Tillbaka till kurser Executive Master of Strategy

Executive Master of Strategy

5x3 dagar
Chef i ledningsgrupp
Flerdagarskurs
99 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.2


 • Strategiska verktyg, modeller och perspektiv.
 • Bransch- och konkurrentanalys, internationell strategi.
 • Projektarbete och diplomering.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Vill du ta reda på varför de bästa företagen i världen är så framgångsrika? För att lyckas måste du förstå vilka faktorer, inom och utanför organisationen, som påverkar din organisations konkurrenskraft. Dina beslut måste baseras på en solid analys av situationen samtidigt som du måste följa utvecklingen i den ständigt ökande globala konkurrensen.

Executive Master of Strategy ger chefer de verktyg och nätverk som behövs för att förbättra strategiskt beslutsfattande i en ständigt föränderlig affärsmiljö. Dagarna då endast ledande befattningshavare var skyldiga att tänka strategiskt är sedan länge borta. Idag är framgången beroende av hur snabb och flexibel en organisation är och hur snabbt den kan anpassa sig efter förändringar. I själva verket har mycket strategisk planering decentraliserats.

I programmet kommer du både fördjupa och bredda din kunskap inom strategisk ledning. För att säkerställa relevans använder vi en praktisk metodik med ett antal fallstudier från ledande företag från olika typer av branscher.

Att ta dina strategiska färdigheter till en ny, högre nivå handlar om att få andra perspektiv och kunskaper baserat på aktuell forskning. Programmet kommer att öka din förmåga att ge innovativa perspektiv till din ledningsgrupp och förbättra  ditt företags konkurrensförmåga.

För vem?

Programmet riktar sig till dig som arbetar på verksamhetsledande nivå inom såväl privata som offentliga organisationer.

Du är chef och/eller medlem i en ledningsgrupp. Du har en gedigen erfarenhet och är involverad i strategiskt arbete. Du har arbetat ett antal år som chef eller specialist med fokus på verksamhetsutveckling. Du har en akademisk examen eller har byggt upp motsvarande kunskaper på annat sätt.

Programmet genomförs i Stockholm, samt en modul i Lausanne.

Executive Master of Strategy är en del av Mgruppens Executive MBA som består av tre program. De övriga två är Executive Master of Leadership & Management samt Executive Master of Finance.

Utbildningen består av fem moduler om tre dagar vardera. Dessa äger rum 21-23/4, 21-23/6, 8-10/9, 27-29/10 och 15-17/12 2021.

Målsättning med utbildningen

Executive Master of Strategy ger såväl djup som bredd genom kunskap och förståelse för strategisk analys och management.

 • Öka den egna förmågan att agera beslutsamt i tider med snabba förändringar
 • Få en helhetssyn på organisationsstrategi och implementering
 • Öka förmågan att tänka och agera effektivt genom innovativ strategi.

Ur innehållet:

 • Omvärlds-, bransch- och konkurrentanalys
 • Strategiska modeller och verktyg
 • Strategisk verksamhetsförbättring
 • Internationell strategi
 • Strategisk marknadsbearbetning

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 10% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Esbjörn Wickström
Ansvarig

Esbjörn Wickström har lång och bred erfarenhet av företagsledning och genom olika funktioner och chefsled lett utveckling och förändring med fokus på resultat.

Hans mission är hållbart företagande genom lärande organisationer och ledarskap som skapar effekt på medarbetare, kund och affär.

Så är det att delta på Master of Strategy

Cecilia Warrol, Programme Director för Produktion2030, på Teknikföretagen är en av deltagarna på Master of Strategy. Cecilia har en civilingenjörsexamen med inriktning mot kemiteknik i ryggen och lång erfarenhet inom projektledning och Business intelligence. 

I filmen får du ta del av hennes upplevelse av Executive MBA-programmets innehåll, kursgård och pedagogik. 

Det här får du:

Studier i din takt
Du förbinder dig inte till mer än ett program i taget, och genomför EMBA-utbildningens tre delar i den takt som passar dig.

Executive MBA-diplomering
Vid fullgjord Executive MBA-examen erhåller du ett diplom under en högtidlig ceremoni.

Mgruppen Executive Club
Du blir medlem i Mgruppen Executive Club – ett värdefullt nätverk för nuvarande och tidigare deltagare.

Flexibelt upplägg vid en Executive MBA

Tillsammans utgör tre program Mgruppens Executive MBA – Master of Leadership & Management, Master of Finance samt Master of Strategy.

Programmen är fristående och du kan läsa dem oavsett inbördes ordning. Varje program löper mellan 7 och 10 månader vardera och innehåller ett projektarbete som görs i grupp och är en del av examinationen. När du blivit godkänd i tre program blir du diplomerad Executive Master of Business Administration.

Det här är Mgruppens Executive MBA (PDF)

Förkunskaper:

Du har minst några års erfarenhet av att aktivt driva verksamhetsutveckling och strategiskt arbete. I programmet förekommer litteratur och föreläsningar på engelska.

Vår pedagogiska process

Forskning har visat att ett upplevelsebaserat lärande med inslag av reflektion och praktisk tillämpning ger mer bestående resultat vid en utbildningssatsning. Mgruppens pedagogik grundar sig därför på forskning om vuxeninlärning.

Föreläsarna i masterprogrammen är utvalda med omsorg för att ge ett relevant, brett och aktuellt perspektiv på de ämnen vi behandlar och diskuterar. Många har forskat inom sina ämnesområden, en del har arbetat som konsulter och ytterligare några har praktisk erfarenhet av området som de gärna delar med sig av.  Mgruppen samarbetar med forskare och forskningsledare från olika institutioner, men är fakultetsoberoende. Det innebär att vi är fria att ta in de föreläsare som bäst kan representera och lära ut de olika momenten.

För att effektivisera lärandet och få större effekt av insatsen har vi delat in utbildningen i moduler, som i sin tur består av tre steg – före, under och efter. Före varje modul förväntas du att förbereda dig genom exempelvis litteraturläsning. Under varje modul jobbar vi med ett varierat upplägg av föreläsningar, övningar och reflektioner.  Modulerna är förlagda på internat, där du har möjlighet att komma ifrån vardagen och tillsammans med andra deltagare kan utbyta tankar och erfarenheter.  Under utbildningen genomför du en projektuppgift i grupp för att ytterligare förstärka dina förvärvade kunskaper.

Hos oss får du träna mer!

Magnus Dickson, Tieto Smart Utilities

Därför använder vi blended learning

Medlemskap i Mgruppen Executive Club

När du går ett av Mgruppens masterprogram blir du automatiskt medlem i Mgruppen Executive Club – Ett nätverk för nuvarande och tidigare deltagare i Mgruppens Executive MBA. Mgruppen arrangerar gemensamma träffar en till två gånger om året då vi bjuder in föreläsare i världsklass som berättar om högaktuella ämnen.

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Mgruppen så får du hjälp. Ring 08-731 41 51 eller maila info@mgruppen.se

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.