Tillbaka till kurser

Executive Master of Human Resources

4x3 dagar
Chef i ledningsgrupp
Flerdagarskurs
77 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.7


  • Helikopterperspektiv på omvärldsanalys, affärsutveckling och organisation.
  • Lär dig hur HR kan bidra till att all kompetens inom organisationen kan tas tillvara för att skapa resultat.
  • Höj effektiviteten i ledningsgruppen genom ökad förståelse för samspel, kommunikation och ledarens roll i komplexa organisationer.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

I dagens komplexa och föränderliga organisationer behöver kompetensen om människor användas på fler och nya sätt. Du som arbetar med strategiska HR-frågor behövs mer än någonsin. Bredda din förmåga att ta en framträdande roll i det strategiska rummet och stärk din organisations effektivitet och utvecklingsförmåga.

Programmet riktar sig till dig som är chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp eller som vill förbereda dig för en sådan position. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med och bidra till att driva och leda verksamheten.

HR-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor inom Human Resources på en strategisk nivå. Troligen ingår du i en HR/personal-funktion och har en roll som chef, business-partner, organisationsutvecklare, specialist inom talent management, talent development eller någon motsvarande befattning.

Idag sitter du med i någon form av ledningsgrupp och har genom din roll en påverkan och en del i ansvaret för organisationens strategiska arbete. Din yrkesroll ställer också krav på att du skall kunna bidra med HR-kompetens där utgångspunkten har en helhetssyn på verksamheten.

Med din långa erfarenhet inom HR är du väl rustad med de baskompetenser som krävs för personalfunktionen och känner dig redo för nästa utmaning. Du vill veta mer om hur du kan öka din medverkan i företagsledningens strategiska arbete och är nyfiken på hur du kan utveckla samverkan mellan HR och andra funktioner.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 10% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Målsättning med utbildningen

För att utveckla ett strategiskt tänkande behöver man först och främst förstå vad en strategi är och vad det innebär att arbeta strategiskt. Vidare så behöver man få nya perspektiv och kunskaper som vilar både på vetenskaplig grund och praktiska erfarenheter. Ta del av forskning inom området från dom som själva är aktiva i forskningsvärlden. Där du får exempel från verkligheten av personer som har gedigen erfarenhet av att utveckla organisationer med olika infallsvinklar.

HR-utbildningen ger dig ett smörgåsbord av praktiskt användbara verktyg och teoretiska modeller, så att du kan hitta de vägar framåt som just du behöver i just din organisation. Du ska vara så pass rustad att du på ett nytt sätt kan bidra till organisationens framgång och utveckling. HR-utbildningen kommer stärka din förmåga att medverka i den strategiska dialogen och att analysera och driva igenom de viktiga förändringar som följer därefter.

Som en extra bonus får du också ett nätverk av kollegor inom olika branscher och olika typer av organisationer, men som alla brottas med liknande utmaningar som du. Kollegor och deltagare som du utbyter erfarenheter med och som kan komma att bli värdefulla resurser i att hjälpa dig att hitta vägar framåt när du möter nya utmaningar och dilemman.

Delar ur innehållet

1 av 6

Strategi

Du kommer få ett helikopterperspektiv när vi går igenom delar som omvärldsanalys, affärsutveckling och organisation kopplat till HR-strategin. Du lär dig analysera marknadspositionen, affärsmodeller och verksamhetsutveckling för att nå effekt för dig och organisationen.

2 av 6

Resurser

HR-utbildningen går igenom och synar den strategiska rollen som resurs­utvecklare på ett nytt sätt och visar hur HR bidra till att all kompetens inom organisationen kan tas tillvara för att skapa resultat.

3 av 6

Ekonomi

Här djupdyker du i principerna för finansiell styrning och det ekonomiska språket. Du ökar din förmåga att få stödjande beslut för att genomföra affärsmässiga satsningar för att utveckla verksamheten.

4 av 6

Förändring

Du får konkreta verktyg för att kartlägga organisationens förutsättningar inför stora förändringar. Du får resonera kring olika modeller för förändringsarbete och ta del av exempel på erfarenheter av såväl framgångar som misslyckanden.

5 av 6

Innovation

HR kan bidra till en innovationsdrivande kultur som ökar värdeskapandet, genom att systematiskt arbeta med nya tankebanor, processer och arbetssätt. Här lär du dig att tänka utanför boxen.

6 av 6

Ledning

Höj effektiviteten i ledningsgruppen genom ökad förståelse för samspel, kommunikation och ledarens roll i komplexa organisationer. Här stärker du även upp din egen retoriska förmåga för att nå ut med HR-strategier och budskap.

Det här får du:

Studier i din takt
Du förbinder dig inte till mer än ett program i taget, och genomför EMBA-utbildningens tre delar i den takt som passar dig.

Executive MBA-diplomering
Vid fullgjord Executive MBA-examen erhåller du ett diplom under en högtidlig ceremoni.

Mgruppen Executive Club
Du blir medlem i Mgruppen Executive Club – ett värdefullt nätverk för nuvarande och tidigare deltagare.

Flexibelt upplägg mot en Executive MBA

Din takt och prioritet bestämmer

Hos oss får du ta saker i din egen takt och med en låg investeringströskel. Börja med en av tre delar inom det område där du har behov av att utvecklas mest just nu. Du kommer snabbt att kunna visa hur utbildningen gör nytta i din yrkesroll. Tillsammans utgör tre Executive-program Mgruppens Executive MBA. Utbildningarna kan läsas enskilt och i valfri ordning. Ett mindre åtagande som snabbt ger goda resultat kan man säga. Våra deltagare har sällan problem att hitta tid och investeringarna att gå vidare med steg två och tre.

Du förbinder dig endast till ett steg i taget och efter tre fullbordade program inom finans, strategi & management erhåller du din Executive MBA.

Förkunskaper:
Du behöver minst fem års arbetslivserfarenhet. Du behöver på något sätt arbeta aktivt med att driva och leda verksamheten.

Medlemskap i Mgruppen Executive Club

När du går ett av Mgruppens masterprogram blir du automatiskt medlem i Mgruppen Executive Club – Ett nätverk för nuvarande och tidigare deltagare i Mgruppens Executive MBA. Mgruppen arrangerar gemensamma träffar en till två gånger om året då vi bjuder in föreläsare i världsklass som berättar om högaktuella ämnen.

Ramverk för värdeskapande

Under utbildningen genomför deltagarna projekt inom sina arbetsgrupper. Ambitionsnivån anpassas till deltagarnas egna villkor och arbetet sker på tid mellan de olika modulerna. Nätverket Mgruppens Executive Club har för avsikt att vidareutveckla erfarenhetsutbytet mellan tidigare deltagare. Förutom de arrangerade träffarna i Mgruppens regi kommer samtliga deltagare även att delas in i mindre alumnigrupper som sedan förvaltas vidare av deltagarna själva.

Fakultetsoberoende ger det bästa av två världar

Mgruppens Executive MBA har en akademiskt ansvarig fil.doktor och ett förankrat samarbete med Ashridge Business School i London. Vi är fakultetsoberoende. Det betyder att vi kan upprätthålla en gedigen vetenskaplig grund samtidigt som vi är fria att ta in de forskare och föreläsare som är bäst just nu; oavsett var de kommer ifrån.

Du får inspiration av de bästa föreläsarna och kan samtidigt känna dig trygg med att det vi lär ut vilar på välbeprövad forskning.

Mgruppens logotyp
Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.