Tillbaka till programmet Leda och utveckla verksamhet

Leda och utveckla verksamhet

7 dagar
Chef i ledningsgrupp, Erfaren ledare, Ny som chef
Internatutbildning
53 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.5


 • Drivkrafter och samband mellan strategi, organisering, värdeskapande och affärsutveckling.
 • Helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera, fatta beslut och samarbeta.
 • Ett viktigt steg vidare i din karriär och i din personliga utveckling.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Tiden är förbi då det gick att utveckla verksamheten ensam eller i separata avdelningar eller stuprör. För att leda och utveckla verksamhet behövs förståelse för hur delar hänger ihop och behöver samverka.

Du som vill utveckla verksamheten behöver ha en bred kompetens inom flera ämnen för att samarbeta med andra funktioner. Är du redo att lyfta blicken för att få ett större grepp om helheten?

Det här är programmet hjälper dig att få syn på de större sammanhangen, hur verksamhetens enskilda delar samspelar och vilken utvecklingspotential som finns. Den bredare överblicken hjälper till att samordna och optimera de resurser som står till buds, driva innovation internt och effektivt möta förändrade omständigheter i omvärlden. Du spetsar din generalistkompetens med strategi och ekonomi.

Varför ska du gå programmet?

På ett tidseffektivt sätt kommer du fylla på med en bred kompetens för att leda och utveckla verksamhet i nuvarande eller framtida roll.

Med stöd av några av landets mest välkända experter tillägnar du dig ett helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera, fatta beslut och samarbeta med chefer och specialister.

Mål med programmet

Du kommer att tränas i att känna igen, tydliggöra och analysera utmaningar för din verksamhet. När du stärker din kunskap om sambanden mellan strategi, organisering, värdeskapande och affärsutveckling kan du på ett mer aktivt sätt bidra till organisationens utveckling och konkurrenskraft.

Du kommer att få uppdaterad teori som konkret kan tillämpas i verksamheten. Och utmaningarna du sitter med i vardagen tar du med dig, så att du med professionellt stöd förbättrar verksamheten redan nu.

Målet är att du efter utbildningen kan utöva din roll som chef eller specialist med ännu större effekt på verksamhetens resultat.

Programmet bidrar också till ökat självförtroende i din professionella utveckling från specialist till generalist, en bredare kunskapsplattform som avstamp för framtida uppdrag och möjlighet att utveckla ditt yrkesnätverk.

Efter avslutad utbildning har du:

 • Breddat din repertoar av verktyg, modeller och perspektiv inom verksamhetsledning
 • Ökat din förståelse för helheten i en organisation eller verksamhet
 • Utvecklat din förmåga att bidra över funktions- och avdelningsgränser
 • Insikt i värdeskapande och kapacitet att driva strategiska frågor och processer

För vem?

Programmet vänder sig till dig som är chef, ledare eller specialist, oavsett bransch eller sektor. Du har antagligen något eller några års erfarenhet av ledaruppdrag, eller så står du i begrepp att axla en sådan roll.

Förkunskaper

Några särskilda förkunskaper krävs ej, och du behöver inte ha personalansvar. Däremot bör du ha minst tre års arbetslivserfarenhet för att kunna tillgodogöra dig innehållet och bidra med egna erfarenheter.

Innehåll

Med vårt tredelade fokus på att leda såväl dig själv som andra och en verksamhet, får du ett helhetsperspektiv på det moderna ledarskapet. Vi betonar också användbarheten i vardagen.

I detta program lägger vi tyngdpunkten vid uppdraget att leda verksamhet – att analysera och agera med både helheten och de enskilda delarna i beaktande. Vi tittar bland annat på specialisering och koordinering som sätt att organisera en verksamhet och skapa samordnad handling, hur legitimitet byggs genom att hantera olika intressenters förväntningar, och hur ett ekonomiskt tänkande i vardagen kan bidra till ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet.

Delar ur innehållet:

 • Strategi på olika organisatoriska nivåer
 • Kund, marknad och affärsmodell
 • Legitimitet – att hantera intressenters olika förväntningar på verksamheten
 • Att analysera omvärld och hur den utvecklas samt kunna matcha omvärldskraven med verksamhetens resurser och interna förutsättningar
 • Verksamhetsuppföljning och styrning
 • Förbättringsarbete och innovation – identifiera organisationers utvecklingspotential
 • Det ekonomiska språket och det finansiella perspektivet

Upplägg och omfattning

3 + 3 dagar på internat, samt en halvdag som genomförs digitalt på distans mellan de två modulerna. Deltagarna delas in i lärgrupper och studiepar under programmet som stöd för lärande och utveckling. Mellan och efter de respektive modulerna utförs individuellt arbete och diskussionsuppgifter.

Programmet varvar inspel av teorier, modeller och verktyg med praktisk träning och tillämpning av nyvunna kunskaper. Utrymme ges också för utbyte av erfarenheter och delande av lärdomar inom deltagargruppen. Slutligen får deltagarna, genom att formulera ett eget uppdrag att arbeta med under och efter programmet, möjlighet att på hemmaplan omedelbart pröva och omsätta nya kunskaper och lärdomar.

Plats på internat med övernattning och måltider bokas automatiskt i samband med din anmälan till utbildningen.

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Gunnar Åkesson
Ansvarig

Gunnar Åkesson har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av rollen som programansvarig verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Diplom
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.