Tillbaka till kurser Ledarskap för erfarna chefer

Ledarskap för erfarna chefer

3+3 dagar
Chef i ledningsgrupp
Flerdagarskurs
45 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer,

4.6


  • Anpassat ledarskap för olika situationer, kompetenser och nivåer.
  • Kommunikation, feedback och det coachande ledarskapet.
  • Gruppdynamik, självkännedom och reflektion som verktyg.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

Att vara en chef som dina medarbetare känner förtroende för, vill följa och respekterar är inte alldeles enkelt men fullt möjligt. Ledarskap är ett hantverk som fordrar både kunskap och praktiska färdigheter. Det är din uppgift att skapa motivation, engagemang och inspiration hos dina medarbetare så att de kan prestera maximalt.

Denna utbildning vänder sig till dig som har haft en ledande befattning under ett flertal år. Du har inte tidigare deltagit i någon ledarskapsutbildning och har nu behov av att koppla kunskap och teori till din erfarenhet.

Målsättning med utbildningen

Den största fördelen med utbildningen är att vi blandar väletablerade ledarskapsteorier med träning kopplad till din egen vardag. Du får tid att reflektera och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Vi skapar tillsammans med dig ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat där vi delar funderingar, utmaningar och insikter.

Efter avslutat program kommer du tillbaka med ny inspiration och känner dig tryggare i att du har de ledarskapsverktyg, kunskaper och erfarenheter som krävs för att lyfta ditt personliga ledarskap till nästa nivå.

Känn dig trygg med avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser. Du kan bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall. När du bokar denna utbildning har du möjlighet att komplettera med avbokningsskydd – en trygghet både för dig och för företaget/organisationen.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Susanne Markovska
Ansvarig

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

1 av 5

Ledarskap som process

2 av 5

Att leda individer på olika kompetensnivåer

3 av 5

Kommunikation och återkoppling

4 av 5

Coachande ledarskap

5 av 5

Förebygga och hantera konflikter

1 av 4

Gruppdynamik

2 av 4

Reflektion som verktyg

3 av 4

Självkännedom 360 graders feedback

4 av 4

Att anpassa ledarskapet efter olika situationer

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp

Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Mgruppen så får du hjälp. Ring 08-731 41 51 eller maila info@mgruppen.se

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.