Tillbaka till programmet Dina fem steg mot en lärande organisation

Dina fem steg mot en lärande organisation

2 halvdagar + coaching
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare, Ny som chef
Distansutbildning
6 995 kr *
* Pris exkl. moms.


  • Skapa en lärandekultur på arbetsplatsen.
  • Lär dig att mäta resultaten.
  • Få expertcoaching kring din egen utmaning.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Möt Siri Wikander med färsk praktisk erfarenhet av att bygga en öppen och lärande organisation som ger mätbara resultat bland både medarbetare och kunder.

Hur skapar man en öppen och lärande organisation?

I denna digitala utbildning i tre delar får du som är ledare eller arbetar med HR konkreta tips för att skapa en organisation där varje medarbetare tar ansvar för sin egen och organisationens utveckling.

Siri Wikander lägger stor vikt att gå igenom vilka beteenden som skapar en öppen och lärande kultur och vilka konkreta och mätbara insatser man kan göra.

Siri Wikander tar avstamp i deltagarnas egna utmaningar och du får lära dig vad du kan göra för att öka ditt eget dagliga lärande och hur du kan bidra till att öka samarbetet inom ditt team så att allas kompetens tas tillvara och hur ni kan bli innovativa tillsammans. Du får också konkreta verktyg för att mäta framgång så att du kan förklara för de som sitter på budgeten varför dessa insatser lönar sig.

Målet med utbildningen är att du ska kunna:

  • Olika sätt att öka ditt eget lärande
  • Öka samarbetet i ditt team
  • Öka kunskapsdelningen inom organisationen
  • Förstå vikten av en öppen kultur och vilka insatser man kan göra
  • Mäta effekten av insatser

Utbildningen riktar sig till dig som:

Är chef och/eller ledare. Oavsett om du är chef inom HR, försäljning eller ekonomi eller annan typ av ledande befattning, så är den gemensamma faktorn att du vill öka ditt individuella lärande, ditt teams förmåga att ta tillvara på varandras kompetenser samt din organisations förmåga att anpassa sig och löpande förbättra sitt kunderbjudande.

Så är utbildningen upplagd 

Utbildningen består av två lärarledda tillfällen online, med en 45 minuter lång coachingsession emellan. Coachinggrupperna begränsas till 5-6  personer med som mest tre olika organisationer representerade.

De lärarledda utbildningstillfällena äger rum 21/9 och 5/10, klockan 13:30-16:30, och coachingen 28/9. Du bör kunna medverka vid samtliga tillfällen.

Det här är Chef

Siri Wikander
Kursledare

Siri Wikander är en uppskattad konsult och föreläsare inom digitalt samarbete och lärande. Hon har en bakgrund inom HR och kommunikation på både Scandic, Axfood och Hemfrid. Hon är medlem av Berghs pedagogiska råd.

På Scandic har hon, bland annat, lett arbetet med att implementera ett helt nytt sätt att arbeta med lärande bland de 18 000 medarbetarna, med nya digitala verktyg, nya sätt att jobba och nytt ledarskap.

Detta innehåller utbildningen:

Tillfälle 1

1 av 9

Incheckning

2 av 9

Omvärldsrunda

3 av 9

Varför behöver vi lära oss på ett nytt sätt

4 av 9

Fem steg till en lärande organisation

5 av 9

Identifiera utmaningen i den egna organisationen

6 av 9

Chefens roll i en lärande miljö (vikten av täta avstämningar)

7 av 9

Vad finns det för LMS – Learning Management system – måste man ha ett och hur väljer man?

8 av 9

Benchmark – vad gör andra organisationer?

9 av 9

Frågestund och feedback

Tillfälle 2

1 av 6

Reflektion och incheckning

2 av 6

Att mäta effekt av utbildningsinsatser – hur gör man det?

3 av 6

Samarbete mellan HR och kommunikation

Övning: Sätta budskap – hur gör man det? Övning: Identifiera kanaler.

4 av 6

Exempel på innehåll och hur produktionen gick till

5 av 6

Hur kan vi koppla det vi lärt oss idag till den egna utmaningen?

6 av 6

Frågestund och feedback

Det här får du:

Aktuell expertkunskap
Uppdaterade insikter från en av landets tongivande HR-experter.

Coaching kring din egen utmaning
Ta med den verkliga utmaning som du upplever inom din egen organisation och få coaching kring den.

Flexibelt lärande online
Utbildning där du befinner dig – med samma kvalitet som i ett klassrum.

Chefs logotyp

Kursen presenteras av Chef.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.