Tillbaka till programmet Förstärk ditt ledarskap

Förstärk ditt ledarskap

4 dagar
Erfaren ledare
Internatutbildning
32 000 kr *
* Kost och logi tillkommer med totalt 8200 kr. Priser exkl. moms.

4.7


  • Lär dig att utveckla och leda verksamheten genom förändring.
  • Vässa din kommunikation och lär dig hantera konflikter, skapa effektiva team och skapa tillitsfulla relationer.
  • Lär känna dina styrkor och svagheter och utveckla din ledarstil.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Effektivt ledarskap börjar med en fördjupad personlig förståelse för ditt eget unika sätt att agera som ledare och hur just du kan bli mer effektiv när du leder andra. 

Att förstärka ditt personliga ledarskap är nyckeln till framgång i ett arbetsliv där förändringstakten hela tiden upplevs gå allt snabbare. Som chef och ledare med både erfarenhet och ledarskapsutbildning i bagaget vill du nu utveckla din ledarskapsförmåga ytterligare för att kunna påverka, motivera och utveckla individer och grupper att nå uppsatta mål.

Målsättning med utbildningen

Förstärk ditt ledarskap är ett intensivt, engagerande och inspirerande program där du får personligt grundade ledarskapsverktyg som gör verklig skillnad för att skapa resultat. Du får konkreta modeller för ett personligt ledarskap som du direkt kan använda i din arbetssituation. 

Utbildningen ger ett unikt upplevelsebaserat lärande med övningar i olika sätt att agera som ledare, reflektion och samtal med andra chefer och ledare i liknande situation, träning i smågrupper, både egna och andras angelägna fallbeskrivningar och ett teoretiskt ramverk. Dina lärdomar kan du på ett direkt och självklart sätt använda i din ledarskapsvardag.

För vem?

Förstärk ditt ledarskap är programmet för dig som har flera års erfarenhet som chef eller ledare. Du har tidigare gått ledarutvecklingsprogram där du har fått både verktyg och teoretiska modeller för ditt ledarskap. Nu vill du få ny inspiration, uppdatera dig och få möjlighet att fördjupa ditt ledarskap ytterligare.

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Ledarnas logotyp.
Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

Utveckla och leda verksamheten

1 av 2

Förändringsprocesser och dess dynamik

2 av 2

Samarbete – att skapa resultat tillsammans

Utveckla och leda andra

1 av 6

Kommunikation

Utforskande av olika kommunikationsnivåer och träning i tydliga budskap.

2 av 6

Coachning som ledarverktyg

3 av 6

Feedback – att ge och ta emot återkoppling

4 av 6

Konflikthantering

Effektiv konflikthantering när du är en del av konflikten samt när du står utanför konflikten.

5 av 6

Gruppers utveckling och vikten av effektiva team

6 av 6

Relationskompetens

Vad krävs för att skapa tillitsfulla relationer?

Utveckla och leda dig själv

1 av 4

Din ledarstil

Hur kan du använda dina styrkor och arbeta med dina svagheter?

2 av 4

Självkännedom och personligt ledarskap

Vad påverkar ditt beteende och dina beslut? Hur påverkas du av andra? Hur påverkar du andra?

3 av 4

Förståelse för din personliga syn på ledarskap

4 av 4

Ökad tydlighet och stärkt mod att kliva fram som ledare

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Diplom
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.