Tillbaka till kurser Management Acceleration Program

Management Acceleration Program

3+2+3 dagar
Chef i ledningsgrupp
Flerdagarskurs
65 000 kr *
* Pris exkl. moms. Kost och logi tillkommer.

4.5


  • Drivkrafter och samband mellan strategi, organisering, värdeskapande och affärsutveckling.
  • Helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera, fatta beslut och samarbeta.
  • Ett viktigt steg vidare i din karriär och i din personliga utveckling.

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Ladda ner som PDF

I det här programmet erhåller du en executive summary av drivkrafter och samband mellan strategi, organisering, värdeskapande och affärsutveckling. Du får ett helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera, fatta beslut och samarbeta med chefer och specialister, både enskilt och i ledningsgrupp.

Deltagarna är precis som du beslutsfattare i ledande ställning. Tillsammans lär ni er att känna igen, tydliggöra och analysera de relevanta frågor som ger drivkraft åt organisationens utveckling.

Programmet vänder sig till dig som är chef eller specialist på ledningsgruppsnivå inom näringsliv, offentlig sektor eller annan verksamhet. Du är chef eller specialist med resultat-, områdes- eller avdelningsansvar. Du är med och fattar beslut av strategisk karaktär samt leder utvecklingsprocesser. Du ser programmet som ett viktigt steg vidare i din karriär och i din personliga utveckling.

Målsättning med utbildningen

I programmet får du ta del av de senaste forskningsrönen kring hur man framgångsrikt kan leda och organisera en verksamhet. Programmet leds av erfarna föreläsare och processledare. Du får nya perspektiv och en utökad verktygslåda att hantera företagets eller organisationens olika utmaningar på kort och lång sikt. Du får nya perspektiv på hur ekonomiska mål kan göras begripliga och engagerande för medarbetare.

Därför använder vi blended learning

Medlem i Ledarna?

Som medlem i chefsorganisationen Ledarna får du 15% rabatt när du bokar denna kurs. Klicka här för att se alla Mgruppens medlemserbjudanden.

Ledarnas logotyp.
Gunnar Åkesson
Ansvarig

Gunnar Åkesson har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av rollen som programansvarig verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Chef och ledarforum

Din chef spelar roll för din utveckling

Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av Mgruppens utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning. Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig

Delar ur innehållet

1 av 6

Strategi, omvärldsanalys och konkurrenskraft

2 av 6

Marknadsföring och varumärkesbyggande

3 av 6

Ekonomi och värdeskapande

4 av 6

Organisation och verksamhetsutveckling

5 av 6

Ledningsgruppens ändamål och dynamik

6 av 6

Forum för nätverk och kunskapsutbyte

Det här får du:

Fördjupad kunskap
Gedigna klassrumsutbildningar med lång erfarenhet.

Kursintyg
Ett intyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. Intyget passar bra att rama in och visa upp på kontoret.

Praktisk träning
Träning, reflektion och samtal i grupp.

Mer om kursen:

Det här är programmet som accelererar din verksamhetsexpertis och ger dig det självförtroende du behöver för att ta nästa steg. Du erhåller en executive summary av de drivkrafter som bidrar till ditt företags konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Du får hjälp av några av landets mest välkända experter. Du får ett helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera och fatta beslut tillsammans med andra chefer. Du får en fördjupad inblick i sambanden mellan ägarkrav och styrning. Det tar flera år att ta sig dit du kommit. Vi behöver 8 dagar av din tid för att accelerera dig vidare.

Förkunskaper:
Du har chefs- och ledarerfarenhet. Du har antagligen budgetansvar, områdesansvar eller ansvar för en avdelning.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med Mgruppen. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet på Mgruppen därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Mgruppens logotyp
Kursen presenteras av Mgruppen.

Boka åt flera? Företagsanpassa?

Kontakta Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chefakademin, så får du hjälp. Ring 0736-42 11 44 eller maila patrick.costow@chef.se.

Kommande starter

Kontakta info@chefakademin.se om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.