Tillbaka till kurser Leda andra chefer

Leda andra chefer

3+3 dagar
Chef i ledningsgrupp
Flerdagarskurs
49 500 kr *
* Pris exkl. moms.

4.5


  • Träning och teori för ett strategiskt och personligt ledarskap.
  • Lärande baserat på egna och andras situationer.
  • Individuell coachning.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Då vi lever i en vardag där marknaden blir alltmer snabbrörlig och är i ständig förändring, ställer det högre krav på dig som ledare. Du förväntas tänka strategiskt, vara tydlig, effektiv och flexibel i ditt ledarskap samt kunna åstadkomma resultat genom andra chefer och ledare.

För att driva och utveckla verksamheten samverkar du med chefskollegor och utövar inflytande neråt via andra i organisationen, du verkar gränsöverskridande mellan olika enheter och behöver ständigt hantera olika perspektiv. Det är inspirerande, ofta utmanande och helt avgörande för verksamhetens resultat. Du måste besitta förmågan att förena det strategiska perspektivet med den operativa verksamheten. Du skapar resultat genom att styra övergripande processer och effektivt leda och samarbeta med andra.

För vem?

Det här programmet riktar sig till dig som har arbetat i en ledande position under åtminstone fem år och är chef på ledningsgruppsnivå. Du arbetar idag i det högre skiktet i en mindre organisation eller i en större organisations mellanskikt och i din befattning ingår att leda andra chefer eller seniora specialister.

Utbildningstillfällena vid kursstart hösten 2021 äger rum 13-15/10 samt 17-19/11. Du bör kunna delta alla dagar.

Målsättning med utbildningen

Leda andra chefer är en stimulerande, utmanande och givande ledarskapsutbildning som ger dig möjlighet att omedelbart tillämpa dina nyvunna insikter och kunskaper i din egen verksamhet.

Programmet lägger fokus på dig som leder andra chefer. Genom att leda strategiskt och väcka engagemang i vardagen formar du ett verkligt effektivt ledarskap som skapar lönsamhet. Under utbildningen får du chans att analysera och fördjupa ditt ledarskap så att du målmedvetet kan synliggöra och omsätta strategi till verklighet.

Vi tar avstamp i aktuella och forskningsbaserade modeller och teorier för resultatskapande ledarskap och ger dig verktyg att möta en ledarskapsvardag som ökar i komplexitet. I programmet läggs stor vikt på erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation och därmed odlar du ditt eget professionella nätverk.

Individuell coachning

I samband med att du genomför utbildningen ingår ett coachningstillfälle om 80 minuter där du ges möjlighet till personlig fördjupning. Det kan handla om att tillämpa ditt strategiska och personliga ledarskap och därmed stärka och förfina de insikter och kunskaper som du fått under utbildningen Leda andra chefer.

Vi bokar in coachningen helt efter dig och ditt behov även om vi brukar rekommendera att det genomförs mellan de ordinarie programmodulerna. Sessionen kan även hållas på distans via Teams, Zoom, telefon eller annat mötesverktyg om detta passar dig bättre.

Delar ur innehållet

Mgruppen menar att ledarskap utgörs av tre grunddimensioner – Leda sig själv, Leda andra och Leda verksamhet – och vi arbetar med samtliga dessa tre i under utbildningen.

  • Utveckla ditt strategiska och personliga ledarskap
  • Ledarskap som process
  • Engagera och leda genom andra
  • Ledning och utveckling av verksamheten
  • Lärande baserat på egna och andras situationer
  • Självinsikt och att leda dig själv som ledare
  • Individuell coachning (ett tillfälle)

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Mer om kursen:

I din chefsroll ska du koppla samman det långsiktiga perspektivet med det dagliga arbetet. Det krävs av dig att du kan tänka strategiskt, agera med tydlighet, vara flexibel och ha förmåga att skapa resultat genom andra ledare. Du är ambitiös och vill göra ett ännu bättre jobb. Hur blir du en ännu bättre chef och ledare? Som kan utveckla cheferna i din organisation till att bli ännu bättre chefer och ledare? Du är medlem i en ledningsgrupp och kanske har du också formerat din egen ledningsgrupp. Erfarenheterna har varit lite på gott och ont. En del har gått bra utan större svårigheter. I vissa fall har du stött på hinder på vägen. Du har fått nya lärdomar och är öppen för att pröva nya vägar och utbyta erfarenheter med andra som har en liknande roll som din. Du vill få nya perspektiv och ny inspiration så att du kan fortsätta och skaffa nya erfarenheter. Med hjälp av konkreta verktyg från programmet. I samverkan med nya värdefulla kontakter i ditt nätverk. Som en ännu bättre chef och ledare.

Förkunskaper:
Flera års erfarenhet som chef eller som ledare för ett större projekt eller team. Du har tidigare gått ett grundläggande program inom chefs- och ledarskap, till exempel Ny som chef eller motsvarande. Undvik att gå vid samma tillfälle som chefer och kollegor från samma organisation.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Mgruppen så får du hjälp. Ring 08-731 41 51 eller maila info@mgruppen.se

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.