Tillbaka till kurser

Ledarskap för erfarna chefer

3+3 dagar
Chef i ledningsgrupp
Flerdagarskurs
45 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer,

4.6


  • Anpassat ledarskap för olika situationer, kompetenser och nivåer.
  • Kommunikation, feedback och det coachande ledarskapet.
  • Gruppdynamik, självkännedom och reflektion som verktyg.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Att vara en chef som medarbetarna har förtroende för, ser upp till och respekterar är inte helt lätt men fullt möjligt. Ledarskap är ett hantverk som kräver både kunskap och praktisk förmåga. Det gäller att motivera, engagera och inspirera medarbetarna att prestera optimalt.

Utbildningen riktar sig till dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning. Du har inte gått någon ledarskapsutbildning tidigare och behöver nu få kunskap och teori kopplat till din erfarenhet.

Målsättning med utbildningen

Den främsta fördelen med denna utbildning är att vi varvar teoretisk kunskap med verklighetsnära träning. Där du får tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation. Tillsammans med dig så skapar vi ett tryggt och tillitsfullt klimat där vi kan dela funderingar, utmaningar och framgångar.

Efter utbildningen så kommer du tillbaka rustad med ny inspiration och glöd ännu modigare och tryggare med att du har de verktyg, kunskaper och erfarenhet du behöver för att ta just ditt ledarskap till nästa nivå.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

1 av 5

Ledarskap som process

2 av 5

Leda individer på olika kompetensnivåer

3 av 5

Kommunikation & feedback

4 av 5

Det coachande ledarskapet

5 av 5

Förebygga och hantera konflikter

1 av 4

Gruppdynamik

2 av 4

Reflektion som verktyg

3 av 4

Självkännedom 360 graders feedback

4 av 4

Anpassa ledarskapet efter olika situationer

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Mer om kursen:

Du har flera års erfarenhet i en ledande befattning. Du vill något mer med ditt ledarskap. Du är ambitiös och vill göra ett ännu bättre jobb. Hur blir du en ännu bättre chef och ledare? Den chef och ledare du själv skulle vilja ha?
Som erfaren chef och ledare har du hunnit vara med ett tag i ledarrollen. En del har gått bra utan större svårigheter. I vissa fall har det gått mindre bra. Av misstagen har du fått nya lärdomar. Du vill fördjupa ditt ledarskap Och utbyta erfarenheter med andra som har en liknande roll som din. Du vill få nya perspektiv och ny inspiration så att du kan fortsätta och skaffa
nya erfarenheter. Med hjälp av konkreta verktyg från programmet. I samverkan med nya värdefulla kontakter i ditt nätverk. Som en ännu bättre chef och ledare.

Förkunskaper:
Mer än två års erfarenhet som chef eller som ledare för ett större projekt eller team. I övrigt inga förkunskaper. Undvik att gå vid samma tillfälle som chefer och kollegor från samma organisation.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp
Kursen presenteras av Mgruppen,

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.