Tillbaka till programmet Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

6 dagar
Nyfiken på att leda
Internatutbildning
37 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.5


 • Förstå hur du uppfattas och få insikter om dig själv som person och ledare.
 • Ta med dig förankrade och tillämpbara kunskaper om grundläggande ledarskapsteorier och ledarskapsverktyg.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

En chef måste du följa – en ledare vill du följa. Det kan vara svårt att förklara vilka egenskaper som en gör en person till ledare. Ledaren har förmågan att få andra att vilja följa i samma spår. Alla goda ledare är inte ”födda till ledare” men alla kan utvecklas i sitt ledarskap under förutsättning att viljan finns.

Att vara ledare utan personalansvar kan vara utmanande, men också spännande och roligt. Mgruppens utbildning Att leda utan att vara chef är framtagen för dig som är till exempel teamledare, projektledare eller coach.

Genom ökad kunskap om ledarskap samt utrymme att öva på det, kommer du växa enormt i ditt ledarskap. Utbildningen sätter ditt personliga ledarskap i centrum, vilket innebär att det i första hand är du själv som är instrumentet. Det gör att du har med dig insikterna du fått under utbildningen livet ut.

Detta får du med dig

Om du vill utvecklas i din karriär gäller det att hela tiden arbeta med din kompetensutveckling, där ledarskap är högst relevant. Syftet med Att leda utan att vara chef är att du ska få grunden för ett personligt och effektivt ledarskap. Vår utbildning ger dig bland annat:

 • Förståelse för hur personlig utveckling är centralt för ditt ledarskap
 • Möjlighet att undersöka och definiera vilken typ av ledare du vill vara
 • Tid och utrymme för reflektion kring och erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna
 • Kunskaper om grundläggande ledarskapsteorier- och verktyg
 • Tillgång till en digital lärplattform för förlängt lärande

Utbildningen innehåller bland annat

 • Feedback – Att ge och ta emot
 • Vad utmärker en effektiv grupp och hur kommer man dit?
 • Att anpassa ledarskapet efter olika situationer
 • Coachande ledarskap med öppna frågor
 • Konflikthantering och utmanande samtal

Personligt ledarskap

Eftersom grunden i ledarskap är du själv, har utbildningen ett stort fokus på utökad självkännedom och att leda dig själv. En ledare som har god självkännedom har bättre förutsättningar att leda andra och på så sätt leda verksamheten.

Även om du kan ta till dig information om ledarskap utifrån, utvecklas ett personligt förhållningssätt till ledarskap när du förstår dig själv. Det innebär att när du får större självinsikt kan du även utvecklas som ledare. Därför går personligt ledarskap hand i hand med personlig utveckling.

Tid för reflektion på internat

Vi erbjuder en unik möjlighet att gå en ledarskapsutbildning på internat. I gemenskapen som uppstår på kursgården föds ofta en stark öppenhet och tillit till gruppen. Det öppnar upp utrymme för utbyte av erfarenheter och reflektion. Utan möten och mail som distraherar får du möjlighet att vara helt närvarande. Just den aspekten uppskattar våra kursdeltagare ofta väldigt mycket.

Passar utbildningen mig?

Att leda utan att vara chef vänder sig till dig som är en formellt utsedd ledare, utan att vara chef. Skillnaden är att som chef har du en titel från din arbetsgivare, medan som ledare är det ditt inflytande över gruppen som är kärnan, då du saknar chefsmandat. Denna utbildning riktar sig främst mot ledare som har ansvar för budget och/eller resultat.

Reflekterar du kring frågor som hur man går från att vara en i gänget till att leda gruppen? Vad kännetecknar en bra ledare och hur vill jag utöva mitt ledarskap? I vilka situationer är det lämpligt med ett coachande förhållningssätt, och när passar det bättre med tydliga instruktioner? På vilket sätt kan jag använda kommunikation som ett ledarverktyg, så att den får önskad effekt? Då är detta program perfekt för dig.

Flera format

Denna kurs ges i flera olika format – på distans, i klassrum under dagtid och i intensivupplägg med övernattning. Välj det som passar dig och ditt inlärningssätt bäst!

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Anna Olcén
Ansvarig

Anna Olcén har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

1 av 9

Att vara ledare – ett yrke

2 av 9

Det dubbla representantskapet – ”Länkrollen”

3 av 9

Att gå från att vara en i gruppen till att leda gruppen

4 av 9

Målformuleringar, målarbete

5 av 9

Delegering; ett verktyg för ökad effektivitet och utveckling

6 av 9

Att ge och ta emot feedback

7 av 9

Grupputveckling

8 av 9

Anpassa ledarskapet efter olika situationer

9 av 9

Hur upplever andra effekterna av mitt ledarskap?

1 av 8

Lärstilar – hur nå alla med information?

2 av 8

Tydlig kommunikation

3 av 8

Coaching

4 av 8

Värderingar som chefsverktyg

5 av 8

Konflikthantering – i en hanterad konflikt finns inga förlorare

6 av 8

Samtal om svåra saker

7 av 8

Medling – att hantera konflikter mellan andra

8 av 8

Personlig handlingsplan

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Diplom
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.