Tillbaka till kurser Leda på distans – Onlineprogram

Leda på distans – Onlineprogram

10 veckor
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare, Ny som chef
Distanskurs
13 995 kr *
* Pris exkl. moms.


  • Grundlig teoretisk förståelse för hur ledarskap på distans och virtuella team kan fungera.
  • Få metoder, verktyg och best practice i hur du motiverar och leder medarbetare på distans.
  • Individuell feedback på dina egna reflektioner och din handlingsplan för ledarskap på distans.
  • Hög kunskapsutväxling när föreläsningar, grupparbeten och självstudier blandas online.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

I detta onlineprogram på 10 veckor får du verktyg för att leda dina medarbetare på distans – något som blivit helt avgörande under pandemin, och som är framtiden för effektiva, moderna verksamheter och inom smart ledarskap.

Tekniken genomgår en evolution. Det gör att våra arbetssätt genomgår en revolution; vi kan jobba var som helst, när som helst, och med vilka som helst. Jorden har helt enkelt krympt. Under pandemin har vi dessutom blivit tvingade att använda dessa nya arbetssätt; att jobba tillsammans, fast åtskilda. Men det här kräver en särskild sorts ledarskap; ett bra ledarskap på distans.

För att göra det behöver man både kunskap, verktyg och kanske framförallt, ett förhållningssätt. Med detta kommer du att kunna vara en bra ledare både under pandemin, men också framöver, då vi ska kunna utnyttja kompetens över hela världen.

Programmet innehåller en omfattande teoretisk modell, där du får lära dig det som forskningen säger om ledarskap på distans, virtuella team, virtuella möten, tillit och kommunikation via informationsteknologi. Det sker genom lektioner på kursportalen som du tittar på när det passar dig. I slutet av det teoretiska avsnittet får du ett test, så att du vet att du fått med dig bra kunskaper.

Du kommer också få sätta ord på dina erfarenhetsbaserade kunskaper och genom att nätverka med de andra kursdeltagarna också få ta del av deras kunskaper och insikter. Genom att tillsammans samarbeta och leda varandra på distans, kommer ni också att få göra ledarskap på distans i praktiken, inte bara i teorin. Ni kommer att genomföra gruppuppgifter på distans, och turas om att leda.

Slutligen kommer den så viktiga reflektionen; vad visste du sedan innan; vad har du lärt dig; och vad har du tagit till dig under kursens gång; hur kommer du nu att leda på distans? Programmet avslutas med författandet av en individuell reflektionsuppgift och en handlingsplan, som du dessutom får feedback på individuellt av kursledaren.

Med stöd i teori, aktion i praktiken och reflektion av dina kunskaper och en individuell handlingsplan, så kommer du efter den här kursen att vara rejält rustad för att bli en bra ledare på distans. Dessutom har du papper på att du blivit det!

Så är utbildningen upplagd

Kursen pågår under tio veckor och blandar olika pedagogiska tekniker. Vi sparkar igång kursen med en introduktion där du får träffa kursledaren och de andra deltagarna.

Därefter jobbar du självständigt under tre veckor med de teoretiska avsnitten, när och var det passar dig. Du håller koll på vad du kan och hur du gör framsteg. Behöver du hjälp eller har några reflektioner så finns kursledaren tillgänglig som stöd för dig. Teoriavsnittet avslutas med ett test som visar att du fått med dig nödvändiga verktyg.

Därefter följer fyra veckor med praktiskt handlande, aktion och grupparbeten där ni tillsammans praktiskt tillämpar dessa verktyg. Ni turas om att leda gruppen på distans och utför tillsammans gruppuppgifter både i form av Harvard-case och egna uppgifter där ni nätverkar och tar del av varandras erfarenhetsbaserade kunskaper.

De sista tre veckorna arbetar du med egen reflektion kring vad du kan, vad du lärt dig och vilka utmaningar just du har. Här formulerar du också din egen handlingsplan.

De digitala föreläsningstillfällena äger rum 20/10, 10/11 och 1/12, klockan 13.00-16.00. Du bör kunna delta vid samtliga tillfällen.

Efter kursen har du:

  • Termer och modeller från teorier kring ledarskap på distans och virtuella team.
  • Kunskap om hur man praktiskt använder dessa verktyg.
  • Förmågan att själv kunna leda på distans och egenkännedom om just dina styrkor och utmaningar som chef.
  • En handlingsplan för hur du ska och kan leda på distans.
  • Ett diplom på dina förvärvade kunskaper.
Lena Lid Falkman
Utbildare

Ekonomie doktor Lena Lid Falkman är ledarskapsforskaren som fått pris för sin forskning både i USA och i Europa. Hennes fokus är ledarskap och kommunikation. De senaste åren har hon särskilt studerat hur tekniken förändrar hur vi arbetar, samarbetar, lever och leder.

År 2014 skrev hon boken Virtuella Möten och hon har drivit forskningsprojektet Framtidens Kontor. Lena är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och lektor i arbetslivsvetenskap vid Karlstads universitet.

Lena är dessutom en van utbildare i exekutiva chefsutbildningar, och har föreläst för såväl FN som Sveriges största företag och myndigheter. Hon är ofta inbjuden till branschkonferenser och som expertkommentator i media. Lena driver också Tidspodden tillsammans med Chefakademins effektivitetsexpert Petra Brask.

Kursens innehåll:

Introduktion och teoriavsnitt

1 av 6

Tillit på distans

2 av 6

Virtuella team

3 av 6

Ledarskap genom kommunikation

4 av 6

Att jobba tillsammans isär

5 av 6

Den outnyttjade kompetensen

6 av 6

Kunskapstest

Aktion – grupparbete

1 av 7

Utbyte av erfarenheter och nätverkande

2 av 7

Använda erfarenhetsbaserad kunskap

3 av 7

Tillämpa teorier och verktyg från Harvard-case

4 av 7

Leda en grupp på distans

5 av 7

Hålla virtuella möten

6 av 7

Kommunicera på distans

7 av 7

Utforska den gömda kompetensen

Reflektion och examination

1 av 4

Inlämningsuppgift: Reflektioner

2 av 4

Författande av en handlingsplan

3 av 4

Individuell feedback från kursledare

4 av 4

Examination med certifikat/diplom

Det här får du:

Flexibelt lärande online
Utbildning där du befinner dig – med samma kvalitet som i ett klassrum.

Aktuell kunskap
Stöd och verktyg inom aktuella chefsämnen förmedlad av kunniga experter.

Chefs logotyp
Kursen presenteras av Chef.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.