Tillbaka till kurser Leda andra chefer

Leda andra chefer

3+3 dagar
Chef i ledningsgrupp
Flerdagarskurs
49 500 kr *
* Pris exkl. moms.

4.5


  • Träning och teori för ett strategiskt och personligt ledarskap.
  • Lärande baserat på egna och andras situationer.
  • Individuell coachning.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

När marknaden blir alltmer snabbrörlig och ständig förändring är vardag, kräver det mer av dig som ledare. Du ska tänka strategiskt, agera med tydlighet, vara flexibel och ha förmåga att skapa resultat genom andra ledare.

För att leda och utveckla verksamheten både samarbetar du med kollegor och verkar neråt genom andra i organisationen, du rör dig över gränser mellan olika delar och får hela tiden hantera olika perspektiv. Det är stimulerande, ibland utmanande och helt avgörande för organisationens framgång. Du ska kunna koppla samman det strategiska perspektivet med det dagliga arbetet. Resultat skapar du genom att driva övergripande processer och effektivt leda och samarbeta med andra.

Leda andra chefer är programmet för dig som har minst fem års erfarenhet i ledande befattningar och är chef på ledningsgruppsnivå. Du jobbar idag i en mindre organisations högre skikt eller i en större organisations mellanskikt och har ansvar för att leda andra chefer eller seniora specialister.

Målsättning med utbildningen

Leda andra chefer är ett tankeväckande, engagerande och givande program där du direkt kan använda de nyvunna insikterna och kunskaperna i din egen ledarskapsvardag. Ledarutvecklingsprogrammet fokuserar på dig som leder andra chefer. Genom att leda strategiskt och skapa engagemang i det dagliga får du ett verkligt resultatrikt ledarskap.

I programmet utvecklar och fördjupar du ditt ledarskap så att du målmedvetet kan lyfta fram, engagera och omsätta strategiskt tänkande i konkret handling. Med utgångspunkt i aktuella och beprövade modeller och teorier för framgångsrikt ledarskap får du verktyg för att möta den alltmer komplexa ledarskapsvardagen. Du får utbyta erfarenheter med kollegor i liknande situation och därmed även ett utökat chefsnätverk.

Personlig coachning

I samband utbildningen ingår ett tillfälle med coachning à 80 minuter där du får möjlighet till personlig fördjupning. Det kan gälla att applicera såväl det strategiska som det personliga ledarskapet. Därigenom befäster och vidareutvecklar du insikter och kunskaper som du har förvärvat under utbildningen Leda andra chefer. Tillfället schemaläggs helt efter dig och ditt behov även om vi brukar sträva efter att det sker mellan de ordinarie modulerna. Mötena kan även ske på Skype eller telefon för den som önskar.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

1 av 4

Träning och teori för ett strategiskt och personligt ledarskap

2 av 4

Ledarskap som process

3 av 4

Involvera och leda genom andra

4 av 4

Leda och utveckla verksamheten

1 av 3

Lärande baserat på egna och andras situationer

2 av 3

Lär känna och leda dig själv som ledare

3 av 3

Individuell coaching (ett tillfälle)

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Mer om kursen:

I din chefsroll ska du koppla samman det långsiktiga perspektivet med det dagliga arbetet. Det krävs av dig att du kan tänka strategiskt, agera med tydlighet, vara flexibel och ha förmåga att skapa resultat genom andra ledare. Du är ambitiös och vill göra ett ännu bättre jobb. Hur blir du en ännu bättre chef och ledare? Som kan utveckla cheferna i din organisation till att bli ännu bättre chefer och ledare? Du är medlem i en ledningsgrupp och kanske har du också formerat din egen ledningsgrupp. Erfarenheterna har varit lite på gott och ont. En del har gått bra utan större svårigheter. I vissa fall har du stött på hinder på vägen. Du har fått nya lärdomar och är öppen för att pröva nya vägar och utbyta erfarenheter med andra som har en liknande roll som din. Du vill få nya perspektiv och ny inspiration så att du kan fortsätta och skaffa nya erfarenheter. Med hjälp av konkreta verktyg från programmet. I samverkan med nya värdefulla kontakter i ditt nätverk. Som en ännu bättre chef och ledare.

Förkunskaper:
Flera års erfarenhet som chef eller som ledare för ett större projekt eller team. Du har tidigare gått ett grundläggande program inom chefs- och ledarskap, till exempel Ny som chef eller motsvarande. Undvik att gå vid samma tillfälle som chefer och kollegor från samma organisation.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp
Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.