Tillbaka till kurser Förändringsledning

Förändringsledning

3 halvdagar
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare
Distanskurs
11 950 kr *
* Pris exkl. moms. Kursbok och annat material ingår.


 • Du som förändringsledare får verktyg att konkret tillämpa på din förändring.
 • Tillfälle att konkret relatera till din egen verklighet och vardag med hjälp av beprövade förändringsverktyg.
 • Skapa ett nätverk med förändringsledare från andra organisationer som ger inspiration och möjlighet för fortsatt kontakt och stöd.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Att hantera förändringar i arbetslivet har blivit en av de viktigaste ledarfärdigheterna på senare år. I skuggan av pandemin har vi fått uppleva en särskilt märkbar typ av förändring – total omprövning av vårt arbetssätt.

För vissa branscher har det betytt påtagliga omställningar av verksamheten. Var vi än befinner oss i arbetslivet är förmågan att planera, initiera, implementera och följa upp förändring viktigt. Därför erbjuder Mgruppen nu en webbaserad utbildning för förändringsledaren i alla typer av organisationer och situationer. 

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som har en koppling till förändringsarbete i din roll som chef, förändringsledare, projektledare som driver förändring, eller HR-medarbetare med uppdrag att underlätta förändring. Det är ett krav att du kan relatera till och använda dig av en aktuell förändring i den egna organisationen.

Hur är distansutbildningen upplagd?

Utbildningen genomförs i distansformat med tre halvdagar på Zoom mellan klockan 08:30-12:00. Under de lärarledda träffarna arbetar vi med olika ämnesblock och varvar det med reflektion, interaktion och träning för att skapa en god lärandemiljö.

Före och efter varje modul får du uppgifter att göra i syfte att förbereda, förstärka och fördjupa lärandet. Mellan modulerna träffas ni som deltagare i mindre grupper för att följa upp och förstärka lärandet.

De tre halvdagarna äger rum 6/5, 2/6 och 22/6. Du bör kunna delta vid alla tre tillfällen.

Modul 1: Att planera och genomföra en förändring

 • Introduktion/förändringsdiagnos – bakgrund till förändring, omvärldsfaktorer som driver förändring.
 • Olika typer av förändringar och olika förändringsstrategier.
 • Förändringens grundläggande frågor och svar för förändringsplattformen.
 • Hemuppgift: Färdigställa din förändringsplattform och göra en intressentkartläggning.

Modul 2: Aktörerna i förändring och hur du får dem med dig

 • Roller i förändring – sponsor, förändringsledare, målgrupp och påverkare
 • Intressenternas olika inställning till förändring – hur förstå, påverka och förflytta dina intressenter. Förändringens psykologiska sidor.
 • Sensemaking: Bjuda in till dialoger och organisera prat.
 • Hemuppgift: pröva en sensemaking-övning.

Modul 3: Verktyg i förändringens olika faser – förändring i praktiken

 • Vi utforskar flera praktiska verktyg för att underlätta förändringen genom att tillvarata engagemang och kunna bemöta motstånd. Metoderna kan omsättas direkt i det förändringsarbete som du står inför.
 • Modulen avslutas med att du får sätta din fortsatta förändringsplan framåt med mål, delmål och tidsatta aktiviteter där du får feedback från andra deltagare på din plan. Allt för att du ska lyckas att genomföra och vidmakthålla förändringen. .

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Eva Norrman Brandt
Utbildare

Eva Norrman Brandt har sedan slutet av 1990 talet varit verksam som organisationskonsult inom såväl privat som offentlig sektor. Som doktorand vid Jönköping University 2014–2019 sammanförde hon två kunskapsfält, organisationsförändring och ledarskap kopplat till vuxenutveckling. Detta är också temat i kursboken som Eva är författare till. Hon är i grunden socionom och legitimerad psykoterapeut men har även studerat organisation och förändring.

Eva berättar mer

Lär känna Eva Norrman Brandt och hennes bakgrund när hon i den här filmen berättar mer om utbildningen Förändringsledning, vad du får med dig och hur utbildningen är upplagd för att stödja dig i din ledarvardag. 

Målsättning med utbildningen

Efter du genomfört utbildningen Förändringsledning är vårt mål att du:

 • Känner större trygghet i din roll som förändringsledare
 • Har en komplett verktygslåda för att driva förändringar av olika slag
 • Genom utbildningen kan bilda ett nätverk av förändringsledare med erfarenhetsutbyte och där ni får möjlighet att lära av varandras olika utmaningar
 • Ge dig som förändringsledare större möjligheter att initiera, planera och genomföra förändringar i verksamheten

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Mgruppen så får du hjälp. Ring 08-731 41 51 eller maila info@mgruppen.se

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.