet Master of Finance och får ta del av hennes upplevelse och varför hon valde att gå just en Executive MBA.

Delar ur innehållet

1 av 6

Intern redovisning

2 av 6

Investeringskalkylering

3 av 6

Kapitalstruktur

4 av 6

Företagsvärdering

5 av 6

Finansiell planering och budgetering

6 av 6

Drivkrafter för värdeskapande

1 av 5

Kostnads- och lönsamhetsanalys

2 av 5

Incitamentssystem

3 av 5

Nyckeltalsanalys

4 av 5

Kassaflödesanalys

5 av 5

Finansiell rapportering

Det här får du:

Studier i din takt
Du förbinder dig inte till mer än ett program i taget, och genomför EMBA-utbildningens tre delar i den takt som passar dig.

Executive MBA-diplomering
Vid fullgjord Executive MBA-examen erhåller du ett diplom under en högtidlig ceremoni.

Mgruppen Executive Club
Du blir medlem i Mgruppen Executive Club – ett värdefullt nätverk för nuvarande och tidigare deltagare.

Flexibelt upplägg mot en Executive MBA

Din takt och prioritet bestämmer

Hos oss får du ta saker i din egen takt och med en låg investeringströskel. Börja med en av tre delar inom det område där du har behov av att utvecklas mest just nu. Du kommer snabbt att kunna visa hur utbildningen gör nytta i din yrkesroll. Tillsammans utgör tre Executive-program Mgruppens Executive MBA. Utbildningarna kan läsas enskilt och i valfri ordning. Ett mindre åtagande som snabbt ger goda resultat kan man säga. Våra deltagare har sällan problem att hitta tid och investeringarna att gå vidare med steg två och tre.

Du förbinder dig endast till ett steg i taget och efter tre fullbordade program inom finans, strategi & management erhåller du din Executive MBA.

Det här är Mgruppens Executive MBA (PDF)

Förkunskaper:
Du behöver minst fem års arbetslivserfarenhet. Du behöver på något sätt arbeta aktivt med att driva och leda verksamheten.

Medlemskap i Mgruppen Executive Club

När du går ett av Mgruppens masterprogram blir du automatiskt medlem i Mgruppen Executive Club – Ett nätverk för nuvarande och tidigare deltagare i Mgruppens Executive MBA. Mgruppen arrangerar gemensamma träffar en till två gånger om året då vi bjuder in föreläsare i världsklass som berättar om högaktuella ämnen.

Ramverk för värdeskapande

Under utbildningen genomför deltagarna projekt inom sina arbetsgrupper. Ambitionsnivån anpassas till deltagarnas egna villkor och arbetet sker på tid mellan de olika modulerna. Nätverket Mgruppens Executive Club har för avsikt att vidareutveckla erfarenhetsutbytet mellan tidigare deltagare. Förutom de arrangerade träffarna i Mgruppens regi kommer samtliga deltagare även att delas in i mindre alumnigrupper som sedan förvaltas vidare av deltagarna själva.

Alltid erfarna chefer och pedagoger

Mgruppen ställer höga krav på de som är med och leder våra program och vi samarbetar bara med de bästa. Våra utbildningsledare är duktiga pedagoger och har en gedigen kompetens inom ledarskapsfrågor. De har ett genuint engagemang för att utveckla ledare. På Mgruppen är du och din personliga utveckling i fokus och tillsammans skapar vi ett upplevelsebaserat lärande som hjälper dig att reflektera djupare än du vanligtvis gör. Det gör att du kan komma längre i dina inre resonemang och insikter

Mgruppens logotyp
Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.