Tillbaka till programmet Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

5 dagar
Nyfiken på att leda
Internatutbildning
29 500 kr *
* Kost och logi tillkommer med totalt 11 000 kr. Priser exkl. moms.

4.5


  • Förstå hur du uppfattas och få insikter om dig själv som person och ledare.
  • Ta med dig förankrade och tillämpbara kunskaper om grundläggande ledarskapsteorier och ledarskapsverktyg.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Att vara ledare utan chefsmandat kan vara utmanande, men också riktigt roligt. I rollen som projektledare, coach, teamledare, specialist eller samordnare är det ditt personliga ledarskap som är ditt främsta verktyg för att skapa resultat genom andra.

Den här utbildningen lägger därför stor tonvikt vid att utveckla de sidor som gör dig till en tryggare ledare genom ökad insikt om dig själv och djupare förståelse för hur ditt sätt att kommunicera och agera gör skillnad i vardagssituationer samt i de mer svåra samtalen. Fördjupad självkännedom och ett effektivt självledarskap skapar trygghet och säkerhet i din roll, vilket gör det lättare för dig att navigera i olika situationer.

När du bottnar i dig själv har du en gedigen grund att stå på i osäkra och föränderliga tider, och dina teammedlemmar har en ledare som bidrar med mening och sammanhang i vardagen.

För vem?

Programmet Att leda utan att vara chef riktar sig till dig som har en uttalad ledarroll med uppgift att skapa resultat med hjälp av andra människor, till exempel i rollen som projektledare, gruppledare eller coach. Du har däremot inte något formellt personalansvar. I din roll utgör du antagligen länken mellan dina medarbetare och chefer/ledning, vilket ställer krav på att du kan anpassa din kommunikation och din ledarstil efter situation för att nå önskat resultat.

Det kan vara utmanande att hitta rätt balans mellan ett coachande ledarskap och att ge tydliga instruktioner, inte minst om du har gått från att vara en i gruppen till att nu leda den. Utöver att utveckla ditt personliga ledarskap sätter programmet därför också fokus på hur du som ledare kan främja psykologisk trygghet och tillit i ditt team, och därigenom sporra medarbetarnas nyfikenhet, motivation, kreativitet och problemlösningsförmåga.

Mål med programmet

Efter avslutad utbildning har du en gedigen grund för att utöva och vidareutveckla ett personligt, hållbart och effektivt ledarskap, både genom egna insikter och värdeskapande ledarskapsverktyg.

Du har tillägnat dig vetenskapligt förankrade och praktiskt tillämpbara kunskaper som bättre låter dig förstå hur ledarskapet kan anpassas till olika situationer, hur du kan kommunicera på ett tydligare sätt, och hur du själv uppfattas som ledare.

Därtill har du också fördjupad inblick i hur grupper utvecklas, samt hur coachning och feedback kan användas för att bygga stabila, produktiva team med motståndskraft och flexibilitet inför förändring.

Syfte med programmet

Syftet är att stärka din förmåga som ledare att möta de situationer som du står inför i din verksamhet. Du får ta del av forskning och teorier som du kan omsätta i ditt praktiska vardagsarbete som ledare. Du får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får träna och testa olika lösningar och du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. 

Efter programmet är målet att du:

  • Har förankrade och tillämpbara kunskaper om grundläggande ledarskapsteorier och ledarskapsverktyg
  • Ökat förmågan att anpassa ditt ledarskap till olika situationer
  • Ökat din förståelse för gruppers utveckling
  • Utvecklat en tydligare kommunikation
  • Förstår hur du uppfattas och har fått insikter om dig själv som person och ledare, vilket är avgörande för ditt personliga ledarskap

Hur är utbildningen upplagd?

Programmet består av fyra heldagar, i moduler om 2 + 2 dagar på plats i Stockholm, samt en mellanliggande halvdag på distans.

Mellan varje modul tar du del av studiematerial och fördjupar lärandet med hjälp av gruppdiskussioner och övningar att göra i din vardag. Syftet är att minska gapet mellan utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig lärandet ut i ditt arbete, och erfarenheten med dig in i utbildningen.

Personligt ledarskap

Eftersom grunden i ledarskap är du själv, har utbildningen ett stort fokus på utökad självkännedom och att leda dig själv. En ledare som har god självkännedom har bättre förutsättningar att leda andra och på så sätt leda verksamheten.

Även om du kan ta till dig information om ledarskap utifrån, utvecklas ett personligt förhållningssätt till ledarskap när du förstår dig själv. Det innebär att när du får större självinsikt kan du även utvecklas som ledare. Därför går personligt ledarskap hand i hand med personlig utveckling.

Tid för reflektion på internat

Vi erbjuder en unik möjlighet att gå en ledarskapsutbildning på internat. I gemenskapen som uppstår på kursgården föds ofta en stark öppenhet och tillit till gruppen. Det öppnar upp utrymme för utbyte av erfarenheter och reflektion. Utan möten och mail som distraherar får du möjlighet att vara helt närvarande. Just den aspekten uppskattar våra kursdeltagare ofta väldigt mycket.

Flera format

Denna utbildning ges i flera olika format – på distans, i klassrum under dagtid och i intensivupplägg med övernattning. Välj det som passar dig och ditt inlärningssätt bäst!

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Anna Olcén
Ansvarig

Anna Olcén har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

Modul 1 (Stockholm)

1 av 6

Ledarbeteenden som ger effekt

2 av 6

Rollen som ledare och det dubbla representantskapet

3 av 6

Självledarskap – ledarskap och makt

4 av 6

Effektiva team – gruppers dynamik och utveckling

5 av 6

Bygga tillit i en grupp – teorier och verktyg

6 av 6

Anpassa ledarskapet till olika situationer

Modul 2 (Distans)

1 av 4

Kommunikation på olika nivåer

2 av 4

Feedback – att ge och att ta emot

3 av 4

Träningsuppgift: Feedback

4 av 4

Erfarenhetsutbyte i lärgrupper kring träningsuppgiften

Modul 3 (Stockholm)

1 av 5

Coachande förhållningssätt och utforskande samtal

2 av 5

Olika konfliktstilar

3 av 5

Samtal med svårt innehåll

4 av 5

Att navigera och leda förändring

5 av 5

Integrerat ledarskap och personlig handlingsplan

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Diplom
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.