Tillbaka till kurser Utbildning i M&A

Utbildning i M&A

Heldag
Chef i ledningsgrupp
Dagutbildning
11 700 kr *
* I priset ingår kursmaterial, lunch och förtäring.


 • Få förståelse för förvärvsprocessen och träna med hjälp av case.
 • Automatiskt medlemskap i Michaël Berglund Board Network med kostnadsfria seminarier.
 • Kursledare med mångårig erfarenhet av styrelsearbete i välkända organisationer.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Som styrelseledamot, VD eller CFO är det stor sannolikhet att du kommer arbeta med förvärv, företagsöverlåtelser eller samgåenden – det vi brukar kalla M&A. Dessa tenderar att bli alltmer komplexa.

Även om företaget har rådgivning från extern expertis finns det all anledning för ledningen och styrelsen att själva besitta kunskaper om processens innehåll, legala aspekter, värderingsprinciper och redovisningsproblem. Denna endagsutbildning omfattar alla viktiga moment och leds av två av Sveriges främsta experter i respektive område.

Michaël Berglund Board Network

Kursen avslutas med provskrivning och diplomering. Efter genomgången kurs blir du automatiskt medlem i Michaël Berglund Board Network – ett nätverk med fokus på styrelsefrågor genom kostnadsfria seminarier.

I samarbete med Michaël Berglund Board Value

Michaël Berglund Board Value erbjuder sedan 2011 utbildning i styrelsekunskap på fler olika nivåer, både genom öppna och skräddarsydda kurser. 

Ett professionellt arbete i bolagets ledning och styrelse är avgörande för ett företags utveckling och framtid. Genom att ledning och styrelse är rätt sammansatt, har rätt kunskap, är strategiskt inriktad och förstår affären stärks företagets konkurrenskraft och tillväxtpotential.

Vi har utbildningarna som lyfter både dig själv och verksamheten. Samtidigt blir du medlem i vårt unika styrelsenätverk Michaël Berglund Board Network.

Carl Svernlöv & Magnus Bild
Kursledare

Carl Svernlöv

Carl Svernlöv är advokat på den globala advokatfirman Baker & McKenzie och adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Han arbetar och forskar huvudsakligen inom associationsrätt och bolagsstyrning, och anlitas ofta i frågor om styrelseorganisation och ansvar. Carl har skrivit 12 böcker, inklusive den ledande kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete.

Magnus Bild

Magnus Bild medgrundare av Bild & Runsten AB. Magnus har under mer än 25 års tid planerat och genomfört finansiella utbildningar från ägarnivå och vidare ner i verksamheten i ett stort antal skandinaviska företag. Han har tilldelats flera pedagogiska priser från 1995 fram till 2017, i Sverige och utomlands. Magnus är också adjungerad professor i finansiell kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ur innehållet:

 • Introduktion
 • Grundläggande terminologi och struktur
 • Översikt över typisk transaktion från bud till Closing
 • Due diligence
 • Fysiska eller elektroniska datarum
 • Komplexiteter vid internationella förvärv
 • Riskfördelning och förvärvsavtal
 • Inkråms- respektive aktieförvärv
 • Köpeskillingsmekanismer
 • Garantier och ersättningsklausuler
 • Integration efter förvärv
 • Integrationsplanering
 • Integrationsmetoder och avtal
 • Värderingsmodeller och redovisningsproblem
 • Diskonterade kassaflöden
 • Multipelvärdering
 • Redovisningsproblem
 • Casearbete

Det här får du:

Grundlig sakkunskap
Förståelse för överlåtelseprocessen, förmedlad av några av landets främsta föreläsare.

Diplom
Efter genomförd kurs och slutprov mottar du ett diplom.

Ett unikt nätverk
Efter kursen blir du automatiskt medlem i Michaël Berglund Board Network – ett nätverk med fokus på styrelsefrågor genom kostnadsfria seminarier.

Moderna utbildningslokaler med centralt läge

Kursen äger rum på IVA Konferenscenter på Östermalm.

Kombinationen av det centrala läget alldeles vid Stureplan, den absolut senaste konferenstekniken och en miljö med historiska vingslag gör IVA Konferenscenter till en unik och uppskattad mötesplats.

MIchaël Berglund rekryterar och utvecklar förebilder

Kursen presenteras av Michaël Berglund.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.