Tillbaka till programmet Infowebinar: <br>Executive MBA

Infowebinar:
Executive MBA

1 timme
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare
Distansutbildning
0 kr


  • Få reda på hur en Executive MBA kan lyfta dig och din organisation.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

På detta webinar får du en försmak till vad en Executive MBA innebär och hur den kan hjälpa dig att framgångsrikt bemästra en verksamhetsledande roll på bästa tänkbara sätt.

Rusta dig med ett ”Licence to Lead” 

Lyssna till Mgruppens Executive MBA Director, Helene Öhman, som tillsammans med Finance-programmets Gunnar Åkesson ger dig en överblick av programmens olika delar och vad du kommer att få ut av respektive del.

Detta får du med dig

• En beskrivning av vad en Executive MBA är och vad delprogrammen innehåller
• Exempel på vad du får med dig efter avslutat progam
• Konkreta tips kring hur du kan komma vidare mot en Executive MBA

Helene Öhman och Gunnar Åkesson
Utbildare

Helene Öhman är Executive MBA Director med huvudansvar för Mgruppens Executive MBA. Hon har mångårig erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling med fokus på kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder.  Helenes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans. 

Gunnar Åkesson är ekonomie doktor med en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Vid sidan av programledarrollen på delprogrammet Executive Master of Finance verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.