Tillbaka till kurser Förstärk ditt ledarskap

Förstärk ditt ledarskap

4 dagar
Erfaren ledare
Flerdagarskurs
32 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.7


  • Lär dig att utveckla och leda verksamheten genom förändring.
  • Vässa din kommunikation och lär dig hantera konflikter, skapa effektiva team och skapa tillitsfulla relationer.
  • Lär känna dina styrkor och svagheter och utveckla din ledarstil.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Effektivt ledarskap startar med fördjupade personliga insikter om ditt eget unika sätt utöva ditt ledarskap och hur just du kan bli mer effektiv när du leder dina medarbetare.

För att bli framgångsrik i ett arbetsliv där förändringstakten ständigt upplevs öka behöver du utveckla och förfina ditt personliga ledarskap. Som chef och ledare med både erfarenhet och ledarskapsutbildning i ryggen vill du nu stärka din ledarskapsförmåga ytterligare för att kunna influera, utveckla och skapa motivation hos individer och grupper att nå organisationens mål.

För vem?

Förstärk ditt ledarskap är utbildningen för dig som har flerårig erfarenhet som chef eller ledare. Du har deltagit i en eller flera ledarskapsutbildningar tidigare och därigenom tillägnat dig både praktiska verktyg och ledarskapsteorier. Nu känner du behov av ny inspiration och vill få möjlighet att förnya och ytterligare fördjupa ditt personliga ledarskap.

Målsättning med utbildningen

Förstärk ditt ledarskap är ett inspirerande och intensivt utbildningsprogram som väcker engagemang. Du får arbeta med ledarskapsverktyg som du direkt kan koppla till ditt personliga ledarskap för att kunna göra verklig skillnad och generera bestående resultat i din verksamhet.

Under utbildningen arbetar vi med ett upplevelsebaserat lärande där du får träna på olika handlingsalternativ som ledare, reflektera och diskutera med andra i liknande situation i mindre och större gruppkonstellationer. Du får ta del av andra chefers och ledares erfarenheter samtidigt som du får en teoretisk plattform av ledarskapsmodeller som du omgående kan omsätta till verklighet i din ledarskapsvardag.

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

Utveckla och leda verksamheten

1 av 2

Förändringsprocesser och dess dynamik

2 av 2

Samarbete – att skapa resultat tillsammans

Utveckla och leda andra

1 av 6

Kommunikation

Utforskande av olika kommunikationsnivåer och träning i tydliga budskap.

2 av 6

Coachning som ledarverktyg

3 av 6

Feedback – att ge och ta emot återkoppling

4 av 6

Konflikthantering

Effektiv konflikthantering när du är en del av konflikten samt när du står utanför konflikten.

5 av 6

Gruppers utveckling och vikten av effektiva team

6 av 6

Relationskompetens

Vad krävs för att skapa tillitsfulla relationer?

Utveckla och leda dig själv

1 av 4

Din ledarstil

Hur kan du använda dina styrkor och arbeta med dina svagheter?

2 av 4

Självkännedom och personligt ledarskap

Vad påverkar ditt beteende och dina beslut? Hur påverkas du av andra? Hur påverkar du andra?

3 av 4

Förståelse för din personliga syn på ledarskap

4 av 4

Ökad tydlighet och stärkt mod att kliva fram som ledare

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Mer om kursen:

Du har flera års erfarenhet i en ledande befattning. Du vill något mer med ditt ledarskap. Du är ambitiös och vill göra ett ännu bättre jobb. Hur blir du en ännu bättre chef? Den chef du själv skulle vilja ha?

Som erfaren chef och ledare har du hunnit vara med ett tag i ledarrollen. Och du har redan gått en inledande ledarskapsutbildning. Du vill fördjupa ditt ledarskap tillsammans med andra som har en liknande roll som din. I ett program där ni kan påverka innehållet utifrån era egna behov, där era dilemman och
utmaningar får vägleda processen.

Du vill få syn på nya sidor hos dig själv, såväl som att du vill ha nya verktyg och ny inspiration. Så att du kan fortsätta och skaffa nya erfarenheter. I samverkan med nya värdefulla kontakter i ditt nätverk. Med en möjlighet att fortsätta förstärka ditt ledarskap hemma i vardagen långt efter programmets avslut. Som en ännu bättre chef och ledare.

Förkunskaper:
Flera års erfarenhet som chef eller som ledare för ett större projekt eller team. Du har tidigare gått ett grundläggande program inom chefs- och ledarskap, till exempel Ny som chef eller motsvarande. Undvik att gå vid samma tillfälle som chefer och kollegor från samma organisation.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Mgruppen så får du hjälp. Ring 08-731 41 51 eller maila info@mgruppen.se

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.