Tillbaka till kurser

Lön och verksamhetsutveckling

Halvdag
Erfaren ledare
Halvdagsutbildning
3 995 kr *
* Pris exkl. moms. I priset inkluderas frukost, seminarium, föreläsarnas presentationsmaterial, fika samt lunch.


  • Skapa en vidare syn och nya infallsvinklar kopplat till lön och belöning.
  • Inspirera till utveckling av dig, dina medarbetare och i förlängningen din egen verksamhet.
  • Reflektionsmöjligheter i ämnet tillsammans med andra chefer.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Gott ledarskap och en tydlig lönesättningsstrategi bidrar till en framgångsrik verksamhet. Genom att koppla samman strategi, kultur och struktur kan du bygga en lönemodell som höjer engagemanget både hos dina medarbetare och dig som chef.

Varför är det jobbigt att sätta lön?

Lön hänger ihop med prestation, som i sin tur påverkas av motivation. Sammantaget blir lönen ett bevis på hur medarbetaren lever upp till förväntningar och resultat. Att sätta lön kan därför vara obekvämt och ångestfyllt. Om rätt riktlinjer saknas och du som chef inte lagt ned tillräckligt mycket tid under året till löneprocessen kan det i värsta fall leda till konflikt eller missnöje.

Under detta seminarium får du konkreta verktyg för hur du förbereder dig, genomför och följer upp lönesamtalet. Du får kunskaper som du direkt kan tillämpa i ditt lönearbete. Tillsammans med andra chefer får du även möjlighet att reflektera kring hur ditt ledarskap, dina medarbetares drivkrafter och er företagskultur i samspel med en strukturerad lönesättningsstrategi kan bidra till att utveckla er verksamhet.

Utbildningen riktar sig till dig som är chef inom privat eller offentlig verksamhet och har någon form av ansvar för lönesättning i ditt företag eller i din organisation.

Peder Bertilsson
Lärare

Peder Bertilsson är idag lönestrateg på Ledarna. Han har mångårig erfarenhet med att coacha, utbilda och ge råd till chefer i frågor kopplat till lön och ledarskap. Peder har själv varit lönechef på Ericsson, kommunal servicechef, chef på Ledarna samt verksam inom universitets- och högskolevärlden under ett flertal år. Hela tiden med ett fokus på utveckling av verksamheter, medarbetare och chefer.

Lotta Almgren
Lärare

Lotta Almgren är idag chefsrådgivare på Ledarna där hon främst coachar och stöttar chefer inom att hålla lönesamtal, att utveckla sin verksamhet, utveckla personal och att hantera arbetsgrupper. Hon har en bakgrund som mentalskötare med fokus på samtal och handledning. Hon har varit VD på ett företag med 14 anställda och ansvarat för att sätta lön och utveckla verksamheten.

Seminariet innehåller

Verksamhetsutveckling

1 av 3

Hur håller vi fokus på verksamhetsutveckling?

2 av 3

Att koppla samman Strategi – Kultur – Struktur

3 av 3

Komponenter för att driva förändring

Synen på lön – utveckling

1 av 3

Genomgång av lönemodellsidé

2 av 3

Nyttan med dialogen i vardagen

3 av 3

Först utveckling – sedan löneutveckling

Belöningsstrategi

1 av 3

Vilka förutsättningar krävs för en god lönebildning?

2 av 3

Inre och yttre motivation

3 av 3

Reflektera kring strategier för hur du belönar

Det här får du:

Kursintyg
Chefs kursintyg som visar att du tagit del av utbildningen.

Chef och Chefboken
Förutom kursmaterial får du även senaste numret av tidningen Chef och Chefboken – aktuell ledarskapslitteratur sammanfattad.

Målet med utbildningen är att du ska kunna:

  • Bli kvitt din ångest inför lönesamtal
  • Lära dig vilka bakomliggande faktorer som kan motivera medarbetare
  • Utreda vilka delar av lönesättningsmodellen som kan kopplas till verksamhetsutveckling i stort
  • Nätverka och byta erfarenheter med andra chefer kring lön och lönesamtal
Chefs logotyp
Kursen presenteras av Chef.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.