Tillbaka till programmet Ledarskap för erfarna chefer

Ledarskap för erfarna chefer

6 dagar
Erfaren ledare
Internatutbildning
45 000 kr *
* Kost och logi tillkommer med totalt 11 000 kr. Priser exkl. moms.

4.6


  • Anpassat ledarskap för olika situationer, kompetenser och nivåer.
  • Kommunikation, feedback och det coachande ledarskapet.
  • Gruppdynamik, självkännedom och reflektion som verktyg.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Att vara en chef som medarbetarna har förtroende för, ser upp till och respekterar är inte helt lätt men fullt möjligt. Ledarskap är ett hantverk som kräver både kunskap och praktisk förmåga. Det gäller att motivera, engagera och inspirera medarbetarna att prestera optimalt.

Den främsta fördelen med denna utbildning är att vi varvar teoretisk kunskap med verklighetsnära träning. Där du får tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation. Tillsammans med dig så skapar vi ett tryggt och tillitsfullt klimat där vi kan dela funderingar, utmaningar och framgångar.

Efter utbildningen så kommer du tillbaka rustad med ny inspiration och glöd ännu modigare och tryggare med att du har de verktyg, kunskaper och erfarenhet du behöver för att ta just ditt ledarskap till nästa nivå.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning. Du har inte gått någon ledarskapsutbildning tidigare och behöver nu få kunskap och teori kopplat till din erfarenhet.


”Min första utbildning hos Mgruppen men absolut inte den sista. Jag valde utbildningen då den verkade ha en bra blandning av djup, helhet och praktiska verktyg. Visst hade jag rätt, en mycket inspirerande utbildning! Kursledarnas engagemang och förmåga att få alla att bidra med sina erfarenheter gav mig många värdefulla insikter och verktyg jag direkt kunde använda i mitt ledarskap. Två år efter utbildningen har jag fortfarande kontakt med majoriteten av gruppen. Utbildningen kommer alltid vara ett ljust och mycket positivt minne som jag bär med mig.”

Josefin Wallman
General Manager Project Execution, Elof Hansson International AB

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Därför använder vi blended learning

Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

1 av 5

Ledarskap som process

2 av 5

Att leda individer på olika kompetensnivåer

3 av 5

Kommunikation och återkoppling

4 av 5

Coachande ledarskap

5 av 5

Förebygga och hantera konflikter

1 av 4

Gruppdynamik

2 av 4

Reflektion som verktyg

3 av 4

Självkännedom 360 graders feedback

4 av 4

Att anpassa ledarskapet efter olika situationer

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Diplom
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Prata med en rådgivare så får du personlig hjälp – kontakta oss idag på telefon 08-731 41 51!

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.